Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. december 19.

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat

1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről


A Kormány – összhangban az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység csökkentését szolgáló céljaival és intézkedéseivel, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásban foglalt célokkal és az ezek megvalósítását szolgáló, a Kormány és az ORÖ között kötött keretmegállapodásban foglalt számszerűsíthető célkitűzések elérése érdekében kidolgozott részletes intézkedési tervről szóló 1338/2011. (X. 14.) Korm. határozatban foglalt intézkedési tervvel – a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósítása, és a stratégiában megfogalmazott felzárkózás-politikai elvek érvényesítése érdekében:

1. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Kormány által elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát az általa vezetett minisztérium honlapján tegye közzé.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

2. Elfogadta a kormányhatározat mellékletét képező, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervét és elrendeli annak végrehajtását.

3. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát kétévente, első alkalommal 2014-ben vizsgálja felül, továbbá a 4. pontban foglaltak szerint elkészített tájékoztatók alapján 2012-től kezdődően évente készítsen jelentést a Kormány számára az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.


Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: évente május 31.

4. Felhívja az érintett minisztereket, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról 2012-től kezdődően évente készítsenek tájékoztatót a közigazgatási és igazságügyi miniszternek.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: évente március 15.

5. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt célok, valamint az intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósulásának és hatásainak nyomon követése érdekében monitoring rendszert alakítson ki.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2012. május 31.

6. Felkéri az Országos Roma Önkormányzatot, hogy működjön közre az 5. pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében.

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.