2016. május 14.

Több mint JÓ Nők Egyesülete bemutatkozása

Szervezet neve: Több mint JÓ Nők Egyesülete
Szervezet székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kaán K. utca 10
Képviselő:
 • Varga Dorina
Cél leírása:
 • Az Egyesület alapvető, tartós céljaként az alapítók által annak folyamatos elősegítése határozataik meg, hogy hazánk női állampolgárainak mind magán-, mind családi életük, valamint a munka világában fennálló szerepbetöltése számukra kedvezően, női mivoltukkal leginkább összeférhető módon realizálódjon. 
 • Mindennek keretében a tagok különösen arra törekednek, hogy a nők nőkénti önképének egészséges rögzülése tekintetünkben megvalósuljon. 
 • Ennek érdekében az Egyesület szembehelyezkedik a társadalomban meggyökeresedett szexista nőfelfogással, s egyúttal fellép a média által sugallt torz nőkép általános eluralkodásával szemben. 
 • Az egyesület a női én-azonosság általános megélésének oly’ módon való elterjesztésének elérésén munkálkodik, amely lehetővé teszi a nők mentális egészségi állapotának optimalizálását. 
 • A szervezet a társadalom tudatában rögzült női szerepkörnek az évszázadok során kialakult sablonizált, sztereotipikus elemeinek felülírásával kívánja a nők személyiségfejlődését elősegíteni, s életvezetésüket úgy alakítani, hogy lelki épségüket megőrizvén álljanak helyt a hétköznapok kihívásainak kereszttüzében, legyen szó társválasztásról, gyermekvállalásról, vagy munkaügyekről. 
 • Az emberi kölcsönhatások során a női értéket definiáló értékrendszer jövőbeli megváltoztatásának reményében kívánjuk munkásságunkat folytatni. 
 • A pozitív női énkép elérése széles körben csak a női identitás általános formálódása által valósulhat meg, s e folyamat előfeltételeként kívánjuk meghatározni, rögzíteni és tudatosítani azokat a tényezőket, amelyek az értékes nő fogalmának elemeit alkotják. 
 • Mindezzel az egyesület célja a női önismeret valós támpontokon nyugvó mivoltának propagálása, amely a nők reális önértékelését alapozza meg. 
 • A fentiek által annak népszerűsítését kívánjuk elősegíteni, hogy a közfelfogásban megkövesedett női-értékmérő szempontoknak eleget tevő szerepeken, viselkedésmintákon túl számtalan lehetőség kínálkozik a nőtársadalom tagjainak arra, hogy mind saját maguk, mind mások előtt megbecsülést vívjanak ki. 
 • Tevékenységünk az általánosságban vett, s általunk kritikával kezelt „jó nő” mítosza által sugallt, mélyen gyökerező, hagyományosan mindkét nem tudattartalmában megjelenő nőkhöz kötődő sajátosságoknak a nők értékrendjében való megfelelő elhelyezésének kimunkálására irányul. 
 • Célunk kiemelkedő fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen napjainkban az ideális nőkről a társadalom és a média szereplőinek jelentős része által sulykolt kép számos esetben vezet a nők mentális egyensúlyának megtöréséhez. 
 • Az ebből eredő párválasztási, munkahelyi nehézségeken túl számtalan, ennek hatásaként kialakult betegség nehezíti meg, vagy lehetetleníti el a nők életét. 
 • A teljesség igénye nélkül, példálózó jelleggel a depresszió, a szorongás, az anorexia, a bulimia, amelyek azon túl, hogy elviselhetetlen szenvedést okoznak, közvetve a nők életét is veszélyeztetik. 
 • E megbetegedések tekintetében vitán felül áll, hogy nagyrészt azokra az okokra vezethetők vissza.
Új nyilvántartási szám: 20-02-0002737
Megye: Zala
Régió: Nyugat-Dunántúl

Közhasznúsági fokozat: nem
Szervezet típusa: egyesület
--------------------------------

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...