Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. február 28.

Egyenlő díjazás napja: évi 59 nap előny a férfiak javára

Az Európai Bizottság legfrissebb, ma közzétett adatai szerint a nemek közötti bérszakadék 16,2%, azaz a férfiak átlagos órabére Európa-szerte ilyen mértékben haladja meg a nők fizetését. A számadatokat az egyenlő díjazás európai napját megelőzően hozták nyilvánosságra, melyet idén február 28-án tartanak. Az uniós szintű esemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a nőknek mennyivel kellene többet dolgozniuk ahhoz, hogy ugyanannyit keressenek, mint a férfiak: a számítások szerint a férfiak jelenlegi előnye 59 nap, így az egyenlő díjazás napja idén február 28-ára esik. 

A bérszakadék megszüntetése érdekében az Európai Bizottság a problémára megoldást kereső európai vállalatoknál bevált módszerekre irányítja a figyelmet. Uniós szinten az egyenlő díjazás európai napját harmadik alkalommal hirdetik meg a 2011. március 5-i (IP/11/255) és a 2012. március 2-i (IP/12/211) napokat követően.

„Az egyenlő díjazás európai napja emlékeztet arra, hogy a munkaerőpiacon a nők továbbra is hátrányt szenvednek az egyenlő bérezési feltételek hiányából adódóan. Jóllehet a bérszakadék az utóbbi években csökkent, még mindig nincs okunk ünnepelni. Továbbra is jelentős a bérszakadék, és a változás tényleges oka nem a nők fizetésének növekedése, hanem a férfiak bérének csökkenése.” – nyilatkozta Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke és a jogérvényesülésért felelős uniós biztos, majd hozzátette: „Az egyenlő munkáért egyenlő bért alapelv már 1957 óta szerepel az uniós szerződésekben. Legfőbb ideje, hogy az elvet a gyakorlatban is mindenütt érvényesítsük. Munkálkodjunk együtt, hogy ne csak az egyenlő díjazás napján, hanem az év 365 napján eredményeket tudjunk felmutatni!”

A legfrissebb adatok szerint 2010-ben az Európai Unióban átlagosan 16,2%-os volt a különbség a nők és a férfiak bére között. Az elmúlt évekhez képest, amikor ez az adat 17% körül vagy afelett mozgott, a bérszakadék enyhe csökkenő tendenciát mutat.

A jelenség magyarázható a különböző ágazatokat érintő gazdasági visszaesés hatásával, mivel a jellemzően férfiakat foglalkoztató ágazatokban (köztük az építőiparban és a gépiparban) általában jelentősebb fizetéscsökkentésekre került sor. A változást tehát elsősorban nem a nők bérezésének és munkakörülményeinek kedvezőbb alakulása idézte elő. Ezzel párhuzamosan az utóbbi években növekedést mutat a részmunkaidőben, illetve szerényebb fizetésért foglalkoztatott férfiak aránya.

A Bizottság támogatni kívánja azokat a munkaadókat, akik a bérszakadék csökkentése érdekében erőfeszítéseket tesznek. Az „Egyenlőség kifizetődő” elnevezésű projekt célja, hogy felhívja a vállalatok figyelmét a nemek közötti egyenlőség és az egyenlő fizetés gazdasági előnyeire. A demográfiai változások és a szakképzett munkaerő fokozódó hiánya jellemezte környezetben a kezdeményezés célja, hogy a vállalatok hatékonyabban éljenek a nők munkaerő-potenciáljával. A kezdeményezés képzési lehetőségek, rendezvények és különböző eszközök révén támogatja a vállalatokat a bérszakadék csökkentése terén tett erőfeszítéseikben. A projekt szándéka továbbá, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia célkitűzéséhez, melynek értelmében a foglalkoztatási arányt 75%-ra kell emelni, ehhez pedig elengedhetetlen a nők fokozottabb arányú munkaerőpiaci szereplése.

A bérszakadék csökkentésére törekvő vállalatok által alkalmazott bevált módszerek között találjuk az alábbiakat:

A német Axel Springer médiavállalat 2010-ben indította esélyegyenlőségi programját, melynek keretében a vezető beosztásban dolgozó női munkatársak arányát 5–8 év alatt 30%-ra szándékozzák növelni.

A Kleemann Hellas görög liftgyártó cég – szakítva az előítéletekkel – az értékesítés és a technikai kiszolgáló tevékenységek terén igyekszik növelni a női munkavállalók arányát, csökkentve a nemi szegregációt. A vállalat sokféleségre és nemek közötti egyenlőségre irányuló projektje eredményeként az értékesítési területen dolgozó hölgyek aránya 2004 és 2012 között 5%-ról 30%-ra növekedett.

A mobiltávközléssel foglalkozó litván Omnitel projektjének célja, hogy az alkalmazottaknak biztosított rugalmas munkalehetőségek révén a vállalaton belül családbarát munkakörnyezetet hozzanak létre, és így a hivatás és a magánélet egyensúlya a vállalati kultúra részévé váljon. A kezdeményezés a vezető beosztásban dolgozó hölgyek számának növekedéséhez is hozzájárult.

A német IBM létrehozta a német női vezetők tanácsát, hogy így ösztönözze a nőket, hogy az informatikai ágazatban helyezkedjenek el; tevékenységeik között szerepelnek a diákoknak kínált személyes és virtuális mentori programok. Ezekben a programokban azok a fiatal munkatársak is részt vehetnek, akik karrierjük során menedzsmenttel vagy egy speciális szakterülettel kívánnak foglalkozni.

Előzmények
Az „Egyenlőség kifizetődő” projekt egyik rendezvénye a 2013. március 21-én Brüsszelben megrendezendő vállalkozói fórum, melyen 150 európai vállalat cserél tapasztalatot a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, és különösen a bérszakadék áthidalására összpontosítva.

Jelenleg zajlik az egyenlő díjazásról szóló 2006/54/EK irányelv alkalmazásáról szóló jelentés bizottsági előkészítése. A dokumentum különös hangsúlyt fektet az egyenlő fizetésekkel kapcsolatos rendelkezések gyakorlati alkalmazásának értékelésére, amellett, hogy áttekinti egyenlő díjazásról szóló uniós ítélkezési gyakorlat, mérföldkőnek számító eseteit. A jelentés iránymutatást is tartalmaz a nemi szempontból semleges munkaköri értékeléshez és besorolási rendszerekhez. Elfogadására várhatóan 2013 nyarán kerül sor.

A Bizottság szorosabb együttműködésre törekszik azokkal a tagállamokkal, melyek nemzeti szinten is figyelmet szentelnek az egyenlő díjazás napjának. Az ezzel kapcsolatos szervezőmunkában résztvevő tagállami szakértők és érdekeltek 2013 júniusában Észtországban találkoznak, ahol a bevált módszerekkel kapcsolatos tapasztalatcserével párhuzamosan vitathatják meg a felmerülő kérdéseket.Forrás: EU