Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. április 11.

A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet

10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet
a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § 
(1) A felnőttképzési szakértői szakterületek a következők:

a) felnőttképzéssel kapcsolatos igazgatás, irányítás;

b) felnőttképzési intézményi akkreditáció;

c) felnőttképzési programakkreditáció;

d) felnőttképzési szakmai, módszertani terület.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szakterületek rész-szakterületekből állnak. A rész-szakterületek megnevezése azonos

a) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló jogszabályban meghatározott tanulmányi területek, vagy

b) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott képzési területek, képzési ágak

megnevezésével.

2. § 
(1) Felnőttképzési szakértői tevékenységet – a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott feltételeken túl – az a személy folytathat, aki

a) rendelkezik

aa) pedagógiai vagy andragógiai szakterületen szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel, vagy szakirányú alap- vagy mesterképzésben vagy szakirányú továbbképzésben szerzett végzettséggel, és a képesítés megszerzésétől számított, legalább négyéves, a bejelentésben megjelölt felnőttképzési szakértői szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

ab) az aa) alpont szerinti szakterülettől eltérő, nem szakirányú szakterületen szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel, vagy nem szakirányú alap- vagy mesterképzésben szerzett végzettséggel, és a képesítés megszerzésétől számított, legalább hatéves, a bejelentésben megjelölt felnőttképzési szakértői szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, továbbá

b) az e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.

(2) E rendelet alkalmazásában szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzés területén, munkavégzésre irányuló bármely jogviszony keretében, vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként folytatott oktatási, gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, fejlesztési, irányítási, igazgatási, minőségbiztosítási, mérési, értékelési, kutatási tevékenység.

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>