2016. június 7.

Magyar Nemzeti Hölgyek Összetartás Egyesülete bemutatkozása

Szervezet neve: Magyar Nemzeti Hölgyek Összetartás Egyesülete
Szervezet székhelye: 7400 Kaposvár, Léva köz 3. 1. 4/3.
Képviselő:
  • Váli Csilla elnök
Cél leírása:
  • A család, a közösségek és a nemzet összetartása a női minőség, a magyar hölgyek, asszonyok-lányok felelősségérzete alapján, így különösen az emberek közötti értékes és természetes kapcsolatok, a hagyományok, a nemzeti örökség, a közösségi erkölcs, s az ezen céloknak megfelelő nevelés-oktatás, értékteremtő munka, példamutatás alapján. 
  • A magyar történelem, kultúra, mitológia megismerése és megismertetése, a magyar hagyományok, a magyar kultúrkör, a hagyományos közösségek életének megismertetése, az anyanyelv ápolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése, a kulturális örökség, hagyományok, valamint a természeti környezet és épített környezet megóvása. Hogy szellemiségével, működésével a hagyományok megőrzéséhez, a családok és a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális-, népi-, generációs együttélési hagyományok ápolásához hozzájáruljon, a családi életet, a nemzeti öntudatot és a hazaszeretet erősítse. 
  • Előadások, összejövetelek, felvilágosító, ismeretterjesztő, kulturális-, oktatási-, nevelési-, közösségi-, igényérvényesítő- és érdekvédelmi rendezvények, konferenciák és kiállítások, pályázatok szervezése és kezelése, bentlakásos táborozás-táboroztatás, és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével - versenyek, vetélkedők, pályázatok, kiadványok, könyvek kiadása, elektronikus-digitális adathordozók (CD, DVD stb.) megjelentetése, internetes honlapok szerkesztése és működtetése útján-, szociális és karitatív tevékenység, az egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése és érvényesítése a lehető legszélesebb körben. 
  • Olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése, megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan társadalmi-, szociológiai-, népesedési-, életmódkutatások folytatása vagy kutatások támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével, céljaival összhangban vannak.
  •  Együttműködés, kapcsolattartás és - az egyesület lehetőségeivel arányban álló - támogatás más hasonló célú - történelmi határon belüli, és azon kívüli magyar szervezetekkel, magyar közösségekkel, illetve azok részére.
Honlap: nemzetiholgyek.hupont.hu
E-mail: nemzetiholgyegyesulet@gmail.com
Telefon: 30/681-0007
Új nyilvántartási szám: 14-02-0003923
Régi nyilvántartási szám: 3923/2011
Alapítás éve: 2011
Adószám: 18212141-1-14
Megye: Somogy
Régió: Dél-Dunántúl

Közhasznúsági fokozat: nem
Szervezet típusa: egyesület
--------------------------------

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...