Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. február 13.

Elérhetőek az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai

2013. február 12-től elérhetőek a második EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai. Ebben az évben – első körben – különböző témakörökben kis és makroprojektek, valamint egyéni ösztöndíjas tanulmányutak támogatására lesz lehetőség. A részletes pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a program honlapjáról: www.norvegcivilalap.hu

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot.

Mindennek érdekében az Alap az alábbi témakörökben kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:
  • emberi jogok és demokrácia;
  • női jogok és esélyegyenlőség;
  • szervezet- és közösségfejlesztés;
  • ifjúsági- és gyermekügyek;
  • környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
  • jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
  • társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
A pályázati program lebonyolítását az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) valamint a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közös konzorciumban végzi. 

Az alap pályázatai várhatóan három körben kerülnek kiírásra. A jelenleg induló első körben az alábbi pályázati felhívások jelennek meg:

1. Makroprojektek


Ennek keretében a pályázatokat két témakörben lehet benyújtani:

I. témakör: az országos vagy regionális szinten működő emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek a (1) demokrácia és emberi jogok, (2) női jogok és esélyegyenlőség, (3) ifjúsági és gyermekjogok területén.

II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében.

A pályázóknak mindkét témakörben vállalniuk kell, hogy a projekt keretében tudásukat, tapasztalataikat átadják más, kisebb helyi/regionális civil szervezeteknek/csoportoknak, ennek érdekében képzési, mentori, coaching stb. programokat indítanak. Az I. témakörben minden pályázó szervezetnek legalább 10, a II. témakörben legalább 15 szervezettel kell együtt dolgoznia.

Az I. témakörben elnyerhető összeg legalább 50 000, legfeljebb 120 000 €.
A II. témakörben elnyerhető összeg legalább 50 000, legfeljebb 140 000 €.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg legfeljebb 3 800 000 €.
A támogatott projektek legalább 24, legfeljebb 33 hónap hosszúak lehetnek. 

A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. március 29. (péntek) 18.00 óra.

2. Kisprojektek

A pályázat általános célja a kis és közepes méretű civil szervezetek támogatása abban, hogy saját kisebb és nagyobb közösségeik fejlesztéséért dolgozzanak; helyi forrásokat mobilizálva a közös célok elérése érdekében hozzájáruljanak a társadalmi igazságossághoz, demokráciához és fenntartható fejlődéshez. 

Kisprojektek esetében a már felsorolt területek egyikére nyújthatóak be pályázatok: (1) emberi jogok és demokrácia; (2) női jogok és esélyegyenlőség; (3) szervezet- és közösség fejlesztés; (4) ifjúsági és gyermek ügyek; (5) környezetvédelem és a fenntartható fejlődés; (6) jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak, (7)társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

Az egyes projektekre elnyerhető összeg legalább 1500, legfeljebb 10 000 €.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg 1 050 000 €.
A támogatott projektek legfeljebb 12 hónap hosszúak lehetnek. 

A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. (hétfő) 18.00 óra.

3. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutak


A pályázat célja a magyarországi civil szektor szakemberei tanulmányútjainak támogatása, amelyek keretében lehetőség nyílik az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) tevékenykedő civil szervezetek munkájának gyakorlati megismerésére. Az ösztöndíjasok feladata, hogy elősegítsék e szervezeteknek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés terén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljanak a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez.

A támogatott pályázók ösztöndíjban részesülnek, amelynek összege a kint tartózkodás időszakára havonta 1500 €, illetve további 1000 €/fő/tanulmányút.
A tanulmányutak támogatására fordítható teljes keretösszeg 150 000 €, beleértve a fogadó szervezetek költségeinek fedezésére fordítható keretet is.

A támogatott tanulmányutak legalább 3, legfeljebb 6 hónap hosszúak lehetnek. 

A pályázatok egyfordulósak, beadási határidő: 2013. április 15. (hétfő) 18.00 óra.

Az alap a jelenlegi, első felhíváson kívül a várhatóan még két további körben hirdet meg pályázatokat, a fenti célok és elvek mentén, a felsorolt 7 témakörben. A második pályázati forduló meghirdetésére előreláthatólag 2014 első negyedévében kerül sor, keretében kis- és közepes projektekkel lehet majd pályázni (20 és 50 ezer euró felső határig). A harmadik pályázati forduló meghirdetésére előreláthatólag 2014 harmadik negyedévében kerül sor, keretében kis- és közepes projektekkel lehet majd pályázni (15 és 40 ezer euró felső határig).

A részletes pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a program honlapjáról: www.norvegcivilalap.hu

Bővebb információ kérhető a lebonyolító alapítványoktól:
A kiírásokhoz kapcsolódóan a lebonyolítók 2013. március folyamán országszerte tájékoztató fórumokat szerveznek – az időpontok és helyszínek megtalálhatók lesznek a www.norvegcivilalap.hu oldalon.