Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. november 30.

Konferencia a civilek társadalmi beágyazódásáról, 2011. december 8.

A DemNet 15 éve segíti a demokratikus civil társadalom fejlődését, a társadalomban betöltött szerepének erősödését Magyarországon és más, elsősorban a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országaiban. Foglalkozunk többek közt civil szervezetek felé irányuló pályázati programok kezelésével, a civil szervezetek működési kapacitásának és humán erőforrásainak fejlesztésével, valamint a civil szervezetek működési környezetének befolyásolásával.

A civil szektor ma jelentős működési és fenntarthatósági problémákkal küzd. Ennek fő okát abban látjuk, hogy a civil szervezetek társadalmi beágyazódása alapvetően gyenge. Kevesen tudják, hogy mivel is foglalkoznak a civilek, kiket képviselnek (talán a civilek maguk sem mindig pontosan), még kevesebben támogatják őket. Így nagyon erőteljes a kormányzati és EU-s pályázati forrásoktól való függés, amelyek meghatározzák, mivel foglalkozzon a szektor, meddig terjedhetnek működési határai. A kiszolgáltatottá és törékennyé váló szervezetek befelé fordulnak és a túlélésre koncentrálnak. Úgy hisszük, a civil szektor stratégiai fejlődéséhez új utakra van szükség, melyben sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapjon a transzparencia, a magánadományozás, a fenntartható finanszírozás és a közösségi innováció.

A fenti témakörök köré szervezett panelekben szeretnénk röviden felvázolni a magyarországi helyzetet, nemzetközi kitekintést adni, innovatív és fenntartható jó megoldásokat bemutatni, valamint ismertetni azt, hogy miként szeretnénk reagálni az adott problémára, mik a terveink, elképzeléseink, jövőképünk.
Transzparencia
A civil szervezetek társadalmi beágyazódásának feltétele a transzparencia és elszámoltathatóság növelése; nem csupán pénzügyi értelemben, hanem a működés egészére vonatkozóan. Ahhoz, hogy a civilek nyíltan és aktívan kommunikálhassanak célcsoportjaik felé, tisztában kell lenniük azzal, hogy mit és miért csinálnak, működésük milyen társadalmi hatással jár. A DemNet segíti a civil szervezeteket abban, hogy működésük átláthatóbbá tételével a társadalmi bizalmat ilyen módon erősítsék. A civil szektort a működési környezet is jelentősen befolyásolja: így a támogatási programok transzparens működtetése és egyes kormányzati fejlesztési politikák átláthatósága a DemNet kiemelt célterületei.

A panelben bemutatunk egy transzparens elveken nyugvó, a DemNet közreműködésével megvalósult támogatási programot; a civil szervezetek transzparens működését zászlajára tűző angol kezdeményezést és annak hazai vonatkozásait; valamint a nemzetközi fejlesztésben érintett civil szervezetek működését meghatározó politikák és intézményrendszer fejlesztésére tett törekvéseinket.

Adományszervezés

A pályázatfüggőség és forráshiány miatt a civil szervezetek egyre nehezebb helyzetben vannak. A támogatások elapadása lerövidíti a hosszú távú stratégiákat, inkább a túlélésre játszó projekttervezés és az eredeti célok feladása a jellemző. Miközben más országokban – nem csak a távoli nyugaton – a magánadományok jelentős forrást jelentenek civil szervezeteknek, egyben a magánadomány-szervezés önálló tudománnyá nőtte ki magát, nálunk ez még gyerekcipőben jár. A DemNet célja az adományszervezők hozzáértésének növelése, a civil szervezetek adományszervező képességének fejlesztése, a magánadományozás kultúrájának erősítése.

A panelben először a magánadományozás hazai helyzetét mutatjuk be; majd csehországi példákkal támasztjuk alá, hogy magánadományokat gyűjteni a térségünkben is lehetséges; végül európai kitekintést adunk az adományszervezésben rejlő lehetőségekről.

Fenntartható finanszírozás

A civil szektor fenntartható finanszírozása nem csak az adományszervezés keretében merül fel, hanem további kérdéseket vet fel a szektor krónikus alultőkésítettsége, mely nem csak a rövidtávú projektfinanszírozási függőséget erősíti, hanem a társadalmi célú szervezetek innovációs képességét is ellehetetleníti. Globális és európai trendként egyaránt terjedőben van a non-profit társadalmi szereplők átalakulása/átalakítása társadalmi célú vállalkozássá, illetve a non-profit szervezetek vállalkozói lábra állítása. Érdemes megvizsgálni, hogy milyen pénzpiaci keretek között lehet fenntartható módon társadalmi célokat finanszírozni az üzleti szereplők bevonásával, illetve milyen szervezeti feltételrendszer szükséges a társadalmi befektetések sikeres bevonásához.

A DemNet 2011 elején már dialógust kezdeményezett pénzpiaci szereplőkkel a szektort már jellemző együttműködési formákról, ezt a párbeszédet kívánjuk folytatni a kerekasztal szakértőinek részvételével. Nemzetközi példákon keresztül vitatjuk meg a születőben lévő társadalmi befektetések piacának, illetve a szervezetek befektetési készségének jellemzőit.

Közösségi innováció

A társadalmi változások lokális kezeléséhez elengedhetetlen a helyi közösségek tagjainak aktív és tevőleges részvétele. Az alulról szerveződő közösségi megoldások révén olyan, a helyi társadalomban és tagjaiban rejlő erőforrások kerülnek és kerülhetnek kiaknázására, amelyek hosszú távon is rugalmasan képesek reagálni a kihívásokra. A DemNet ezért kiemelten figyelmet fordít a közösségek, helyi közösségeket támogató szerveződések támogatására Magyarországon és külföldön egyaránt.

A panel keretében néhány, a DemNet-hez is kötődő a helyi közösségi kezdeményezést mutatunk be: egy magyarországi teleházat és civil forrásközpontot, a szerbiai teleház programot, valamint egy közösségi alapítványi kísérletet. Az előadók igyekeznek bemutatni kezdeményezéseik helyi közösségi, társadalmi, gazdasági szerepét, valamint a kezdeményezések megújításának, fejlesztésnek területeit és lehetőségeit.


A HÍR FOLYTATÁSA >>