Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2013

A közérdekű önkéntes tevékenységről törvénytervezet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma véleményezésre közreadta a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény módosításáról készült kormány-előterjesztés tervezetet.  Véleményezési határidő: 2013. március 1. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény hatálya alatt önkénteseket fogadni kívánó szervezeteknek ez irányú szándékukat be kell jelenteniük az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A tervezet szerint a törvény az adatlapot már nem csak annak adattartalmát szabályozza, az adatlapot a megadott adattartalommal a minisztérium rendszeresíti. A tervezet tartalmaz továbbá néhány pontosítást is. Jogszabálytervezet elérhető a  kormany.hu honlapról. Véleményezés email címe: kozerdeku.onkentesseg@emmi.gov.hu Forrás: OrientPress Hírügynökség

Márciusban is Nőtárs Angolklub minden pénteken

Sikeresen, magabiztosan angolul. Do you speak Business English? Not yet? A Nőtárs Angolklub célja, hogy támogassa és megerősítse a nők üzleti angol tudását a gyakorlatban. Az angol klubban az üzleti szaknyelv megértésének, a szókincs bővítésének és a beszédkészségnek a fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak. Kiket várunk? Elsősorban az üzleti élethez kapcsolódó nőket várjuk a Nőtárs Angolklubba. Nőket, akik saját céggel rendelkeznek vagy akik tervezik, hogy saját céget hoznak létre. Milyen szintű angoltudás szükséges? A beszélgetésekben való aktív részvételhez legalább középhaladó szintű angol nyelvtudás szükséges. Kik vezetik az üzleti angolklubot? A Nőtárs Angolklubot az alapítvány önkéntesei vezetik, akik jól beszélnek angolul, hosszabb ideig dolgoztak angolszász nyelvterületen. Mikor vannak a klubnapok? A Nőtárs Angolklubot minden héten pénteken délelőtt tartjuk 9 órától 12 óráig. A 2013. márciusi klubnapok: 2013. március 1., péntek 2013. március 8., péntek 2013.

Egyenlő díjazás napja: évi 59 nap előny a férfiak javára

Kép
Az Európai Bizottság legfrissebb, ma közzétett adatai szerint a nemek közötti bérszakadék 16,2%, azaz a férfiak átlagos órabére Európa-szerte ilyen mértékben haladja meg a nők fizetését. A számadatokat az egyenlő díjazás európai napját megelőzően hozták nyilvánosságra, melyet idén február 28-án tartanak. Az uniós szintű esemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a nőknek mennyivel kellene többet dolgozniuk ahhoz, hogy ugyanannyit keressenek, mint a férfiak: a számítások szerint a férfiak jelenlegi előnye 59 nap, így az egyenlő díjazás napja idén február 28-ára esik.  A bérszakadék megszüntetése érdekében az Európai Bizottság a problémára megoldást kereső európai vállalatoknál bevált módszerekre irányítja a figyelmet. Uniós szinten az egyenlő díjazás európai napját harmadik alkalommal hirdetik meg a 2011. március 5-i (IP/11/255) és a 2012. március 2-i (IP/12/211) napokat követően. „Az egyenlő díjazás európai napja emlékeztet arra, hogy a munkaerőpiacon a nők továbbra is hátrányt szenv

Javítani kell a nők munkaerő-piaci helyzetén

Az EP nőjogi szakbizottsága február 19-én fogadta el azt a nem kötelező érvényű javaslatcsomagot, amely a nők munkaerő-piaci helyzetét erősítené.  A nők a férfiaknál átlagban 17%-kal keresnek kevesebbet, és a munkaerő-piaci helyzetük is bizonytalanabb, ez pedig még inkább kiszolgáltatottabbá teszi őket. A nők körében a részmunkaidőben dolgozók aránya 32%, míg a férfiak esetében ez a szám 8%. A nőket a tagállami szociális kiadások megvágása is érzékenyen érintette. Sokan közülük azért kénytelenek feladni állásukat, hogy gondoskodni tudjanak gyermekeikről vagy idősebb rokonaikról. Az egyedülálló anyák helyzete különösen nehéz. A nőjogi szakbizottság szerint az EU például különböző programokkal könnyíthetné meg a nők belépését a munkaerő-piacra. A tagállamok támogathatnák az önálló vállalkozások indítását, a vállalatoknak pedig jobban kellene figyelniük arra, hogy lehetőséget biztosítsanak a gyermekelhelyezésére. A nemek közti egyenlőség elvének pedig mindig meg kellene jelennie a

Új pályázati kiírások a NEA honlapján

A civil szervezetek szakmai programjainak, projektjeinek támogatására írtak ki pályázatokat, mintegy egymilliárd forint értékben.  Beadási határidejük március 25-e. NEA 2013. - Civil szervezetek adományok után járó normatív kiegészítése NEA 2013. - Közösségi környezet kollégium szakmai kiírása NEA 2013. - Mobilitás és alkalmazkodás kollégium szakmai kiírása NEA 2013. - Nemzeti összetartozás kollégium szakmai kiírása NEA 2013. - Társadalmi felelősségvállalás kollégium szakmai kiírása NEA 2013. - Új nemzedékek jövőjéért kollégium szakmai kiírása Forrás:  civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok

Normatív kiegészítésre pályázhatnak a civil szervezetek

Mostantól adhatnak be pályázatot a civil szervezetek az általuk tavaly gyűjtött adományaik értékének öt százalékát kitevő, legfeljebb 250 ezer forintig terjedő, automatikusan járó normatív kiegészítésre - jelentette be Hölvényi György, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil ügyekért felelős államtitkára  budapesti sajtótájékoztatóján. Több ezerre tehető azon civil szervezetek száma, amelyek ezt a támogatási formát igénybe tudják venni, ez pedig hozzájárulhat működésükhöz, fennmaradásukhoz. A most kiírt pályázat lényege: amely civil szervezetek "képesek valódi, mérhető támogatottságot felmutatni", plusz költségvetési - működésre fordítható - támogatásban részesülnek. Megjegyezte: ez a pályázati kiírás is bizonyítja, hogy a civil kapcsolatok nem csak deklarációk szintjén fontosak a kormányzat számára, ugyanis szeretnék számukra biztosítani a biztonságos működést, a "civil stabilitást", ezért is jött létre a civil törvény. Latorcai Cs

Tájékoztató a civil szervezeteket terhelő - beszámolóikkal kapcsolatos - letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségről

A civil szervezetek képviselői pontosan tudják, hogy az adott üzleti év zárásaként beszámoló készítési kötelezettség terheli őket. Lényeges azonban hangsúlyozni, hogy a civil szervezeteknek a beszámolóikkal kapcsolatos kötelezettségük - azok elkészítésén és a jóváhagyásra jogosult szervvel való elfogadtatásán túl - az is, hogy azokat megküldjék az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére letétbe helyezés és közzététel céljából.  Mindezen kötelezettséget az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) 2.§ 6. pontja, valamint 30. § (1) bekezdése rögzíti. Fontos kiemelni, hogy mindezen kötelezettség csupán a Magyarországon - bíróság által - nyilvántartásba vett civil szervezeteket terheli. Civil szervezetnek minősül ezen kötelezettség tekintetében az egyesület (ide nem értve a pártot), valamint az alapítvány. Egyesületi formában működhetnek például a szövetsé

Nőicivil Műhely VII. találkozó, 2013. február 25.

A Nőicivil Műhelyben a résztvevőkkel az előző alkalommal összeállítottuk és írásba foglaltuk a Nőicivil Műhely küldetését és célját. Várjuk a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat ezekkel kapcsolatban a következő találkozókor.  A Nőicivil Műhely következő, hetedik találkozóját  2013. február 25., hétfőn 16,00-17,30 óra tartjuk. Helyszín: H13 Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központ,  1085 Budapest, Horánszky utca 13.  Szeretettel várunk újra. 

A roma nők integrációja és közéleti, politikai szerepvállalása

„A roma nők integrációja és közéleti, politikai szerepvállalása” című február 7-i szakmai konferenciáján a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség bemutatta az Európai Női Lobbi  roma és utazó közösségekhez tartozó nőkről szóló szakértői állásfoglalását és az etnikai kisebbségekhez tartozó nők számára meghirdetett európai közéleti mentorprogramját. „A kelet-európai országokból származó további adatok szerint a roma nők iskolázottsági szintje mindössze fele a roma férfiakénak, és sokkal alacsonyabb a nem roma nőkénél.” Az Európai Női Lobbi (European Women’s Lobby, EWL) - melynek hazai tagszervezete az eseményt szervező Női Érdek - , 2013 januárjában tette közzé „A roma és az utazó  nőkkel szembeni többszörös diszkrimináció elleni fellépés – a nemzeti roma-integrációs stratégiák sikeres megvalósításának kulcsfontosságú eleme” című részletes állásfoglalását, mely a nemek közötti egyenlőség szemszögéből reflektál a tagállamok roma-integrációs stratégiájában érintett területekre. A roma

Elérhetőek az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai

2013. február 12-től elérhetőek a második EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai. Ebben az évben – első körben – különböző témakörökben kis és makroprojektek, valamint egyéni ösztöndíjas tanulmányutak támogatására lesz lehetőség. A részletes pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a program honlapjáról: www.norvegcivilalap.hu Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli

"Felemelem a szavam...": Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke

Kép
Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke vagyok, és felemelem a szavam az erőszak ellen.  A nők elleni erőszak elfogadhatatlan. Ez nem más, mint az emberi jogok megsértése. Ezért a nők és lányok testi és lelki méltóságának tisztelete kell, hogy minden társadalom alapja legyen. Elkötelezetten harcolok, hogy a nők elleni erőszak minden formája megszűnjön, valamint az erőszak női áldozatainak védelméért. Törvény tiltja az emberkereskedelmet, a szexuális bántalmazást, a gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléseket; törvényeket alkotunk a bűncselekmények – elsősorban a nemi alapon elkövetett erőszak – áldozatainak támogatására és megvédésére. A következő hónapokban egy programsorozatot indítok el, melynek célja az erőszak áldozatául esett nők jogi védelme, valamint a női nemiszerv-csonkítás gyakorlatának megszüntetése. Felkérem a prominens szakértőket és a közvéleményt is, hogy adjanak tanácsot, hogyan lehet a leghatékonyabban harcolni a női nemiszerv-csonkítás ellen, és ho

"Felemelem a szavam...": Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke

Kép
Hölgyeim és Uraim! A V-Nap az idén tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre. Boldogan támogatom ezt az értékes kezdeményezést. Ma a világon minden harmadik nőt az erőszak és a bántalmazás veszélye fenyeget. Ez elfogadhatatlan. Felemelem a szavam, hogy befejeződjön a nők és lányok elleni erőszak Európa határain belül és kívül egyaránt. Az Európai Unió mindig is sorompóba állt az erőszak és diszkrimináció elleni harcban, és ez a jövőben is így lesz. Olyan társadalomért dolgozunk, ahol a tisztelet és a szolidaritás alapvető célok. Tágabb értelemben is alapvető emberi jog a diszkriminációtól való mentesség. Célunk, hogy minden állampolgárt megillessen az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyek joga. Az EIGE, a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézetét azzal a céllal hoztuk létre, hogy támogassa az EU törekvéseit. A mi uniónk értékeken alapul, és ez teszi ezt az uniót annyira különlegessé. Fordította a Nőtárs Alapítvány önkéntese A videó angolul, magyar feliratozással A vi

Követeljük az abortusztabletta hozzáférhetővé tételét Magyarországon!

Kép
Az abortusz nehéz döntés, és minden nőt megillet, hogy az eljárás módját maga válassza meg. Követeljük, hogy a kormány tegye elérhetővé a tablettás abortuszt az állami egészségügyben, és hogy a nők maguk választhassák meg, az abortusz melyik formájával kívánnak élni! Támogassa Ön is a magyar nők választásának jogát! Petíció aláírása

EU: Tánc a nők elleni erőszak megszüntetéséért (videó)

Kult-Túra 2013 pályázat

A családbarát munkahelyeket és/vagy a munka-magánélet egyensúlyát értékteremtő módon elősegítő legjobb kulturális szolgáltatások Magyarországon Pályázni egy időben több kulturális programmal, szolgáltatással (maximum 3) is lehet, emiatt találja ugyanazt a kérdéssort 3x egymás után az adatlapon. A kérdőívben megfogalmazott kérdések célja, hogy orientálja és összehasonlíthatóvá tegye a válaszokat. Ha egy kérdést irrelevánsnak érez a kezdeményezéssel vagy a céggel kapcsolatban, átugorhatja. Hasonlóképpen, ha van olyan téma, amely az Ön véleménye szerint kimaradt, vagy szorosan hozzátartozik az eset megértéséhez, kérjük, írja be. A kérdésekre kérjük, hogy röviden esszé formátumban válaszoljon az egyes blokkok végén található válasz sorban. Narancssárga színnel jelöltük azokat a mezőket, ahová a válaszokat várjuk. A pályázat kötelező tartalmi elemei:  1. A pályázó(k) adatai (a cég neve, székhelye, a programban résztvevő munkatársak bemutatása). 2. A program részletes leírása, ha

Az Európai Női Lobbi magyarországi tagszervezetének felhívása

Amennyiben szeretne jelöltként indulni 2014-ben a májusi európai parlamenti választásokon, vegyen részt az Európai Női Lobbi (EWL) migráns és etnikai kisebbségekhez tartozó nőket segítő európai politikai mentorprogramjában! Az Európai Női Lobbi által koordinált politikai mentorprogram 2013 februárjában indul, és az európai parlamenti választásokig, 2014 májusáig tart. 8-12, különböző európai politikai pártokban tevékenykedő és különböző országok által delegált európai parlamenti képviselőnőt köt össze 8-12 külföldi származású, migráns vagy etnikai kisebbséghez tartozó, illetve roma nővel, akik szívesen indulnának a 2014-es európai parlamenti választásokon. Miért érdemes részt vennie a programban? Célunk, hogy mentoráltként gyakorlati betekintést nyerjen az európai ügyekbe, hogy segítsünk Önnek új emberekkel találkozni, bővíthesse politikai kapcsolatrendszerét, és olyan eszközökkel lássuk el, melyeknek köszönhetően a következő európai választásokkor sikeresen versenyezhet, és jó h

Női kvóta a vezetésben - Esély az üvegplafon áttörésére?

A Professional Women’s Association Budapest – Sikeres Nők Egyesülete elkötelezett a magyar és a Magyarországon dolgozó külföldi nők szakmai előmenetelének és fejlődésének támogatásában. Az Egyesület azon dolgozik, hogy a különböző hivatásban dolgozó nők előmenetelét segítse karrier lehetőségek, munka-élet stratégiák, erőforrás-menedzsment, képességfejlesztés és kapcsolatépítési lehetőségek biztosításán keresztül. Egy nemzetközi szervezet magyarországi képviselőiként, célunk a dolgozó nők közösségének erősítése Magyarországon. Szeretettel meghívjuk Önt, a Professional Women’s Association Budapest – Sikeres Nők Egyesülete  2013. február 11- i programjára, melyet az alábbi témakörben rendezünk.   „Női kvóta a vezetésben - Esély az üvegplafon áttörésére? Kell-e, lesz-e több nő a vezetésben?  Ki és miért akarja ezt?  Vajon tényleg más energiákat mozgatnak a nők, mint a férfiak és a kettő közös együtthatásából jön ki a tökéletes?  Igaz ez az üzleti világra is? Ezekre és még néhány

Egymilliárd nő ébredése

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és tagszervezetei, nőszervezetek, aktivisták és magánszemélyek szervezésében és részvételével kerül megrendezésre a „One Billion Rising Budapest” esemény, melyhez a The Voice énekesei is csatlakoztak. A világméretű kampánnyal a nők és lánygyerekek elleni, világszerte nagy arányban elkövetett rossz bánásmódra és erőszakra szeretnék felhívni a figyelmet. Bozsik Yvette táncművész, Kulka János színművész, valamint Bombera Krisztina, Jaksity Kata, és Kepes András médiaszemélyiségek, és a The Voice győztese, Pál Dénes videóban fogalmazzák meg az eseményt támogató üzeneteiket.  Budapest, 2013. január 28. - Február 14-én a rendezők és a hozzájuk csatlakozók nagyszabású flashmobot tartanak a világszerte egymilliárdnyi, erőszaktól szenvedő nőért. A világraszóló eseményt a „Vagina monológok” szerzője, Eve Ensler indította útjára. Sorsfordító év lehet az idei, hiszen az indiai csoportos nemi erőszakok elleni éhségsztrájkok, a Mexikóban eltűnt, meggyilkolt

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, külön törvényben meghatározott  módon és feltételekkel minden adófizetőnek minden évben lehetősége van arra, hogy  az összevont adóalapjának a kedvezmények levonása után ténylegesen megfizetett  adójából 1-1 százalékot az általa meghatározott egy-egy kedvezményezett javára  juttasson. Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak  egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is  vonható össze.   1. A  kedvezményezettek egyik csoportját egyesületek, alapítványok, közalapítványok, színházak, múzeumok, felsőoktatási intézmények és más, a törvény által egyedileg felsorolt szervezetek alkotják. Ide tartoznak: • egyesületek (kivéve ebből a pártokat, a biztosító egyesületeket, továbbá a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteket),  ha bírósági nyilvántartásba vételük a 2011. év előtt már jogerőre emelkedett feltéve, hogy alapszabályuk, alapító okiratuk szerint legalább a

A roma nők politikai szerepvállalása. 2013. február 7.

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség tisztelettel meghívja Önt A ROMA NŐK INTEGRÁCIÓJA ÉS KÖZÉLETI, POLITIKAI SZEREPVÁLLALÁSA c. rendezvényére, 2013. FEBRUÁR 7., 10.30-12.45 HAZ EURÓPAI UNIÓ HÁZA / EU PONT (1024 BUDAPEST, LÖVŐHÁZ U. 35.) Program: 10.30-10.40 Megnyitó: Juhász Borbála, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke 10.40-11.25 A nemzeti romaintegrációs stratégiákhoz kapcsolódó női jogi kérdések és tapasztalatok – Balogh Lídia, a Női Érdek szakértője, Dánielné Tóth Beáta, a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének elnöke és Gellér Judit, az ERRC szakértője. 11.25-11.40 A romaintegrációs politika nemek egyenlőségét érintő feladatai, tapasztalatai – Osztolykán Ágnes, az LMP országgyűlési képviselője 11.40-11.50 Kérdések, felkért hozzászóló: Kozma Blanka (Közéleti Roma Nők Egyesülete) 11.50-12.20 Az EWL női közéleti és politikai mentorprogramjának célkitűzései és eszközei, a Tom Lantos Intézet női közéleti klubjának tapasztalatai – Sáfrány Réka, a Női É

Egy milliárd nő tánca az erőszak ellen Magyarországon és a világon (videó)

Kép

Munka-Magán Életkép 2013 pályázat

A családbarát és/vagy a munka-magánélet egyensúlyát elősegítő  foglalkoztatás terén kialakult jó gyakorlatok megosztása Örvendetesnek tartjuk, hogy napjainkban egyre több  vállalat ismeri fel a sokszínű munkaerő alkalmazásában rejlő gazdasági előnyöket, és tesz erőfeszítéseket azért, hogy foglalkoztatási gyakorlatát befogadóvá tegye.  Jelen felhívásunk egyaránt vonatkozik a nagyvállalatokra, valamint a kis- és középvállalkozásokra, intézményekre és arra ösztönzi az ország különböző régióiban működő szervezeteket, hogy osszák meg velünk, és a munkaerőpiac további szereplőivel a  családbarát és/vagy a munka-magánélet egyensúlyát elősegítő  foglalkoztatást célzó jó gyakorlataikat. A beérkezett pályázatok feldolgozását, elemzését és egy szakmai  bizottság általi értékelését követően az mtd Tanácsadói Közösség 2013. május 30-án tartandó III. Esélykonferenciáján ( www.eselykonferencia.hu ) díjazza a  3 legmagasabb pontszámot elérő foglalkoztatási jó gyakorlatot, továbbá színvona

NEA 2013. évi pályázatainak tartalmi bírálata megkezdődött

Folyamatos a párbeszéd a civil világgal. A civil szervezetek sokszínűségét, közösség formáló erejét, az állami, önkormányzati feladatok átvételében betöltött hangsúlyos szerepét emelte ki dr. Latorcai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Civilek Napján a közszolgálati rádiónak adott interjújában. A helyettes államtitkár kiemelte, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2013. évi pályázatainak tartalmi bírálata megkezdődött, februárban megszületnek az első eredmények, így a támogatási időszak kezdete előtt ismertté válnak a döntések. Idén több mint 45 milliárd forint összegű keret áll rendelkezésre, amelyre a civil szervezetek is benyújthatják támogatási kérelmüket. Az idei változásokkal összefüggésben Latorcai Csaba hangsúlyozta: ebben az évben először írta ki az államtitkárság azt a pályázatot, amely lehetőséget ad a szervezetekhez érkező adományok normatív kiegészítésére. A NEA 2013. é

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a  magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön törvény szabályai szerint rendelkezzenek, így adójuk egy része az általuk megjelölt civil  és/vagy egyházi kedvezményezettekhez, költségvetési előirányzatokhoz kerüljön.  Fontos azonban kiemelni, hogy amennyiben valaki nem rendelkezik az 1 százalékáról, adójának ez a része nem vész el, hanem a költségvetésben marad, azaz ezt az összeget az állam a költségvetési törvényben leírtak szerint költi el. A rendelkezés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkező nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia. Ki rendelkezhet 2013-ban?  Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást ad, illetve adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Azaz a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosu

Kilépés a családon belüli erőszak önálló büntetőtényálláskénti megalkotására létrejött civil munkacsoportból

A NANE Egyesület, PATENT Egyesület, MONA Alapítvány és a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség nem kívánnak részt venni a családon belüli erőszakkal foglalkozó, a minisztérium sürgetésére létrejött Civil Munkacsoport munkájában. A civil munkacsoport tagjai jogászok, érintettek és a civil szervezetek szakértői voltak, és feladata az volt, hogy a civil szféra szakmai véleményét közvetítse a minisztérium által összehívott tárcaközi és szakmaközi munkacsoportban. Döntésünket az alábbiak indokolják. A Civil Munkacsoportba a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak témájában évtizedek alatt gyűjtött szakmai tapasztalatainkat hoztuk, a munkacsoport működése során ezt képviseltük. A szakmai szempontjainkat azonban nem tudtuk érvényre juttatni. A munkacsoport működését többször antidemokratikusnak találtuk, és többszöri kérésünk ellenére sem láttuk, hogy ez változott volna. A kormányzat számára a munkacsoport által megküldött anyagok több esetben nem konszenzus eredményei voltak. A javaslata

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés