2011. november 15.

Pályázat - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése


A Felhívás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak!
A pályázat célja egyik komponens keretében sem lehet kizárólag az energiatakarékossá tétel, illetve a csak megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával történő beruházás, az akadálymentesítés, vagy - a családi napközi C1. pontban meghatározott eseteit kivéve - az eszközbeszerzés.


Pályázati határidő: 2012. január 8.


A HÍR FOLYTATÁSA >>

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...