2012. szeptember 15.

Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány

Szervezet neve: Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány

Szervezet székhelye: 3
535 Miskolc, Körmöci u. 15

Képviselők:

  • elnök Lukács Edit Gabriella
  • Matiscsákné dr.Lizák Marianna titk.
Cél leírása: Az alapítvány a Miskolc városában és a környékén élő nők és hátrányos helyzetű csoportok támogatását, segítését, munkaerőpiaci pozíciójuk erősítését, munkaerőpiacra történő re-integrálását tűzte ki célul. Ennek keretében célja az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a diszkrimináció tényezőinek csökkentése térségünkben. Az alapítvány célja, hogy kiemelten közhasznú tevékenységet folytasson a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan a következő területeken: - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, önképzés, önsegélyezés, - kultúrális tevékenység, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a hátrányos helyzetű csoportok diszkrimináció elleni fellépésének elősegítése, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegeke képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek re-integrációja, - a hátrányos település struktúrában élő munkaerőpiaci csoportok demokratikus jogainak érvényesítése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, - lobbizás, a női jogok - mint emberi jogok - nyilvános megfogalmazása, védelme, - a társadalmi - nemi szerepek -, tanulmányok (Gender Studies) kutatásának és oktatásának elősegítése, megvalósítása és terjesztése, - szociális tevékenység, családsegítés, humanitárius tevékenységek, - egészségügyi felvilágosító munka, prevenció, mentálhigiéné, - szabadidős tevékenységek, nyári táborok szervezése, - kiadványok készítése, - rendezvények szervezése (konferenciák, találkozók szervezése), - a nőket érintő sajátos problémák tudatosítása a magyar társadalomban, közvélemény formálás, - a feminista irodalom fordítása, publikálása és terjesztése, - "tudatébresztő" szemináriumok rendezése az érdeklődők számára, - sazktanácsadás (jogi, TB, szociális, stb.), - nemzetközi kapcsolatok kialakítása, euroatlanti integráció elősegítése, jószolgálati tevékenység, részvétel nemzetközi projektekben. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: 1.) szociális tevékenység, családsegítés, 2.) tudományos tevékenység, kutatás, 3.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 4.) kultúrális tevékenység, 5.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 6.) emberi és állampolgári jogok védelme, 7.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határainkon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek, 8.) rehabilitációs foglalkoztatás, 9.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 10.) euroatlanti integráció elősgeítése, 11.) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások.
Telefon: 70/236-2323; 30/418-2549

Megyei nyilvántartási szám 2106 / 2006
Országos nyilvántartásbeli azonosító 37194 / 2004
Eljárt bíróság neve Miskolci Törvényszék
Határozat száma 2106 / 2004 . 8
Jogerőre emelkedés dátuma 2/28/2006

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...