2013. június 27.

Színes Gyöngyök - Délvidéki Roma Nőkért Egyesület


Szervezet neve: Színes Gyöngyök - Délvidéki Roma Nőkért Egyesület

Szervezet székhelye: 7632 Pécs, Littke J. u. 5.

Képviselő:
  • Kelemen Zoltánné elnök
Cél leírása: A Színes Gyöngyök Egyesület 2004-ben azért jött létre, hogy segítse a roma nőket családi és társadalmi szerepeikben: hátrányos helyzetüket ellensúlyozandó támogatni kívántuk őket szociális, jogi, mentálhigiénés tanácsadással és a közéletben való szereplésük elősegítésével.
Egyesületünk tevékenységi köre azóta több új elemmel bővült:
Mára egyik legfontosabb célunkká a roma kultúra megőrzése vált: Színvonalas rendezvényekkel, kiállításokkal szeretnénk felhívni a figyelmet kulturális értékeinkre, továbbá keressük a kapcsolatot a kortárs művészeti ágakkal, mert hiszünk abban, hogy a művészet hozzájárulhat a kultúrák közötti párbeszéd létrejöttéhez.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy elősegítsük egy olyan társadalmi közbeszéd létrejöttét, melyben a hétköznapi szokások, közösségi normák, azaz a szélesebb értelemben vett kulturális értékek elismerhetővé válnak, értékként jelennek meg, illetve megértésükkel a konfliktusok és félreértések helyén valódi találkozások jöhetnek létre.
Az utóbbi években fontos célkitűzésünkké vált az egészséggel kapcsolatos szemlélet formálása a hátrányos helyzetű csoportokban: az egészséges életmód fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet.
Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk azokat a képzéseket, konferenciákat és egyéb fórumokat, melyeket romáknak, illetve roma civil szervezetek munkatársainak szervezünk: ezek növelik az egyéni érdekérvényesítő képességet, segítik a közéleti szerepvállalást, a civil szervezeteknek pedig olyan fejlődési lehetőséget kínálnak, melynek eredményeként nagyobb súllyal tudnak részt venni a közéletben.
Tanácsadási tevékenységeinkkel a hozzánk fordulók információkhoz való hozzáférését szeretnénk biztosítani: segítséget nyújtunk szociális és jogi ügyeik intézésében, álláskeresésükben támogatjuk őket az irodánkban működő Foglalkoztatási Információs Pontban.
Gyermek- és ifjúsági programjaink a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett ünnepi játszóházak, rendezvények és nyári táborok mellett az integráció elősegítését tűzik ki célul a roma és nem roma fiatalok közötti találkozásokkal, elsősorban közös önkéntes tevékenységek által. Távlati céljaink között szerepel a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskolai integrációjának támogatása rendszeres iskolán kívüli programokkal.

Telefon / Fax: 06-72-210-142
Telefon: 06-30-239-7235
Személyes érdeklődés: Pécs, Komjáth Aladár u. 12.

Megyei nyilvántartási szám 2320 / 2009
Országos nyilvántartásbeli azonosító 24514 / 2003
Eljárt bíróság neve Pécsi Törvényszék
Határozat száma 60216 / 2003 . 30
Jogerőre emelkedés dátuma 2009. 05. 15.

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...