Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2011

A civil szervezetek költségvetési támogatásainak áttekintéséről 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat a civil szervezetek költségvetési támogatásainak áttekintéséről A Kormány 1. felhívja a minisztereket, hogy a civil szervezeteknek a 2012. évi költségvetés terhére nyújtandó működési és egyéb költségvetési támogatások elkülönítését a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadását követően a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső norma előkészítése és végrehajtása során hajtsák végre. Felelős: minden miniszter Határidő: Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadását követően azonnal 2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a civil szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatások összehangolása érdekében készítsen előterjesztést a következő feladatok ellátásáról, szükség esetén a tárcák ismételt – Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő – adatszolgáltatása alapján: a) Az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott, valamint az Európai

Grundtvig tanulási kapcsolatok pályázatíró café

A Tempus Közalapítvány pályázatíró szeminárium szervezésével kívánja támogatni a Grundtvig tanulási kapcsolatok pályázattípus iránt érdeklődő intézményeket, melynek célja, hogy gyakorlati felkészülést nyújtson a 2012-es körben pályázni szándékozó szervezetek számára. Képzés időpontja: 2012. január 11 Jelentkezési határidő: 2012. január 5 Helyszín: Budapest, IX. ker., Lónyay u. 31. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges 2012. január 5-ig. Program: 9:45 – 10:00 Regisztráció 10:00 – 10:15 Megnyitó, bevezetés 10:15 – 11:00 Összefoglalás a pályázati tudnivalókról 11:00 – 11:20 Bemutatkozás, projektötletek 11:20 – 11:35 Szünet 11:35 – 12:00 Célok, tevékenységek, eredmények – Mi micsoda? 12:00 – 12:30 Célok – csoportos beszélgetés 12:30 – 13:00 Tevékenységek – csoportos beszélgetés 13:00 – 13:30 Szünet 13:30 – 14:00 Eredmények – csoportos beszélgetés 14:00 – 14:15 Disszemináció – prezentáció példákkal 14:15 – 14:30 Értékelés – projektp

Módosult az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény!

Már hatályba lépett az a törvénymódosítás, mely 2011. december 31. helyett 2012. november 1-jéig hosszabbította a határidőt. Onnantól lesz a települési önkormányzatok számára odaítélt pályázati támogatások feltétele, hogy rendelkezzenek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. December 22-én hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény, amely módosította az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. A törvénymódosítás értelmében 2012. november 1-jétől a települési önkormányzat, valamint a települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása abban az esetben részesülhet az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyé

Felmérés a nonprofitokat támogató lakossági adományozásról

2011 októberében a Magyar Adományozói Fórum megkérdezett hét nonprofit szervezetet - a Baptista Szeretetszolgálatot, a Bátor Tábor Alapítványt, a Magyar Vöröskeresztet, az Ökumenikus Segélyszervezetet, a United Way Magyarországot, a Unicefet és a WWF-et - arról, hogy milyen lehetőségek állnak a nonprofitok rendelkezésére a lakossági pénzbeli és természetbeni támogatások bevonására. A szezonalitást tekintve annak ellenére, hogy a megkérdezett civilek fele évente több alkalommal, vagy akár folyamatosan és aktívan foglalkozik lakossági támogatások gyűjtésével, a tapasztalatok szerint még mindig a nagy katasztrófák és a karácsonyi ünnepek alatt a legfogékonyabb a magyar lakosság az adománygyűjtő felhívásokra. Mivel a támogatások túlnyomó részét a pénzbeli adományok teszik ki, a szervezetek számos lehetőséget nyújtanak támogatóiknak ezek minél kényelmesebb eljuttatására. A kutatásban résztvevő mindegyik szervezetnél van mód a legnépszerűbbnek számító bankszámlára utalásra, és az 1%-os f

Melinda French Gates: Mit tanulhatnak a civil szervezetek a Coca-Colától? (videó)

A TEDxChange-en Melinda Gates provokatív módon illusztrálja, hogyan vegyenek példát a a civil szervezetek az olyan cégektől, mint a Coca-Cola, melynek naprakész üzletkőtői és forgalmazói biztosítják, hogy minden távoli falu akarja - és meg is kapja - a kólát. Miért ne működhetne ez óvszerek, a higiénia vagy védőoltások esetében? (angol nyelven magyar felirattal)

Jól-Lét - Felhívás munkaerőpiaci programban való részvételre

A Jól-Lét Közhasznú Alapítvány a Pro-Human Kft., a SANE Produkció Bt. és a MATISZ közreműködésével valósítja meg gyermekvállalás miatt pályaújrakezdés előtt álló szülők munkaerőpiaci reintegrációját célzó projektjét. Az Alapítvány munkatársai a program időtartama alatt folyamatosan támogató szolgáltatásokkal segítik a program 20 résztvevőjének elhelyezkedését, munkában maradását, munkavégzésük és magánéletük összehangolását. A ProHuman Kft. 10 fő foglalkoztatását vállalja. Jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, ügyfélorientált, lendületes, munkavégzés iránt motivált, a 2012.december 30.-ig tartó projektben maradást, továbbá azon túl a projektet érintő kapcsolattartás feltételét vállaló, önmagukért és vállalásaikért felelősséget érző jelentkezőket várunk. A HÍR FOLYTATÁSA >>

Jól-Lét - Karácsonyi könyvajándék

Nórát mindenki ismeri. Kisgyermekes nő, aki a saját életét szeretné újraépíteni. Nóra családi életével összeegyeztethető munkára vágyik. De mi legyen az, hogyan találjon rá? Kiadványunkban szempontokat, módszereket kínálunk ahhoz, hogy Nóra bátran és sikeresen alakítsa életét, építse újra megváltozott önmagát. Nórával százezrek járnak egy cipőben. Nekik és a velük kapcsolatban állóknak, párjuknak, családjuknak, volt és leendő munkáltatójuknak ajánljuk kötetünket. Anya a munkaerőpiacon, avagy hogyan találjunk családbarát munkahelyet? Tények, tippek, történetek Alapítványunk sokadik éve segíti az újbóli munkába állásban a hozzá forduló kisgyermekeseket. Egyeseknek fogódzót nyújtunk, másoknak erősítjük önismeretét, önbizalmát, felkészítjük őket az álláskeresésre, néhányukat el is helyezzük. Akár krízishelyzetben vannak, akár tudatosan, tervszerűen készítik elő a munkakeresést, fontosnak tartják, hogy munkájuk családi életükkel is összeegyeztethető legyen. Mivel a család, a háztar

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat

1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány – összhangban az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység csökkentését szolgáló céljaival és intézkedéseivel, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásban foglalt célokkal és az ezek megvalósítását szolgáló, a Kormány és az ORÖ között kötött keretmegállapodásban foglalt számszerűsíthető célkitűzések elérése érdekében kidolgozott részletes intézkedési tervről szóló 1338/2011. (X. 14.) Korm. határozatban foglalt intézkedési tervvel – a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósítása, és a stratégiában megfogalmazott felzárkózás-politikai elvek érvényesítése érdekében: 1. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Kormány által elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát az általa v

Képzés a diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek számára, 2012. február 1-2.

A Magyar Helsinki Bizottság 2012. február 1-2-án kétnapos antidiszkriminációs képzést tart az Európai Ifjúsági Központban, Budapesten (II. kerület, Zivatar utca 1-3.). A képzés  célja, hogy segítséget nyújtson a magyarországi civilszervezeteknek a fogyatékossággal élőkkel, az etnikai, vallási, életkori kisebbségekkel, valamint a melegekkel szembeni diszkrimináció ellen folytatott küzdelemben. A képzés ingyenes. A képzésen, amelyet az Európai Bizottság támogat, összesen 16 civilszervezet vehet részt (szervezetenként egy fő). A vidéki résztvevők utazási és szállásköltségeit a szervezők állják, a képzésen étkezést biztosítunk. A képzési tematika kialakítása során figyelembe vesszük a résztvevők igényeit. Kérjük, hogy legkésőbb 2011. december 20-ig, e-mailen (konferencia@helsinki.hu), vagy faxon (06-1-321-4323, 06-1-321-4327) jelezzék részvételi szándékukat a Magyar Helsinki Bizottságnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezés nem jelent garantált részvételi lehetőséget, a résztv

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 elfogadásáról

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 elfogadásáról és az abból fakadó középtávú feladatokról szóló kormány-előterjesztés tervezete Jogszabálytervezet Közigazgatási egyeztetésre bocsátás dátuma: 2011. december 5. Véleményezési határidő: 2012. január 5. Véleményezési cím: onkentes.strategia@nefmi.gov.hu A jogszabálytervezet itt elérhető .

Pályázat - Nemzetközi Visegrádi Alap stratégiai támogatások

A Nemzetközi Visegrádi Alap a 2012-es évre is meghirdeti hosszú távú, valamennyi visegrádi országot érintő projekteket támogató stratégiai támogatásait. (Visegrad fund) A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette 2012. februári határidejű stratégiai támogatások pályázatát. A támogatásra hosszú távú, valamennyi visegrádi országot érintő projektekkel lehet pályázni. A stratégiai pályázatok 2011-es prioritásai: Internal Cohesion of the Visegrad Group (A Visegrádi Csoport belső összetartása); Promotion of the Visegrad Group in Central Europe and the EU as Part of the 20th Anniversary of the V4 (A Visegrádi Csoport közép-európai és európai uniós népszerűsítése a V4-ek 20. évfordulója alkalmából); Social Inclusion of the Roma Population (A roma népesség szociális befogadása); Youth and Sports Exchanges (Ifjúsági és sporttal kapcsolatos csereprogramok). A stratégiai támogatások teljes összege 400 ezer euró. A elnyerhető támogatás összege a projekt költségvetésének legfeljebb 70%-a lehe

Az Európai Unió tagállamai közül Magyarország nyújtotta be elsőként Felzárkózási Stratégiáját

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága 2011. december 2-án megküldte az Európai Bizottságnak hazánk Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáját. Ezzel Magyarország tett elsőként eleget a Roma Integrációs Stratégiák Európai Keretrendszere keretében vállalt kötelezettségének. Az Európai Unió Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsa 2011. május 19-én fogadta el a Keretstratégia végleges szövegét, mely a júniusi EU-csúcson lett jóváhagyva. Ennek értelmében valamennyi tagállamnak el kellett készítenie saját felzárkózási stratégiáját, melyet idén december végéig el is kell juttatni az Európai Bizottsághoz, amelynek végrehajtását az EU ellenőrizni fogja. Háttér: Az Uniós Keretstratégiához történt hozzájárulásunk a magyar uniós elnökség egyik legnagyobb sikere. Ennek elfogadtatása a magyar EU-elnökség egyik fő prioritása volt. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról itt olvashat bővebben.

For-profit és non-profit cégek a Civil Liciten

Közel kétmillió forint értékű üzlet és kilenc elkelt civil szolgáltatás - ez a november 17-én immáron negyedszerre megrendezésre került Civil Licit mérlege. Az esemény során civil szervezetek bocsátották árverésre azon szolgáltatásaikat, melyek a környezeti és társadalmi fenntarthatóság megteremtését segítik elő.   A felkínált szolgáltatásokra közepes és nagyvállalati vezetők licitálhattak a hagyományos aukciók szabályai szerint. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatatását segítő program, Fair Business elektronikus kereskedelmi szolgáltatás minősítése, látássérültek ügyfélszolgálati kiszolgálását segítő képzés, értelmi sérültek integrációját erősítő önkéntes program, családbarát munkahely kialakítására irányuló projekt, önkéntes képzés - csak pár azok közül a szolgáltatások közül, melyek a november 17-én megrendezésre került Civil Licit aukción vállalati partnerre és vevőre találtak. "Az esemény célja, hogy közelítse egymásoz a for-profit és non-profit szektort, bemutassa

Sokszemközt az európai távlatos gondolkodásról

A hektikusnak nyugodtan nevezhető európai uniós fejlemények fényében méltatlanul háttérbe szorulónak látszik az az egyébként egyre markánsabb formát öltő tendencia, miszerint a hazai civil társadalom mozgása is egy több szálon kötődik az európai uniós változásokhoz.  Csak néhány kiragadott példa: az idei önkéntesév európai uniós kezdeményezés, dokumentum szól arról, hogy milyen jogaink vannak európai állampolgárként, a Dunával foglalkozó friss stratégia civil fórum létrehozását irányozza elő és a 2014-2020-as időszakra szóló EU-s tervezés minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektet a civil társadalmi részvételre. De bátran előre tekint a napokban társadalmi véleményezésre bocsátott Nemzeti Önkéntes Stratégia tervezete is, hiszen abban 2020-ig – vagyis földszintes civil gondolkodásban a távoli jövő ködébe vesző időpontig – szól. Ezekről és hasonló kérdésekről szervezünk szakmai beszélgetést és mondunk véleményt. Eszmecserénkben segítőnk lesz TONY VENABLES, a brüsszeli Európai Áll

Pályázat - Az önkéntesség kiterjesztése

A pályázat célja az önkéntesség hasznosságának bemutatása és önkéntesek bevonása a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közcélú feladatok ellátásába konkrét önkéntes programok megvalósításán keresztül.  Ennek keretében kiemelten fontos a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci illetve társadalmi integrációjának előmozdítása, valamint a hátrányos helyzetű csoportok (idősek, nők (elsősorban a kisgyermekes nők), fogyatékossággal élők, gyerekek (elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek), romák, hátrányos helyzetű településeken élők) szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása. A konstrukció keretösszege a Közép-magyarországi Régió területén 90.006.503 Ft, a konvergencia régiók területén 765.568.622 Ft. Mindkét fenti kiírás esetében a pályázatok beadására a pályázat megjelenését követő 10. naptól 2012. január 16-ig van lehetőség. A HÍR FOLYTATÁSA >>

Az Önkéntesség Európai Éve csak a kezdet

Példamutató az, ahogyan hazánkban a mindennapi élet során gyakoroljuk az önkéntességet – fogalmazott Latorcai Csaba, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár hétfőn, az Önkéntesség Európai Éve zárórendezvényén. Örömmel mondhatom – fogalmazott a helyettes államtitkár -, hogy január óta az önkéntesség hatalmas figyelmet kapott, mind kormányzati, mind civil, mind vállalati részről. Ez remélhetőleg kellő erőt ad az elkövetkezendő évekhez, amikor még nagyobb szükség lesz arra, hogy bebizonyítsuk: oda tudunk figyelni egymásra – emelte ki Latorcai Csaba. Bernáth Ildikó fogyatékosságügyi miniszteri biztos tájékoztatott: hazánkban az önkéntesek 90 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkező nő. Nagyon fontos, hogy az önkéntességet a jövőben tovább terjesszük, ezért is jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) "Az önkéntesség elterjesztése" című kiírása – tájékoztatott a miniszteri biztos. A pályázat célja – mondta - az önkéntesség hasz

Jót s jól! - 2011 legkiemelkedőbb vállalati támogatási programjai

A Magyar Adományozói Fórum 2011. december 1-jén a KOGART Házban hirdette ki a MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázat idei nyerteseit. Az öt éve alapított pályázat fődíjait az ÉMÁSZ,  Plusz energiát adunk , a MOL Nyrt.  Zöldövezet  és a Vodafone Magyarország Zrt.  Főállású Angyal   támogatói programjai nyerték el. A MAF Társadalmi Befektetések Díj a hazai vállalatok társadalmi felelősségvállalását elismerő szakmai díjak között az egyetlen, amely a CSR-hoz kapcsolódó tevékenységek közül a társadalmi befektetési programokra fókuszál, és előtérbe helyezi a társadalom és a vállalat számára megteremtett közös értékeket. A vállalatok körében nagy érdeklődéssel kísért megmérettetésen összesen 26 vállalat 34 támogatói programja indult. A MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázat díjátadójára a  MAF Partnerség.Hatás.Innováció. 2011- új trendek a nagyvállalatok támogatási gyakorlatában  konferenciájának záró programjaként került sor. A független szakmai bíráló bizottság négy kategóriában íté

Szakmai és Véleményformáló Fórum - Európai polgári kezdeményezés, 2011. december 16.

Az európai polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés hozta létre. Segítségével az embereknek először nyílik lehetősége arra, hogy uniós jogszabály megalkotását kezdeményezzék olyan területeken, ahol egységes európai fellépést tartanak szükségesnek. A civil társadalom és a demokrácia megerősítését szolgáló, első kezdeményezések 2012 áprilisában nyújthatók be. Időpont: 2011. december 16. péntek, 14:00-16:00 óra Helyszín: EurópaPont, 1024 Budapest, Lövôház utca 35. (Millenáris) Témáink Hogyan indítható el egy európai polgári kezdeményezés? Milyen témakörökben lehet aláírásokat gyűjteni? Melyek az érvényesség kritériumai? Mi történik, ha sikeres lesz az indítvány? Meghívott vendégeink Alain LAMASSOURE, az Európai Parlament Költségvetési Bizottságának elnöke, a téma jelentéstevôje dr. GURMAI Zita, az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának alelnöke, a téma jelentéstevôje dr. MARTONYI János, Magyarország Külügyminisztere dr. KOVÁCS Zoltán, Közigazgatási

Effemine - Nemre való tekintettel – nemre való tekintet nélkül

Az Effemine jóvoltából vendégként részt vehettem az IBM által nemrégiben megrendezett Gender konferencián, melyet a cég már harmadik alkalommal szervezett meg saját dolgozói számára. A konferencián a gender téma köré csoportosuló beszélgetések mellett olyan témák is helyet kaptak, mint a szülő-gyerek kapcsolat, a magánélet és munka egyensúlya vagy, hogy milyen lehet fogyatékkal élni és dolgozni. Számomra a legérdekesebb egy angol nyelven folyó beszélgetés volt, amelyen vezető pozíciókban dolgozók – három nő és két férfi – fejthették ki véleményüket többek között például arról, hogy milyen viszontagságokkal találkoztak eddigi karrier útjukon, vannak-e javuló tendenciák a nemek munkahelyi előre menetelében, illetve hogyan lehet az akadályokat sikeresen venni. A legnagyobb pozitívum az volt számomra, hogy a beszélgetés résztvevői közül senki sem tagadta, hogy igenis vannak különbségek ilyen téren is a nemek között és vannak specifikus problémák – azonban egy jó iránymutatással, megfel

Átadták a 2011. évi Önkéntességért Díjakat

Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) 2011-ben is elismerésben részesítette az ország legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó önkénteseit. A pályázat idén is „Az év vállalati önkéntes programja”-díj két évvel ezelőtti nyertese, a Budapest Bank támogatásával valósult meg. A díjakat ünnepélyes keretek között adták át a szakmai zsűri által kiválasztott magánszemélynek, civil szervezetnek és vállalatnak, és kiosztották a szintén a pályázat keretében meghirdetett Budapest Bank Esélyegyenlőségért-különdíjat is.  A Millenáris Fogadóban megrendezett díjátadó esten F. Tóth András, az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezetője elmondta: „Az önkéntes segítségnyújtás szervezett formája egyre több embert mozgat meg Magyarországon, ezt bizonyította többek között az Önkéntesség Európai Éve programjai iránti fokozott érdeklődés is. A társadalmi felelősségvállalás jelentőségét egyre többen ismerik fel hazánkban is, hiszen évről-évre számos vállalat és magánszemély csatlakozik olyan programokhoz, amelyek ált

Pályázat - SozialMarie 2012

2012-ben is keressük a változó társadalmi-politikai körülményekre innovatív megoldásokkal reagáló projekteket. A SozialMarie 2012-ben immár nyolcadik alkalommal díjazza a szociális innovációt. Célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósításukat, és elősegítse az innovatív projektek kapcsolatépítését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat. A SozialMarie díjaira esélyes legfeljebb 35 jelölt listáját 2012. március elején hozzuk nyilvánosságra a www.sozialmarie.org oldalon. A 15 tényleges díjazott nevét szokás szerint csak a május 1-jei díjátadón hirdetjük ki. ÚJ: SozialMarie közönségdíj 2012-ben első alkalommal hirdetjük meg a SozialMarie közönségdíjat, mégpedig rögtön kettőt: az egyiket az osztrák, a másikat a magyar indulók számára. A díjat a SozialMarie honlapján a legtöbb közönségszavazatot begyűjtő pályázó viheti haza. Szavazni 2012. február 28-a és március 26-a között lehet, a nyerteseket - és az

Ingyenes szakmai tapasztalatcsere az önkéntességről, 2011. december 7. és 13.

Az Önkéntes Központ Alapítvány - Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont programja keretében a következő szakmai tapasztalatcserékre invitálja! Önkéntes Portfólió - kompetenciák elismertetése Előadó: Dr. Arapovics Mária, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2011. december 7. 16:00-17:30 Önkéntesség és szervezetfejlesztés Előadó: Vágvölgyi Gusztáv, Inspi-Ráció Egyesület 2011. december 13. 16:00-17:30  A tapasztalatcserék a Millenáris Park - Európa Pont kávézójában, Bp, 1024 Lövőház u. 35. (Millenáris) cím alatt kerülnek megrendezésre. A HÍR FOLYTATÁSA >>

A felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 6–7. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: 1. §  E rendelet hatálya kiterjed: a) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra és egyéb jogalanyokra (a továbbiakban együtt: felnőttképzési intézmény), b) a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), c) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi kö

Elfogadták a civiltörvényt, módosul az egyesülési jog

Elfogadta a parlament az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényt, amely alapján létrejön egy új szervezeti forma, a civil társaság, továbbá módosulnak a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási szabályok. Az Országgyűlés hétfőn 258 igen, 52 nem és 38 tartózkodás mellett fogadta el a közigazgatási és igazságügyi miniszter jegyezte törvény kétharmados többséget igénylő részét. A törvény módosítja az egyesülési jog korábbi szabályait, rögzíti, hogy az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, közösségeket hozzon létre vagy azokhoz csatlakozzon. Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre, a jog gyakorlása pedig nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Újdonság, hogy nem működő, illetve megszűnt civil szervezeteket a bíróság törli a nyilvántartásból. Ezt szolgálja a csőd-, a felszámolás

Elektronikus lesz a civil szervezetek nyilvántartása

2012. június 30-tól indul el a Közhiteles Országos Névjegyzék - mondta Répássy Róbert, igazságügyért felelős államtitkár a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényjavaslat általános vitáját megnyitó expozéjában kedden a parlamentben. Répássy Róbert államtitkár azt mondta: a javaslat szerint 2012. június 30-tól elindul a Közhiteles Országos Névjegyzék, elektronikus útra terelik a civil szervezetek nyilvántartását és a szervezetekkel kapcsolatos nem peres eljárásokat. Ennek alapján az interneten elérhetőek lesznek a bírósági nyilvántartások, valamint lehetőség lesz az alapítványok, egyesületek egyszerűsített elektronikus bejegyzésére, amire mintaokirat áll majd rendelkezésre az alapítóknak. Az alapítást megkönnyíti, hogy a bíróság feladata lesz az adószám és a statisztikai szám beszerzése - tette hozzá. Közölte: eljárási garancia, hogy törvény által meghatározott határidőbe nem számít majd bele az a nap, ami

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás

39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjára figyelemmel a következő utasítást adom ki: 1. § A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2. §  (1) Ez az utasítás a közzététel napját követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2007. április 25-én jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. (3) A Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) közzé kell tenni a Nemzeti Szakk

„HATYARIPE – Megértés” Program záró konferenciája, 2011. december 8.

A Nonprofit Szövetség és konzorciumi partnerei (MEOSZ, PEMEROSZ) szeretettel meghívják Önöket a „HATYARIPE-MEGÉRTÉS” Program és az Arcok a Médiában Program december 8-ai záró konferenciájára. A Nonprofit Szövetség és konzorciumi partnerei Tisztelettel meghívják Önt a TÁMOP-5.5.4/A-09/1-2009-0008 számú „HATYARIPE – Megértés” Program záró konferenciájára 2010 szeptemberében tizenöt hátrányos helyzetû ember – nõk és férfiak, fogyatékossággal élõk (mozgáskorlátozottak) és roma származásúak – ismét iskolapadba ültek, hogy hat hónapos szerkesztõ, illetve rendezõ- és utómunka-asszisztens képzésen vegyenek részt majd elhelyezkedjenek képzettségüknek megfelelõ munkakörbe. A záró konferencia a program tapasztalatait, sikereit, nehézségeit osztja meg. A konferencia idõpontja: 2011. december 8. (csütörtök) 10.00- 12.30 óráig A konferencia helyszíne: Bethlen Gábor Alap Magyarság Háza, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Deák terem. A HÍR FOLYTATÁSA >>

Pályázat - Komplex felzárkóztatás az LHH kistérségekben

Két új pályázati kiírás jelent meg a Társadalmi Megújulás Operatív program keretében a leghátrányosabb kistérségekben élők komplex felzárkóztatása céljával TÁMOP 5.1.1-11/1 /A kódszámú) pályázat. A konstrukció közvetlen célja a 311/2007. (XI. 17.) kormányrendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők komplex felzárkóztatása, a gyermekek esélyeinek növelése, a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. A pályázat támogatja továbbá az önszerveződést, a közösségi szemlélet kialakítását, és ezáltal a helyi civil társadalmat. Jelen forrásból csak azon kistérségek részesülhetnek támogatásban, melyek jelen kiíráshoz illeszkedő projektterve szerepel a 2010. január 1-i LHH zsűri által jóváhagyott projektcsomagokban. A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenés napjától számított 10. naptól - 2012. január 31-ig. Az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került az LHH kistérségek projektjei című (TÁMOP 5.1.1-

Pályázat - A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent “A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázat. A konstrukció megjelentetésével a célunk: a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása a Közép-magyarországi régió területén. A pályázatok benyújtása 2012. január 6-ig lehetséges. A HÍR FOLYTATÁSA >>

Konferencia a civilek társadalmi beágyazódásáról, 2011. december 8.

A DemNet 15 éve segíti a demokratikus civil társadalom fejlődését, a társadalomban betöltött szerepének erősödését Magyarországon és más, elsősorban a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országaiban. Foglalkozunk többek közt civil szervezetek felé irányuló pályázati programok kezelésével, a civil szervezetek működési kapacitásának és humán erőforrásainak fejlesztésével, valamint a civil szervezetek működési környezetének befolyásolásával. A civil szektor ma jelentős működési és fenntarthatósági problémákkal küzd. Ennek fő okát abban látjuk, hogy a civil szervezetek társadalmi beágyazódása alapvetően gyenge. Kevesen tudják, hogy mivel is foglalkoznak a civilek, kiket képviselnek (talán a civilek maguk sem mindig pontosan), még kevesebben támogatják őket. Így nagyon erőteljes a kormányzati és EU-s pályázati forrásoktól való függés, amelyek meghatározzák, mivel foglalkozzon a szektor, meddig terjedhetnek működési határai. A kiszolgáltatottá és törékennyé váló szervezetek befelé forduln

Jól-Lét - Sikeres álláskeresés. Képzés kedvezménnyel, 2011.december 1-2.

Gyertek önbizalomfejlesztő és eredményorientált új képzésünkre! A www.noiklikk.hu Online Állástaláló Tréninget 2011. november 28-ig elvégzők közül két fő ingyenesen vehet részt december 1-2-i kétnapos tréningünkön! Munkerőpiaci reintegráció, sikeres álláskeresési technikák képzés -PL-5980 2012-t már új munkahelyen szeretnéd kezdeni?  Mindent meg is teszel érte?  Szeretnél közvetlen kapcsolatba kerülni HR-esekkel?  A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány 2011. december 1-2-ig kétnapos intenzív csoportos képzést tart a munkába visszatérni kívánóknak, álláskeresőknek GYED/GYES-en lévőknek. Időpont: 2011. december 1-2. 9.00-16.30 Helyszín: 1114 Budapest, Károli Gáspár tér 2. Tematika : Önismereti technikák alkalmazása, önfeltérképezés Self brending tecnikák alkalmazása Önértékelési technikák alkalmazása Önbizalom erősítésénak technikái Változásmenedzsment kezelése a saját élet során Önéletrajz- és motivációs levél készítése Álláskeresési ismeretek rendszerezése Az álláskeresés

Pályázat - A családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet a családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 62 millió forint. A pályázat keretében a NEFMI támogatni kívánja azokat a képzési programokat, tréningeket, előadássorozatokat, melyek tematikája a fiatalok felkészítése a párválasztásra, házasságra, családi életre, szülők segítése a gyermeknevelésben, és a szülők támogatása párkapcsolatuk fejlesztésében. A minisztérium támogatja azokat a programokat, melyek népszerűsítik a család intézményét, felhívják a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára a különböző kommunikációs eszközökkel (például: tematikus írások és cikksorozatok, egyedi műsorok, műsorblokkok, internetes tartalmak, felmérések, írott és elektronikus kiadványok, kiállítások). A pályázat segítségével meg tudnak valósulni, azok a helyi közösségi programok, programsorozatok, rendezvén

Rendezvény - Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen, 2011. november 28.

Tisztelettel meghívjuk Önt a „Pandóra szelencéje” projekt záró rendezvényére, amelyet 2011. november 28-án 11:00 órai kezdettel tartunk a DocuArt Filmművészeti központban. Ekkor ismertetjük nyilvánosan azokat az ajánlásokat, amelyeket a nemzetközi projekt során végzett felmérés, helyzetjelentés alapján fogalmaztak meg szakértők a gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelem erősítése érdekében.   Helyszín: DocuArt Filmművészeti Központ 1092 Budapest, Ráday u. 18. (bejárat az Erkel u. 15. felől) Időpont: 2011. november 28. (hétfő) - 11:00-13:00 A sajtóbemutató tervezett programja: 10:30 – Regisztráció, kávé 11:00 – 11:10 –  Megnyitó – Móricz Ilona, Független Médiaközpont 11:10 – 11:25 –   Filmvetítés 11:25 – 12:00 –  „Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen” – a magyarországi ajánlások és tapasztalatok ismertetése Előadók: Horváth Éva, Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület,  Tóth Melinda, Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gye

Pályázat - Megjelent az első pályázati felhívás a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Programban

A Globális alap a méltányos munka és a háromoldalú párbeszéd előmozdításáért pályázati felhívása. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus célja, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott tizenkét ország és Norvégia között. A méltányos munka és a háromoldalú párbeszéd előmozdítására szolgáló alap 2011. október 20-tól pályázatot hirdet önálló pályázatok benyújtására a következő két fő eredmény elérése érdekében: a szociális párbeszéd és a háromoldalú párbeszéd struktúráinak és gyakorlatainak javulása; a méltányos munka előnyeinek jobb megértetése. Pályázhatnak: szociális partnerek (munkáltatói és munkavállalói szervezetek, szakszervezetek), állami hatóságok és szervezeteik, amelyek a kedvezményezett országban vagy Norvégiában önálló jogi személyként működnek és tevékenységük kapcsolódik a méltányos munka és/vagy a háro

Világnap a nők elleni erőszak megszüntetéséért, 2011. november 25.

1960. nov. 25: A Dominikai Köztársaságban a diktatúra áldozata lett három nővér, a Mirabal nővérek: Patria, Minerva és Maria Teresa. Rájuk emlékezve 1999-ben az ENSZ konferenciája e napot a Nők elleni erőszak megszüntetésének napjává nyilvánította. Pillangók néven voltak politikai aktivisták a Trujillo diktatúrában. Az ellenállás jelképei voltak, többször bebörtönözték őket. A titkosrendőrség emberei végeztek velük, testüket egy szakadékban találták meg. Haláluk híre megrázta a világot, sorsukról film készült, Ha eljő a Pillangók ideje címen, főszerepben Salma Hayek. A nők elleni erőszak nem csak a politikai élet színterén, hanem a közéletben, és sajnos az otthonokban is megtalálható. Nemcsak háborúban, hanem békében is.  A fiatalon, 15-44 évesen meghalt nők 7 %-ánál a halál oka erőszak. Az USÁ-ban, Kanadában, Izraelben, Ausztráliában a nőgyilkosságok 40-70 %-át a férjek és barátok követik el. Egyiptomban gyakran a családjuk megöli a megerőszakolt nőket, hogy megszabaduljanak a s

Pályázat - Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása - Konvergencia Régiók

Napjainkban a települési önkormányzatok közel egyharmada küszködik az infrastruktúra fejletlensége, a magas munkanélküliség, a forráshiány miatt keletkező problémákkal. A települések önkormányzataira háruló számtalan feladat ellátása jórészt megoldott, azonban a közösség életében jelentkező szükségletekre valóban reagáló programok minősége és hatásfoka javítható. A foglalkoztatási helyzet és a jövedelmi viszonyok javítása érdekében olyan fenntartható fejlesztésekre van szükség, amelyek a településközpontok, a helyi közösségek és emberi erőforrások fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása érdekében nem elégséges a munkaerő-piaci kínálatot érintő intézkedések meghozatala, a keresleti oldal élénkítésére is intézkedéseket kell tenni. A hazai forrásból finanszírozott nemzeti közfoglalkoztatási program mellett szükség van a hátrányos helyzetű emberek számára a nem állami szervezetek közreműködésével munkalehetőségeket biztosítani. Pályázati határ

Rendezvény - Néma Tanúk felvonulás a párkapcsolati erôszak halálos áldozatainak emlékére

Idén is megrendezik azt a felvonulást, amely a párkapcsolati erőszak halálos áldozataira emlékezik, és a nők elleni erőszakos bűncselekményekkel szembeni küzdelem fontosságára hívja fel a figyelmet.  A felvonulás a 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen rendezvénysorozat nyitó eseménye. Program november 26-án szombaton: 14:00–15:00 Megnyitó az Anker Klubban (1061 Bp., Anker köz 1-3.) A nők elleni erőszak helyzete 2011-ben: a résztvevő szervezetek beszámolnak az idei évről; megemlékezés az elmúlt 12 hónap alatt párkapcsolati erőszak miatt meghalt nőkről. 15:00–16:00 Felvonulás a Néma Tanú sziluettekkel. A felvonulás útvonala: Anker köz–Andrássy út–Liszt Ferenc tér Gyere el, és segíts minél több ember figyelmét felhívni a nők elleni erőszakra! A HÍR FOLYTATÁSA >>

Pályázat - A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése

Általános cél a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása. Jelen kiírás fő célja az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis közösségi kezdeményezések, például ún. „családi erőforrás központok” létrehozása útján. Az integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat és az innovatív eszközöket. Pályázati határidő: 2012. január 6. A HÍR FOLYTATÁSA >>

Public Lecture - Dealing with Violent Offenders, November 21st, 2011

The Human RightS Initiative (HRSI) is proud to announce the commencement of the 16 Days of Activism against Gender–based Violence campaign. This 16–day period spans from November 25th, International Day for the Elimination of Violence against Women, to December 10th, International Human Rights Day, in order to symbolically link violence against women and human rights. We are cordially inviting you to an OPENING LECTURE entitled  "Dealing with Violent Offenders”  Monday, November 21st, 6:00 pm  CEU Auditorium  Speakers: Wiktor Osiatynski and Herta Tóth Drawing on his research conducted for one of his latest books On Crimes and Punishments (2003) Wiktor Osiatynski will speak about sources of violence, the means to prevent violence, to help the victims of violence and to help the perpetrators unlearn violent behavior. Balance and mutual dependence of social, psychological and legal interventions will be discussed. Herta Tóth will discuss on how women are related to violent o

Vacancy for Seconded National Experts with the European Institute for Gender Equality in Vilnius, Lithuania

The European Institute for Gender Equality (EIGE) is currently seeking to recruit appropriately qualified professionals as Seconded National Experts on Gender Mainstreaming (Tools & Methods). The place of work is Vilnius, Lithuania.  EIGE would appreciate if you could bring to the attention of relevant potential candidates the following link: http://www.eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2011-sne-gmtm

Az édesanyák adják a társadalom szociális ragasztóanyagát

Az Európai Unióból 14 partnerszervezet fogott össze, hogy erősítse az alulról szerveződő női hálózatokat nemzeti és nemzetközi szinteken 11 országot összekötő, anyaközpontok támogató struktúráit fejlesztő projekt indult november elején Stuttgartban. Isabel Frezer, Stuttgart város polgármestere köszöntötte az országukban közösségi női vezetőként működő nemzetközi résztvevőket és fogalmazta meg a címbéli szavakat az édesanyák jelentőségéről. A miskolci Holdam Egyesület - a projekt magyarországi résztvevőjeként - is részt vett a Grundtvig Tanulási Kapcsolatok program keretében zajló találkozón,  olyan magukhoz hasonló szervezetekkel együtt, akik önsegítő közösségi helyeket  (anyaközpontokat vagy más néven szülő-gyermek központokat) működtetnek édesanyák és családok számára. Az anyaközpontok elsősorban részvételi és aktív önkéntes alapon szerveződnek, ahol a helyi édesanyák nyilvános, bárki által hozzáférhető helyen „köztéri nappalit” teremtenek maguk számára. E közösségi helyeken leh

Rendezvény - 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen

A 16 akciónapot 1991 óta világszerte november 25. (a Nemzetközi Nap a Nők Elleni Erőszak Ellen) és december 10. (az Emberi Jogok Nemzetközi Napja) között rendezik meg civil szervezetek és magánszemélyek, hogy felkeltsék a nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást nyújtsanak a nők elleni erőszakról, kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok iránt, és nyomást gyakoroljanak a politikusokra a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetése érdekében. A HÍR FOLYTATÁSA >>

Megkezdődött a civil törvény vitája a Parlamentben

Kép
"Szászfalvi László egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár felszólalásával megkezdődött az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat általános vitája kedden az Országgyűlésben. Az államtitkár felszólalásában elmondta, hogy a törvényjavaslatot több mint egy éves előkészítő munka, társadalmi és szakmai egyeztetés előzte meg. A törvényjavaslat elfogadásával a civil szervezetek stabil, átlátható szabályokra és kevesebb adminisztrációra, az állampolgárok pedig az egyesülési jog terén sokkal pontosabb, világosabb szabályokra, a civil szervezetek közpénzfelhasználásával kapcsolatban pedig megnyugtató garanciákra támaszkodhatnak. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a fő cél a civil szféra törvényesebb és átláthatóbb működésének megteremtése. Az új szabályozásra minden fél szerint nagy szükség van, a rendszerváltó, egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény megszületé

Elektronikusan is intézhető lesz a civilek nyilvántartásba vétele

A jövőben elektronikus úton is benyújthatják nyilvántartási kérelmüket az alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek - derül ki a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvényjavaslatból. A jövőben elektronikus úton is benyújthatják nyilvántartási kérelmüket az alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek - derül ki a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvényjavaslatból, amelyet pénteken terjesztett az Országgyűlés elé Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter. A tárcavezető az előterjesztés indoklásában azt írta, hogy az indítvány legfontosabb célkitűzése a civil és egyéb szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásrend modernizálása. Közölte: folyamatban van egy informatikai rendszer kialakítása, amely nemcsak a kérelmek elektronikus úton való benyújtásának lehetőségét teremti meg, hanem a bírósági ügyintézés elektronikus útra terelését is lehetővé teszi, "biztosítva ezzel a bírósági eljárás

Rendezvény - Társadalmi felelősségvállalás - mit tehet a közszféra?

A társadalmi felelősségvállalás jelentősége Magyarországon is felértékelődik. Akkor lehet valóban nagy áttörést elérni ezen a területen, ha a környezet és kulturális örökségünk védelme érdekében, az esélyegyenlőség biztosításáért, a szolgáltatások minőségének javításáért valamennyi szereplő, így a nagyvállalatok, a vállalkozások, a civil szervezetek és az állami intézmények közösen lépnek fel. Annak érdekében, hogy a társadalmi felelősségvállalás modell elterjedjen a közszférában is, a Tempus Közalapítvány részt vesz az EU által támogatott, Dél-Kelet Európai Transznacionális Együttműködési program keretében végrehajtott, Társadalmi felelősségvállalás modell – innovatív megközelítés a közszféra működésének eredményesebbé tétele érdekében c. projektben. A rendezvényre sok szeretettel várjuk az érintett intézmények képviselőit: Minisztériumok Önkormányzatok Közszolgáltatók (vonalas infrastruktúra) Gazdaság: innovációs és fejlesztési ügynökségek, kereskedelmi szolgáltatások, szaba

Pályázat - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

A Felhívás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak! A pályázat célja egyik komponens keretében sem lehet kizárólag az energiatakarékossá tétel, illetve a csak megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával történő be

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés