Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2012. március 1.

Az európai alapítvány statútuma

Az alapítványok célkitűzései a köz egészének javát szolgálják. Tevékenységeiket az európai polgárok és az európai vállalkozások számára fontos területekre összpontosítják. Aktívak többek között a szociális és egészségügyi szolgáltatások terén, ösztönzik a kutatást és támogatják a kultúrát. Mindezek érdekében ösztöndíjakat ítélnek oda és projekteket hajtanak végre. 

Az egyes tagállamok nemzeti jogában fellelhető akadályok, illetve a jogrendek közötti különbségek azonban gyakran költségessé teszik és megnehezítik az alapítványok tevékenységének több tagállamban való folytatását.Amennyiben például az alapítványok a külföldi működés mellett határoznak, forrásaik egy részét gyakran jogi tanácsadásra, valamint arra kénytelenek fordítani, hogy megfeleljenek a különböző nemzeti jogrendszerekben rögzített jogi és adminisztratív követelményeknek. Mindez csökkenti azokat a forrásokat, amelyek a köz egészének javát szolgáló tevékenységekre rendelkezésre állnak, és visszatarthatja az alapítványokat munkájuk továbbfejlesztésétől.

A Bizottság a mai napon az európai alapítvány statútumára vonatkozó javaslatot terjesztett elő, amelynek célja, hogy megkönnyítse az alapítványok számára a közhasznú tevékenységek támogatását az Unió teljes területén.

Michel Barnier, a belső piacért felelős biztos szerint: „Ösztönöznünk és támogatnunk kell az alapítványok által az európai polgárokért végzett értékes munkát.Mindenekelőtt fel kell számolnunk azokat az akadályokat, amelyek gátolják az alapítványok határokon átnyúló tevékenységét többek között a kutatás, az egészségügy és a kultúra terén. Az európai statútum bevezetésével csökkennek a költségek és a bizonytalanságok. Emellett lehetővé válik az alapítványok számára, hogy a rájuk irányuló nagyobb figyelmet tevékenységük szélesebb körben történő megismertetésére használják és az európai címkének köszönhetően több forrást vonzzanak.”

A javaslat egy egységes uniós jogi formát – az európai alapítványt (FE) – kíván létrehozni, amely alapvetően egyforma lenne minden tagállamban, és a belföldi alapítványokkal párhuzamosan létezne. Az európai alapítványi státusz megszerzése teljes egészében önkéntes lenne.

Hatály: a statútum a közhasznú alapítványokra összpontosít – ezek teszik ki az alapítványok többségét, továbbá minden tagállamban jelen vannak és elismerik őket.

Az európai alapítvánnyal szembeni főbb követelmények: a statútum rögzíti az európai alapítványokkal szembeni főbb követelményeket. Minden európai alapítványnak bizonyítania kell például az általa követett közhasznú célt, tevékenységének határokon átnyúló dimenzióját, valamint azt, hogy rendelkezik a 25 000 eurónyi minimális induló vagyonnal.

Az európai alapítvány létrehozásának módja: Az európai alapítvány létrehozható új alapítványként, nemzeti alapítvány átalakítása révén, vagy nemzeti alapítványok összeolvadásával. Az európai alapítvány a valamely tagállamban történő nyilvántartásba vételét követően válik jogi személlyé.

Az európai alapítvánnyá válás előnyei


A költségek és a bizonytalanság csökkentése. Az európai alapítványok minden tagállamban rendelkeznek majd jogi személyiséggel és jogképességgel. Az új statútum lehetővé teszi számukra, hogy az EU-szerte alkalmazandó hasonló szabályoknak köszönhetően könnyebben és kisebb költség mellett végezzék tevékenységeiket és a források becsatornázását.

Európai címke: A statútum európai címkével látná el az európai alapítványokat. Ez egyrészt felismerhetővé tenné őket, másrészt a megbízhatóságuk védjegye lenne, ösztönözve ezáltal az alapítványok határokon átnyúló tevékenységeit csakúgy, mint a nemzetközi adományozást.

Adóügyi megítélés: Az európai alapítványokra ugyanazon adószabályok alkalmazandók, mint a belföldi alapítványokra. Az európai alapítványok részére adományozókat ugyanazon adókedvezmények illetik meg, mint ha a saját tagállamukban létrehozott alapítvány részére adományoztak volna. A tagállamoknak az európai alapítványokat mindkét esetben a saját jogrendjük keretében létrehozott közhasznú alapítványokkal egyenértékűnek kell tekinteniük.

A HÍR FOLYTATÁSA >>