Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. május 16.

A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól


A Kormány a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § 
(1) E rendelet hatálya kiterjed a felnőttképzési normatív támogatást (a továbbiakban: támogatás) igénylő, az Fktv. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti képzést folytató akkreditált felnőttképzési intézményre (a továbbiakban: felnőttképzési intézmény), valamint a támogatással megvalósuló képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőttre.

(2) A támogatás a 3. §-ban meghatározott képzésben részt vevő azon fogyatékkal élő felnőtt után vehető igénybe, akinek a képzése más állami támogatásban nem részesül.

(3) A támogatásban kizárólag a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal (a továbbiakban: Minisztérium) a felnőttképzés támogatásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: támogatási megállapodás) kötő felnőttképzési intézmény részesülhet.

(4) A támogatási megállapodás megkötését megelőzően közzétett hirdetésben a felnőttképzési intézmény nem hivatkozhat az e rendelet alapján nyújtott támogatásra.

(5) E rendelet alkalmazásában

a) fogyatékkal élő felnőtt: az Fktv. 29. §-ának 8. pontjában meghatározott, e rendelet 5. számú mellékletének megfelelő fogyatékossági igazolással rendelkező azon személy, akinek a fogyatékosságra vonatkozó adatait az Fktv. mellékletének 1. pontja alapján a felnőttképzési intézmény kezeli;

b) állami támogatás: az államháztartás alrendszereiből a fogyatékkal élő felnőtt – e rendelet alapján támogatott – képzéséhez nyújtott, az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatás, különös tekintettel a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott képzési célú támogatásokra;

c) képzési óraszám: az Fktv. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott képzések időtartamának tanórában kifejezett egysége, amely időtartam a vizsgáztatást nem foglalja magában;

d) tanóra: a képzés legalább 45 percet elérő időtartamú egysége;

e) képzés lezárása: a képzés sikeres vizsgával történő befejezése;

f) naptári év: az az év, amelyre vonatkozóan a Minisztérium a felnőttképzési intézménnyel az 1. § (3) bekezdés szerinti támogatási megállapodást megköti.

A támogatás mértéke, tartalma és feltételei

2. § 
(1) A támogatás éves előirányzatát, valamint a naptári évre vonatkozóan egy főre és egy tanórára vetítetten nyújtható fajlagos mértékét a naptári évben hatályos költségvetési törvény határozza meg.

(2) A felnőttképzési intézmény részére a naptári évre vonatkozó támogatás a képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőttek tervezett összlétszáma és a képzés naptári évre jutó óraszáma alapján kerül megállapításra.

3. § 
(1) A támogatás a fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, valamint szakmai képzésének támogatására, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén a – külön jogszabályban meghatározott – vizsga- és vizsgáztatási díjra (a továbbiakban együtt: vizsgadíj) igényelhető.

(2) Az OKJ-ban nem szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés, valamint általános és nyelvi képzés esetén a képzés díja magában foglalja vizsgadíjat is.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott képzés a képzésben részt vevő számára díjmentes, így a képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőttől díj – a nyelvi képzéshez szükséges tankönyv és a pótvizsga(ák) díjának kivételével – nem kérhető.

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>