2016. május 7.

Rákóczibányai Nők a Jövőért Egyesület bemutatkozása

Szervezet neve: Rákóczibányai Nők a Jövőért Egyesület
Szervezet székhelye: 3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
Képviselő:
 • Sziklai Tiborné
Cél leírása:
 • Az egészséges életmóddal kapcsolatos társadalmi tudás bővítése és az ehhez kapcsolódó szándékok, készségek felerősítése az ilyen célú kommunikációs programok, oktatások, társadalmi marketing szervezése és lebonyolítása, egészséges életmódot, ezen belül egészséges táplálkozást jelölő módszerek kialakítása és működtetése. 
 • Találkozók szervezése, az együttműködés ösztönzése a betegségmegelőzésben, az egészséges életmód alakításában érdekelt és érintett különböző társadalmi és gazdasági szereplők, intézmények, szervezetek között. 
 • Részvétel a dohányzás, az alkohol és drogellenes küzdelemben, olyan programok támogatása és elvégzése, amelyek az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés komplex jellegét biztosítják és segítik elő. 
 • Az egészséges életmóddal, az egészségvédelemmel kapcsolatos kutatások támogatása és ezekben való részvétel, a nemzetközi tapasztalatok gyűjtése és adaptációjának elősegítése, az így megszerzett tapasztalatok közismertté tétele. 
 • Az egészséges életmódot és a betegségek megelőzési lehetőségeit népszerűsítő kiadványok és produkciók létrehozása, megjelentetése és azok terjesztése. 
 • A lakosság, a társadalmi szervezetek, önkormányzat és a kormányzat kapcsolatának fejlesztése a civil szervezetek eszközrendszerével. 
 • A helyi demokrácia intézményrendszerének fejlesztése, a lakosság érdekképviseletének erősítése az önkormányzati testületek munkájában. 
 • Az Európai Uniós integráció elmélyítése, a régió kapcsolatrendszerének fejlesztése. A regionalizmus hazai vívmányainak fenntartása és fejlesztése. 
 • Közreműködés az Európai Uniós fejlesztési források elosztására szolgáló pályázati kiírások előzetes véleményezésében, a fejlesztési tanácsok munkájának segítése. 
 • Az Európai Uniós fejlesztési támogatások hatékony fogadásának megfelelő önkormányzati struktúra kialakításának ösztönzése, a regionális kohézió erősítése. 
 • Rákóczibánya település és környéke fejlődése, az itt élők boldogulása érdekében kifejtett bármilyen tevékenységhez kapcsolódjon, közreműködjön, és segítséget nyújtson. 
 • Megszervezze a Rákóczibánya polgáraiért tenni akarók nők közösségét. 
 • Női humánumra alapozva közreműködjön az elesett emberek, idősek segítésében. 
 • A gyermekek és fiatalok harmonikus élete, fejlődése és nevelése érdekében munkálkodik mind a sport, a kultúra és a közművelődés területeit érintve. 
 • Sajátos eszközeivel és lehetőségeivel támogatja a vállalkozó nők innovációs tevékenységét. Vállalja a Rákóczibányán a döntéshozó testületek előtt a nők érdekeinek megjelenítését és védelmét. 
 • Az egyesület célja a működése során megrendezésre kerülő akciók, rendezvények, tanácskozások, továbbképzések során valósíthatók meg. 
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenységek ellátásának biztosítása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elősegítő tevékenység, lehetőség szerinti foglalkoztatása.
E-mail: varadi@geoflame.hu
Telefon: +36 32 557 500

Új nyilvántartási szám: 12-02-0001575
Régi nyilvántartási szám: 1575/2007
Alapítás éve: 2007
Adószám: 18643776-1-12
Megye: Nógrád
Régió: Észak-Magyarország

Közhasznúsági fokozat: nem
Szervezet típusa: egyesület
--------------------------------

.  

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...