Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. július 7.

A felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet

3/2011. (II. 11.) KIM rendelet
a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól


A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 52. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §-ának h) és t) pontjaiban megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A regionális képző központ irányítása és vezetőjének jogállása, kinevezése

1. § 
(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: központ) állami felnőttképzési intézményt jelöli ki a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására.

(2) A központ képzési, területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó, önállóan működő és gazdálkodó, országos hatáskörű központi költségvetési szerv.

(3) A központot a főigazgató vezeti, akit a miniszter a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár javaslatára bíz meg, valamint gyakorolja vele szemben a megbízás visszavonásának jogát és a személyével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat.

(4) A központot a miniszter irányítja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben a költségvetési szervek irányítására meghatározott hatásköröket gyakorolva.

(5) A központ alapító okirat szerinti telephelyein működő önálló szervezeti egységeit igazgatók vezetik. Az igazgatókat a szervezeti és működési szabályzatban megjelölt telephelyek esetén a főigazgató a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár javaslatára a területi szerv székhelye szerint illetékes önkormányzat véleményének kikérésével nevezi ki.

2. § 
(1) A központ feladatait éves szakmai terv alapján végzi. A szakmai terv tartalmazza

a) a működési terület felzárkózási lehetőségeinek részletes bemutatását,

b) a célok meghatározását, indikátorait,

c) a tervezett feladatok megvalósításának folyamatát (cselekvési és ütemterv, eszközrendszer és módszerek, a nyomonkövetés folyamata),

d) a központ feladatait, az e feladatokat ellátó önálló szervezeti egységben munkát végző személyek létszámát, szakképzettségét,

e) a feladatok ellátásának szervezeti és működési rendjét.

(2) A központ a szakmai tervet a tárgyévet megelőző év december 15-ig nyújtja be a miniszternek. A szakmai tervet a miniszter tárgyév január 15-ig bírálja el.

(3) A szakmai tervben foglaltak megvalósítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága ellenőrzi. A központ – a minisztérium által meghatározott módon – évente beszámol a miniszternek a feladatok ellátásáról.

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>