2016. április 13.

Kiskunsági Nők Egyesülete bemutatkozása

Szervezet neve: Kiskunsági Nők Egyesülete
Szervezet székhelye: 6042 Fülöpháza, I. kerület tanya 111.
Képviselő:
  • Rendek Anikó elnök
  • Bartucz Ferenc elnökhelyettes 
  • Major Ildikó titkár 
Cél leírása:
9. § (1) A Kiskunságban élő nők jogainak, érdekeinek elősegítése, védelme hazai és nemzetközi jó példák elterjesztésével. 

Az (1) bek. szerinti célok érdekében különösen a következő tevékenységeket folytatja: 

a.) biztosítja az egyesület tagjainak, valamint tagjelöltjeinek, különösen a nők helyzetének a lehetőségeik, helyzetük javítását a kapcsolatos érdekeinek képviselete mellett. 

b.) lehetőségeihez mérten a tanyavilágban és agráriumban dolgozó nők szakmai fejlesztését, szakmai támogatását. 

c.) gondoskodik az otthon munkát vállaló nők segítéséről, a velük kapcsolatos programok meghatározásáról és azok betartásáról. 

d.) biztosítja területén a család, mint legkisebb intézmény fenntartásának elősegítését, megtartását, esetlegesen a szükséges feladatuknak a jogszabálynak megfelelő, ésszerű és gazdaságos ellátását. 

e.) segíti a tagok által megnyert támogatások szabályszerű felhasználását. 

f.) gyermekek és idős személyek felügyeletét megszervezi. 

g.) az alapszabály keretei között önállóan és demokratikusan a tagság érdekeinek szem előtt tartásával működik, igyekszik a kapcsolatos programok megvalósításán. 

h.) a tevékenységéhez kapcsolódó egyéb vállalkozási feladatok ellátásával összefüggésben önálló gazdasági tevékenységet folytat, pl.: konferenciát szervez. 

i.) saját vagyonnal rendelkezik, amely a tagok tagdíjából, egyéb külső felajánlásokból, hozzájárulásokból, adományokból, valamint az egyesület társaság önálló gazdasági tevékenységével kapcsolatos bevételekből származik. 

j.) biztosítja a környezet- és egészségtudatos nevelést, balesetmentes munkavégzés feltételeit, ennek érdekében a rendszeres oktatásokról, valamint a tagok és tagjelöltek képzéséről és oktatásáról gondoskodik. 

k.) tagjai sport, kulturális és művészeti célú eredményes tevékenységét és érdekeit és programjainak megvalósulását is szolgálja, népszerűsíti; különös tekintettel a környezet-és természetvédelemre, gyermek és nők védelmére. 

l.) ellátja tagjainak az egyesületi élet, jogszabályok és az etikai szabályok tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelését. 

m.) nők integrációjának elősegítése a munka világába, ezzel kapcsolatosan szükséges szakszemélyzet fenntartása és képzésének támogatása. 

n.) nők egyenjogúsága, részvétele a közéletben, diszkrimináció tilalma, női jogtudat fejlesztése, ismeretterjesztés. 

o.) az egészséges életmód kialakítását, segítését célzó szolgáltatást biztosít. 

p.) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat biztosít. 

q.) kapcsolat tartása Munkaügyi Központtal, Agrárkamarákkal, önkormányzatokkal, esetlegesen más hatóságokkal, magyar és nemzetközi jellegű hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel. 

r.) a céljai megvalósításához önkénteseket foglalkoztat.

Új nyilvántartási szám: 03-02-0002793
Régi nyilvántartási szám: 2793/2007
Alapítás éve: 2007
Adószám: 18368266-1-03
Megye: Bács-Kiskun
Régió: Dél-Alföld

Közhasznúsági fokokozat: nem
Szervezet típusa: egyesület
-------------------------------

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...