Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. június 8.

A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia I. Intézkedési Tervéről (2010–2011) 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat

1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat
a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia I. Intézkedési Tervéről (2010–2011)


A Kormány a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 2010–2021 című 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Nemzeti Stratégia) 1/b. pontjában foglalt feladat végrehajtása érdekében az ott meghatározott prioritások mentén a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítása céljából a következőket rendeli el:

1. A nők munkaerő-piaci részvétele növekedésének elősegítése érdekében aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök célzott alkalmazásával, így különösen munkaerőpiaci képzések és komplex, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításával javítani kell a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű nők foglalkoztathatóságát, valamint ösztönözni kell a munkáltatókat a fokozottabb foglalkoztatásukra.


Felelős:
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: 
 • Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze
 • Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervei
2. Értékelni kell a közszférában bevezetett kötelező részmunkaidős foglalkoztatás jogintézményét, annak gyakorlati megvalósulását és hatásait, továbbá meg kell vizsgálni a részmunkaidős foglalkoztatás versenyszférában történő elterjesztésének lehetőségeit.

Felelős: 
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. december 31.

3. Elemezni és értékelni kell a gyermeküket egyedül nevelő nők munkaerőpiaci helyzetét és javaslatot kell tenni a helyzetükből eredő speciális nehézségeik csökkentését célzó intézkedésekre.

Felelős: 
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. július 31.

4. Meg kell vizsgálni az inaktív nők bevonásának lehetőségét a gondozásra szoruló idős személyek otthonukban történő segítésének feladatába.

Felelős: 
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. július 31.

5. A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, továbbá a fizetési és foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása érdekében a munkáltatói érdekképviseletek és a szakszervezetek megfelelő tájékoztatásával elő kell segíteni a Nemzeti Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó ismert nemekre bontott adatok és statisztikák megismerését.

Felelős: társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter

Határidő: 2010. december 31.

6. A vidéki non-profit nőszervezetek tevékenységének támogatásával elő kell segíteni a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét.

Felelős: társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete

7. A nők és a férfiak egészségi állapotának javítása érdekében a fizikai és mentális egészségmegőrzés eszközeként széles körben ösztönözni, illetve népszerűsíteni kell a rendszeres testmozgást biztosító szabadidős sporttevékenységet.

Felelős: sportpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Önkormányzati Minisztérium fejezete

8. Biztosítani kell a szervezett lakossági szűrőprogramok – így különösen az emlő- és méhnyak szűrés – további működtetését, valamint ösztönözni kell a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportok szűrésben történő részvételét.

Felelős: egészségügyért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Egészségügyi Minisztérium fejezete

9. Meg kell vizsgálni, hogy egyes katonai beosztásokban miért alulreprezentált a nők aránya.


Felelős: honvédelemért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

Forrás: központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezete

10. A rendelkezésre álló statisztikai adatok felhasználásával át kell tekinteni a gyermekgondozási támogatások (GYES, GYET), valamint a gyermekgondozáshoz kapcsolódó egészségbiztosítási ellátások (GYED, TES) rendszerét és el kell végezni működésének hatásvizsgálatát.

Felelős: családpolitikáért felelős miniszter

államháztartásért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

11. A munka és a magánélet fokozott összehangolása és a nők munkaerő-piaci pozíciójának megerősítése céljából támogatni kell a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló intézmények, szolgáltatások, így különösen bölcsődék, családi napközik korszerűsítését, felújítását, férőhelybővítését.

Felelős: családpolitikáért felelős miniszter

államháztartásért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervei

12. A munkahelyi és magánéleti kötelezettségek összehangolásának támogatásaként tovább kell működtetni a Családbarát Munkahely Pályázatot, továbbá ennek keretében a munkáltatók társadalmi felelősségvállalásának elősegítése érdekében minőségbiztosítási rendszert (Social Label program) kell kialakítani.


Felelős: családpolitikáért felelős miniszter

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

Határidő: évente folyamatosan

Forrás: központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete

13. A gyerekbarát megoldások közúti közlekedésben való elterjesztése érdekében meg kell teremteni a gyermeket szállító járművek részére a „gyerekbarát” várakozóhelyek kialakításának jogszabályi feltételeit.


Felelős: közlekedésért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

14. Elő kell segíteni a női-férfi részvétel aránytalanságának csökkentését a tudomány területén a nemek egyenlőségét érintő kutatások támogatásával, valamint e témák bemutatásával és meghonosításával a közgondolkodásban (díjak alapítása, rendezvények lebonyolítása).

Felelős: oktatásért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervei

15. A válsághelyzetek megoldásához történő segítségnyújtás biztosítása érdekében támogatni kell a telefonos lelki segély szolgáltatások működtetését, továbbá fel kell mérni fejlesztésük, – ideértve az egységes európai hívószámok rendszeréhez való kapcsolódásuk – lehetőségeit.

Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete

16. A bántalmazottak számára történő segítségnyújtás biztosítása érdekében tovább kell működtetni és szakmai szempontból fejleszteni kell a Regionális Kríziskezelő Hálózatot, a Félutas Kiléptető Modellprogramot és az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot.

Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete

17. A nők elleni erőszak megfelelő kezeléséhez szükséges, egységes szakmai protokollt kell kidolgozni, továbbá a nők elleni erőszak során elkövetett emberi jogi jogsértések felismerése érdekében az Igazságügyi Hivatal áldozatsegítő, pártfogó felügyelő és jogi segítségnyújtással foglalkozó munkatársai részére biztosítani kell a témával kapcsolatos szakmai képzéseken, konferenciákon való részvételt.


Felelős: igazságügyért felelős miniszter

bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

18. Gyakorlati szakemberek bevonásával (rendőrség, ügyészség, bíróság) értékelni kell a távoltartás jogintézményét, a kapcsolódó hatósági és bírósági joggyakorlatot, továbbá a családvédelmi koordinációs szerv és a prevenciós intézményrendszer működésének hatékonyságát – különös tekintettel az ideiglenes megelőző távoltartásra és annak gyakorlati alkalmazására – valamint javaslatot kell tenni a távoltartás jogintézményének továbbfejlesztésre.

Felelős: 
 • igazságügyért felelős miniszter
 • bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. október 31.

19. A távoltartás – így különösen az ideiglenes megelőző távoltartás – alkalmazása tekintetében képzéseket kell szervezni a rendőrségi állomány tagjai részére.

Felelős:
 • igazságügyért felelős miniszter
 • bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezete

20. Az emberkereskedelem szempontjából különösen veszélyeztetett személyek, így a hátrányos helyzetű nők, gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült nők, roma nők számára célzott megelőző kampányokat kell szervezni és lebonyolítani.

Felelős: 
 • igazságügyért felelős miniszter
 • bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezete

21. Be kell építeni a közép- és felsőfokú rendészeti oktatás tantervébe az emberkereskedelem áldozatainak felismerését szolgáló ismereteket.

Felelős:
 • rendészetért felelős miniszter
 • áldozatsegítésért felelős miniszter
Határidő: 2011. június 30.

Forrás: központi költségvetés Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezete

22. A családon belüli erőszak problémájának kezelése érdekében – a nemzetközi definíciók és gyakorlat figyelembevételével – a megfelelő jogágakban pontosan meg kell határozni a családon belüli erőszak fogalmát, valamint az ahhoz kapcsolódó fogalmakat. A pontos fogalmi meghatározások ismeretében meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a Büntető Törvénykönyv, illetve a szabálysértésekről szóló törvény módosítása.

Felelős: 
 • igazságügyért felelős miniszter
 • bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. december 31.

23. Elméleti és gyakorlati szakemberek (rendőrség, ügyészség, bíróság) bevonásával – az emberi jogi megközelítés alkalmazásával – el kell végezni a nemi erkölcs elleni bűncselekmények körébe tartozó tényállások, továbbá a zaklatás tényállás gyakorlati alkalmazhatóságának, időszerűségének felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredménye alapján javaslatot kell tenni a szükséges változtatásokra.

Felelős: igazságügyért felelős miniszter

Határidő: a felülvizsgálatra 2010. december 31.

a javaslattételre 2011. június 30.

24. A tankönyvjóváhagyás, a taneszköz-fejlesztés szempontrendszerében érvényesíteni kell a nők és férfiak társadalmi egyenlősége szempontjait.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

25. A korszerű pedagógiai, módszertani kultúra elterjesztése érdekében – a továbbképzési programok fejlesztési eljárásainak felülvizsgálatával és korrekciójával, a képzés-fejlesztés koordinálásával, továbbá a továbbképzések támogatásával – ösztönözni kell a társadalmi esélyegyenlőség, különösen a nők és férfiak társadalmi egyenlősége témájával kapcsolatos ismereteket közvetítő továbbképzések megvalósítását.

Felelős: 
 • oktatásért felelős miniszter
 • társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervei

26. Pályázatok kiírásával, standardok alkalmazásával, nemzetközi gyakorlatra vonatkozó kutatásokkal és publikációkkal ösztönözni kell, hogy a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai gyakorlatába beépüljenek a társadalmi esélyegyenlőség, különösen anők és férfiak társadalmi egyenlősége szempontjait érvényesítő elemek.

Felelős: 
 • oktatásért felelős miniszter
 • társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv akcióterve

27. Képzéseket kell szervezni és lebonyolítani a központi, valamint a helyi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők részére a nők és férfiak társadalmi egyenlősége témakörében.

Felelős: 
 • társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter
 • közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
 • helyi önkormányzatokért felelős miniszter
Határidő: 2011. december 31.

Forrás: 
 • központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete,
 • PROGRESS pályázati program
28. Meg kell vizsgálni a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve (gender mainstreaming), mint módszer és kormányzati stratégia a központi közigazgatás tevékenységében történő alkalmazásának lehetőségeit.

Felelős: társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

29. A kormányzati társadalompolitika összehangolásának körében fokozott figyelmet kell fordítani a Nemzeti Stratégia prioritásainak érvényesülésére.

Felelős: társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>