Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2012. szeptember 6.

A magyar "férfiuralom" terei és határai konferencia, Szeged, 2012. szeptember 21-22.

2012-ben nyolcadik alkalommal rendezzük meg a hatalom, a kulturális reprezentációk/ a nyelvhasználat és az ideológia, a nők és a feminista gondolkodás magyar(országi) összefüggéseit kutató konferenciát. A konferenciasorozat a társadalmi nemi viszonyok és szexualitás szempontjából vizsgálódik, rendezője a Szegedi Tudományegyetemen Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja, a TNT.

A konferencia a “férfiuralom” felforgatásának, átalakításának, megszüntetésének lehetőségeit és korlátait kívánja megvitatni a feminista kutatás és mozgalmak eredményeire és tanulságaira támaszkodva. A vállalkozás elengedhetetlen feltétele, hogy feltárjuk ennek a szimbolikus és fizikai erőszaknak és térnyerésnek sajátos formáit és intézményeit. A szituációba ágyazott tudás jegyében várjuk azokat a hiánypótló előadásokat, melyek nem csak kijelölik, de ki is kezdik ennek a férfiuralomnak a terjedelmét és (stigmatizáló) korlátait a különböző társadalmi intézményekben és kulturális reprezentációkban.

Az előadások a következő kérdésekre keresik a választ:
  • Mi mindent jelent a racionalitás, a racionális tudás, ha a férfival van összekötve?
  • Lehet-e ellentmondásos és képlékeny a szubjektum, ha férfinak tételeződik?
  • Milyen kép- és szövegalkotó technikák vannak jelen, s azokban milyen hatalmi viszonyok rejlenek? Kinek van hatalmában látni?
  • Van-e, és ha igen, milyen értelemben teste a férfinak? Honnan kell megközelítenünk ezt a testiséget, hogy kikezdhessük a felfogást szentesítő kánonjogot?
  • Miként változik a férfias férfi jelentése és intézménye az egyes társadalmi csoportok pozíciójában, s ezek miként hatnak egymásra?
  • Milyen történetek révén lesz elmesélhető a férfi életútja és milyen helyzetekben?
  • Milyen társadalmi helyzetekben és milyen kulturális hagyományokban hangzik el a férfiak identitáskrízisére hivatkozás? Milyen megoldási sémák állnak rendelkezésre ezeknek az aggodalmaknak a kihangosítására?
  • Miként és miért válik láthatatlanná egyik részről a karrier, másik részről a házimunka a férfinak szánt/vágyott életterekben?
  • Milyen tendenciák alakultak ki az elmúlt húsz évben az iskolai végzettség, foglalkoztatás és előremenetel terén az egyes társadalmi intézményekben és régiókban?
  • Milyen önfeláldozási és önmagukat okoló sémákat termelnek ki a „férfi” jelentésmezői a nők életében?
Az előadások természetesen magyar nyelvűek és 20 percesek, melyeket 10 perc vita követ.

A konferencia részletes programja