Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2013

A számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet a 2012. évről

Egyszeres és kettős könyvvitelt vezető civil szervezeteknek egyaránt el kell készítenie a számviteli beszámolót, amelyhez közhasznú jogállástól függetlenül csatolni kell a közhasznúsági mellékletet. Ezen dokumentumokat el kell fogadnia a jóváhagyásra jogosult testületnek (általában egyesületnél a közgyűlés, alapítványnál a kuratórium). A civil szervezet képviseletére jogosult vezető tisztségviselő (pl.: elnök) által aláírt dokumentumokat– kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal együtt – május 31-ig letétbe kell helyezni és közzétenni. Letétbe helyezés: kizárólag papír alapon lehetséges, az Országos Bírósági Hivatal (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24.) részére kell megküldeni. A borítékra írják rá: „Beszámoló". Közzététel: az Országos Bírósági Hivatal hivatalból közzéteszi a WWW.BIROSAG.HU oldalon, továbbá ha a szervezet saját honlappal rendelkezik, a dokumentumokat ott is közzé kell tenni. További információ: HTTP://BIROSAG.HU/ALLAMPOLGAROKNAK/TAJEKOZT

SZJA 1% felhasználásáról szóló közlemény a 2011. évi rendelkezések felhasználásáról

Azon civil szervezet, amelyek 2011. évben SZJA 1% rendelkezés kedvezményezettje volt köteles nyilvános közlemény formájában számot adni a rendelkezett összeg felhasználásáról. [Hogy kapott-e felajánlást 2011-ben, a WWW.CIVIL.INFO.HU/CIVIL-SZERVEZETEK oldalon ellenőrizheti.] Fontos megjegyezni, hogy az adózói rendelkezés nem adomány, hanem költségvetési támogatás, ezért szükséges a kötelezettség teljesítése. Ezen közleményt nem kell napilapban vagy sajtó útján közzétenni. A kedvezményezettnek a 2013. május 31-éig a 2011. végén átutalt támogatásokról kell számot adnia, a kitöltött űrlapot kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Beküldés módja: kizárólag elektronikus úton lehetséges, az ügyfélkapun keresztül lehetséges a nyomtatványkitöltő alkalmazás segítségével. Közzététel : a Civil Információs Portál hivatalból közzéteszi a WWW.CIVIL.KORMANY.HU oldalon, továbbá ha a szervezet saját honlappal rendelkezik, a dokumentumokat

Statisztikai adatszolgáltatás a 2012. évről

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez a Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek tevékenységéről, 2012 című, 1156 számú űrlapot kell kitöltenie minden civil szervezetnek. A kitöltés során a szervezeteknek alapadataikon túl adatot szolgáltatnak tagjaikról, foglalkoztatottjaikról, önkénteseikről, segítőikről, a szervezet 2012. évi bevételeiről. Az űrlapon továbbá meg kell adni a 2012. évi támogatások, juttatások, adományok összegét, főbb mérlegtételeket, valamint részletező adatokat, ezért azt a számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet birtokában szükséges kitölteni és a KSH-nak beküldeni május 31-éig. Beküldés módja: elektronikus úton: NONPROFIT@ KSH.HU papír alapon: KSH Győri főosztálya, 9002 Győr Pf. 37. Nyomtatvány elérése: HTTP://WWW.KSH.HU/NYOMTATVANYOK Az adatszolgáltatás elmulasztásának következménye: Az adatszolgáltatás megtagadása, és így annak elmulasztása, valamint a késedelmes adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 9/A. §-a alapj

NAV: Tájékoztató a 2012. évi 1229-es számú társasági adóbevallás benyújtásáról

A 2012. adóévre vonatkozóan társasági adókötelezettségüknek a Tao. tv. hatálya alá tartozó  egyszeres, illetve kettős könyvvitelt vezető adózók egyaránt a 1229. számú nyomtatvány benyújtásával tesznek eleget. A kettős könyvvitelt vezető adózók a társasági adókötelezettségükről, a csekély összegű (de minimis) támogatásokról, illetve az érintett speciális adózói kör a jelzetteken túl az  energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézeti járadékról, a hitelintézeti különadó kötelezettségről, az innovációs járulék elszámolásáról, valamint a szakképzési hozzájárulásról is a 1229. számú bevallásban ad számot. A 2013. évre az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény, illetve a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.  számú törvény szerinti adózást első alkalommal választó adózónak – a társasági adó hatálya alól 2013. január 1-jével kikerült – társasági adókötelezettségét szintén május 31-éig, a 1271EVA jelű bevallás

NAV: A civileknek már csak egy napjuk van az elszámolásra

2013. május 31-ig több mint 24 ezer civil szervezetnek kell elszámolnia a kiutalt egy százalékos összegek felhasználásáról. A következő, 2014-es rendelkező évi egy százalékos felajánlásokból történő kizárást kockáztatja az a civil szervezet, amelyik elmulasztja a határidőt. A 11KOZ számú nyomtatványt a civil szervezetnek legkésőbb 2013. május 31-ig kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A civil kedvezményezettek mintegy 60 százaléka azonban még nem adott számot a 2011-ben kiutalt és felhasznált összegekről az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Tavaly több mint 5 ezer szervezet késett az elszámolással. Ezért idén a NAV már háromszor küldött ki benyújtásra felhívó elektronikus levelet az érintett civil szervezeteknek. A következő, 2014-es rendelkező évi 1 százalékos felajánlásokból történő kizárást kockáztatja az a civil szervezet, amelyik elmulasztja a május 31-ei határidőt. Ha a kedvezményezett a 11KOZ közl

ICF: 15 milliós rapidrandi coachok és civilek között

Kép
Rekord számú hazai coach és civilszervezet részvételével jószolgálati „coaching rapidrandi” zajlott a hétvégén Budapesten. A legnagyobb coach szakmai szervezet, a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) hazai tagozatának felajánlásával a rászorulókon segítő 20 alapítvány, egyesület jutott hozzá díjmentes coaching szolgáltatáshoz összesen 15 millió Ft értékben. A coaching népszerűségének és hatékonyságának köszönhetően a rendezvény túljelentkezés mellett zajlott, jószolgálati küldetését az ICF a tervek szerint tovább folytatja. A coaching rohamosan növekvő  hazai népszerűségére tekintettel az ICF Magyar Tagozata  idén is meghirdette országos jószolgálati programját, amelynek célja a versenyképesség növelése a coaching eszközeivel nemcsak a gazdasági szereplők, hanem a civil társadalom körében is. 2013. május 24-én a coaching szakma világszervezete, az Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) a kiemelkedő  társadalmi felelősségvállalásáról ismert hazai pénzintézettel, a MagNet Magyar Közösségi Bank

A nők jogainak védelmezőjeként tért vissza az amerikai közéletbe Hillary Clinton

A nők jogainak globális megerősítését sürgető beszéddel jelent meg először a nyilvánosság előtt a külügyminiszteri posztról történt távozása óta Hillary Clinton, aki hívei szerint 2016-ban jó eséllyel pályázhat az elnökségre - írták amerikai napilapok. Clinton előző nap a washingtoni Kennedy Centerben 12 perces beszédében kijelentette, hogy megingathatatlanul hisz a lányok és asszonyok "kiaknázatlan képességeiben". Hangsúlyozta az oktatás, valamint a családon belüli erőszak visszaszorításának fontosságát. "A nők jogai emberi jogok" - hangoztatta a volt külügyminiszter, hozzátéve, hogy a nőket minden olyan lehetőség megilleti, ami a férfiakat is. A tanácskozás helyszínén demonstrációt tartottak a Ready for Hillary (Készek vagyunk tenni Hillaryért) elnevezésű csoport tagjai. A csoport weboldalt indított és adománygyűjtési akcióba kezdett azért, hogy a volt külügyminiszter lehessen a következő amerikai elnök, jóllehet a 66. évében járó Hillary Clinton má

NANE - Lehet-e jó apa a bántalmazó?

A partnerbántalmazás hatása a szülő-gyermek kapcsolatra Nemcsak a szakembereket, hanem az egész társadalmat érintő kérdés az, hogyan kell szabályozni a partnerüket bántalmazó szülők kapcsolattartását gyerekükkel, hogy az ne vezessen a gyerek felépülése szempontjából kulcsfontosságú anya-gyerek kapcsolat sérüléséhez. A szerzők több évtizede dolgoznak bántalmazókkal foglalkozó csoportokkal, illetve bíróság által kirendelt szakértőként gyerekelhelyezésért, szülői felügyeleti jogért és kapcsolattartásért indított eljárásokban. Az ezekre vonatkozó szakirodalmat és saját, több mint 2000 partnerbántalmazási esetre kiterjedő tapasztalatukat összegzik ebben a könyvben. Árnyalt képet nyújtanak a bántalmazók viselkedéséről, gondolkodásmódjáról és értékrendjéről, arról, hogy a partnerbántalmazás hogyan rombolja a családot, illetve hogyan függ össze a gyerekbántalmazás, többek között az incesztus és az elhanyagolás veszélyével. Ajánlásaik alapján a kirendelt szakértők, hatóságok, jogászok, fe

A civil szervezetek együttműködése

Magyarország megújítása elképzelhetetlen a gazdaság szereplői mellett a civil szervezetek együttműködése nélkül - mondta Latorcai Csaba, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyette államtitkár ma a kormany.hu-nak adott interjújában. A kormány szerdai ülésén elfogadta azt az előterjesztést, amely a civil szervezetek költségvetési támogatásainak áttekintését, az eljárások informatikai egységesítését valamint a civil szervezetek anyagi, illetve természetben elérhető támogatásainak felmérését tűzte ki célul. 2012-ben összességében 45 milliárd forint támogatásban részesültek a civil szervezetek, ezen felül pedig több száz millió forint EU-s pályázat állt rendelkezésükre. A kormány nem csak aktív, hanem passzív eszközökkel is kívánja ösztönözni a civil szervezeteket, úgymint adókedvezmények, illetve a személyi jövedelemadó felajánlások társadalmi kampányának erősítésével. A kormányhatározat célja olyan áttekintés készítése, mely átfogó képet ad a civil szervezetek, v

Társadalmi vállalkozás mint lehetőség a civil szektor számára (konferencia)

A DemNet Alapítvány 2013. június 13-14-én rendezi meg konferenciáját „Társadalmi vállalkozás mint lehetőség a civil szektor számára" címmel. Az esemény a 2011-2013-ig tartó TÁMOP program lezárása, melynek keretében kifejlesztésre került a „Civil szervezetek fenntartható működése – társadalmi vállalkozók gyakorlati képzése" elnevezésű, akkreditált 150 órás, modul rendszerű képzés is. A konferencia első napján körbejárjuk a társadalmi vállalkozások létrehozásának feltételeit, lesznek ezzel kapcsolatban előadások, ahol szó esik az innovációról, a társadalmi és gazdasági fenntarthatóságról, valamint az adományszervezésről is. A délutáni szekciók meghívottai pedig különböző, jól működő társadalmi vállalkozások lesznek. A második napon a TÁMOP program zárásán túl az érdeklődők bekapcsolódhatnak a NESsT által szervezett Társadalmi vállalkozók napja 2013 esemény különböző programjaiba, megtekinthetik az ahhoz kapcsolódó kiállítást és vásárt, jó gyakorlatokat és ötleteket. A konf

NIOK - Civil szervezetek éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2013 (videó)

Kép
A nonprofit.hu és a NIOK Alapítvány videós segédlete civil szervezeteknek (egyesületeknek, alapítványoknak) az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet kitöltéséhez.

Dan Pallotta: Halálosan rossz az, ahogyan a jótékonykodásról gondolkodunk (videó)

Dan Pallotta aktivista és támogatószerző kiáll a jótékonysági szervezeteket érintő kettős elvárások ellen. Túl sok nonprofit alapítványt -- állítja -- az alapján értékelnek, hogy mennyire keveset költött... nem az alapján, hogy miket vitt végbe.  Ahelyett, hogy egyenlőséget teszünk takarékosság és erkölcs között, arra kér minket, hogy jutalmazzuk az alapítványokat a nagy céljaikért és nagy teljesítményeikért (még ha ez nagy költségekkel is jár). Ebben a merész előadásban azt mondja: Változtassuk meg azt, ahogyan a világ megváltoztatásáról gondolkodunk.

Uniós védelem a zaklatás és nemi alapú erőszak elszenvedőinek

A családon belüli erőszak áldozatai, főként nők és gyermekek, gyakran kénytelenek szembesülni azzal, hogy az egyik országban számukra biztosított védelem nem érvényes akkor, ha külföldre utaznak vagy költöznek. Ezen változtat az EP által most elfogadott új uniós rendelet. A téma két parlamenti felelősét, Antonio López-Istúriz White spanyol, néppárti és Antonyia Parvanova liberális, bolgár képviselőt kérdeztük a részletekről. Az EP korábban már megszavazta a büntetőügyekhez kapcsolódó védelmi intézkedések kölcsönös elismerését. Miben más a helyzet a polgári ügyek esetén, kiken és hogyan fog segíteni a mostani rendelet? Antonyia Parvanova: Azért volt szükség külön szabályozásra a polgári ügyek esetén, hogy a lehető legszélesebb körben lehessen alkalmazni a védelmi intézkedéseket. Ezentúl a zaklatás és nemi alapú erőszak áldozatai is egyenlő védelmet élveznek majd minden uniós tagállamban. Antonio López-Istúriz White: A polgári ügyek esetében foganatosított védelem akkor alkalmazha

Munkám visszavár pályázati felhívás

Nevezd be munkáltatódat a GYES-ről, GYED-ről és GYET-ről visszatérő szülőket „Visszafogadó munkahely díj”-ra! „Mi lenne, ha a szülés után ott folytathatnám a munkát, ahol abbahagytam?” – kérdezi Nóra a JÓL-LÉT Alapítvány filmjének várandós főszereplője, aki szülés utáni munkavállalási lehetőségeit mérlegeli. http://www.youtube.com/watch?v=fXwySUDkwk0&feature=results_video Ismerős az élethelyzet? Ha Veled megtörtént, hogy GYES, GYED, GYET után könnyedén fogadtak vissza régi állásodba illetve zökkenőmentesen tudtál beilleszkedni új munkahelyeden, akkor ezt írd meg nekünk! Történeteddel már be is nevezted munkahelyedet a „Visszafogadó munkahely díj”-ra. Pályázatunk célja, hogy bemutassuk azokat a munkahelyeket, amelyeknél a visszafoglalkoztatás nem probléma, valóban örülnek annak, ha a korábban már jól teljesítő kollégájuk a gyermekvállalást követően is náluk folytatja pályafutását, vagy nyitottak a kisgyermekes munkavállalók foglalkoztatására. Tapasztalataikkal más vállalato

Minél többen vannak, annál szelídebb világ

A kérdések, ahogy a gondok is meglehetősen hasonlóak Közép-Európában. A vitában felvetődött, majd elcsendesedett a női kvótát feszegető kérdés. Több országban bevezették már, hogy a pártoknak kötelezően bizonyos arányszámban nőket kell jelölniük. Általános volt a vélemény, hogy a női kvóta hozzájárul a politika megszelídítéséhez, és idővel olyan természetessé válik, hogy nem is lesz rá szükség. Marcela Linková, a meghívott cseh szociológus beszélt arról, hogy a skandináv államokban alkalmazott női kvóta elfogadása minden bizonnyal összefüggésben van azon társadalmak befogadóbb, elfogadóbb jellegével is. ... Linková sajnálkozott, hogy a cseh törvényhozásban még soha nem tudott 24 százaléknál több nő bekerülni. A magyar résztvevők hangosan irigykedtek, hiszen a mostani parlament tagjainak csak 9 százaléka nő. A cseh kutatások szerint a társadalom szeretné, ha több nő szerepelne a közéletben – a politikai pártok viszont nem érdekeltek ebben. Eközben a csehek elutasítják a női kvóta bev

Magyar Ösztöndíj: a Nőkért és a Tudományért - Pályázatfelhívás 2013

A L'ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért - útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével - idén már tizenegyedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L'ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2013. évre. A pályázat neve: L'OREAL -UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ a Nőkért és a Tudományért Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken. A L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere: A pályázaton a Magyar Köztársaság területén az állami felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, és az MTA kutatóintézetekben dolgozó, magyar állampolgárságú, az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos k

Mit ér a (bölcsész)diplomás, ha nő?

A Debreceni Egyetem Angol–Amerikai Intézetének Gendertudományi Központja és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár szeretettel meghívja Önt a Mit ér a (bölcsész)diplomás, ha nő? Előadások és beszélgetések a diplomás nők munkaerőpiaci helyzetéről című nyilvános rendezvényre Helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 4026 Debrecen, Bem tér 19. Időpont: 2013. május 28., 14.00–18.00 A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők és az előadók! Program: 14.00–15.30: A nők munkarőpiaci helyzetéről, a nemek oktatásban elfoglalt helyéről, a női felsővezetők és az informatikusnők elhelyezkedéséről és karrierlehetőségeiről Résztvevők: Dr. Nagy Beáta (Budapesti Corvinus Egyetem) Dr. Bujdosó Gyöngyi (Debreceni Egyetem) Dr. Csoba Judit (Debreceni Egyetem) Dr. Fényes Hajnalka (Debreceni Egyetem) 15.30-16.00: szünet 16.00–18.00: A bölcsészvégzettségű nők munkaerőpiaci helyzetének specifikumai egy TEMPUS-Grundtvig-projekt keretén belül végzett mélyinterjúk alapján. Témá

Digitális írástudással a munkaerő-piaci aktivitás elősegítéséért

Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete főkedvezményezett és a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány konzorciumi partner által 2010. december 1-jén megkezdett „Digitális írástudással a munkaerő-piaci aktivitás elősegítéséért” című projekt befejeződött. Szeretettel meghívjuk a projektzáró rendezvényünkre. Helyszín: Templomkert Kisvendéglő, Edelény, Miklós Gyula út 4. Időpont: 2013. május 23. 10.00 Projekt rövid leírása: Az Edelényi Kistérség 18 településén 18-59 év közötti hátrányos helyzetű lakosság digitális írástudásának fejlesztése. Főkedvezményezett: Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete Konzorciumi partner: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Forrás: Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete

Hallgasd meg! - A családon belüli erőszak nem lehet tabu téma többé

Színművészek közreműködésével rekonstruálták a NANE segélyvonalon megjelenő legjellemzőbb problémákat  2012. május 15. és május 19. között egy beszélő telefonfülke áll majd a Nyugati téren. A fülke a családon belüli erőszakról mesél majd, méghozzá a NANE segélyvonalára beérkező hívásokból válogatott, legjellemzőbb problémák rekonstrukciójának segítségével. A hívásokat neves színművészek és közéleti személyiségek közreműködésével rögzítették, a családon belüli erőszak különféle típusainak bemutatására. Magyarországon ma minden ötödik nőt érint a családon belüli erőszak valamilyen formája, legyen az fizikai vagy szexuális bántalmazás, lelki abúzus vagy gazdasági bántalmazás. Az utolsó, jelen témában készült hazai kutatás szerint hetente legkevesebb egy nő, havonta egy gyermek veszti életét családon belüli erőszak következtében. Az AVON Magyarország támogatásával Halász Pálma, az Élet-Érték Alapítvány elnöke tavaly az Országos Választási Bizottsághoz fordult, s az összefogásnak leh

Világkongresszus 100

2013. május 24-én 10 órától 14 óráig a Nők Nemzetközi Választójogi Szövetsége 1913-as Budapesti Kongresszusának 100. évfordulója alkalmából emlékülés lesz az OSZK-ban. 1913 nyarán nagyszabású eseménysorozat helyszíne volt a főváros. Budapest ekkor rohamosan fejlődő, tekintélyes és Európa egyik legszebb világvárosa volt. Bátran mondhatjuk, hogy azokban a napokban a világ figyelmének középpontjában állt, mert ekkor zajlott a Nők Nemzetközi Választójogi Szövetségének hetedik kongresszusa. Az egyhetes rendezvény fontosságára és méreteire jellemző, hogy a világkongresszuson 3000 résztvevő 8 millió nőt képviselt, az öt világrész lányait, asszonyait. 230 újságíró rögzítette az eseményeket. A városnézéshez 250 fogatra és automobilra volt szükség, a Dunán három hajó szállította a kongresszus résztvevőit. Az Országos Széchényi Könyvtár történetének sok eleme kapcsolódik a nőtörténet fontos alakjaihoz. Elsőként Bohusné Szőgyény Antóniát említhetjük, aki 1865-ben nagy anyagi áldozattal, melye

Az egész éves jelenlét a kulcs

Az 1 százalékos felajánlások összértékének csökkenése jellemezte az utóbbi éveket, így a civil szervezeteknek egyre hatékonyabban kell kommunikálniuk a potenciális szja felajánlók felé.  Az 1 százalékos torta az idén vélhetően nem, vagy csak kis mértékben zsugorodik tovább, és többnyire ugyanazok a civil szervezetek folytatnak majd aktív kommunikációs kampányt, akik eddig is sikerrel szálltak ringbe az 1 százalékért. Magyarországon immár 16 éve működik az a rendszer, amelyben az adózók felajánlhatják személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékát az erre jogosult civil szervezeteknek és egyházaknak. "Az utóbbi években, főleg az szja kulcsok mérséklődése miatt, egyre csökkent a felajánlások értéke. 2012-ben a civil 1 százalék felajánlások összességében 21,5 százalékkal értek kevesebbet, amit nem tudott ellensúlyozni a felajánlók számának minimális bővülése sem" - mondja Miha Tamás, civilkommunikációs szakértő. Tavaly is jellemzően a súlyos vagy gyógyíthatatlan betegségben szen

Coachok jószolgálati programja nonprofit szervezeteknek

Május 24-én délelőtt a Nemzetközi Coach Szövetség Magyar Tagozata és a MagNet Bank Zrt. közös szervezésében kerül sor coachok és nonprofit szervezetek konferenciájára. Ezen lehetőség lesz arra, hogy a részt vevő szervezetek és munkatársaik számára 300 ezer forint értékű coaching-támogatást nyerjenek az ICF magyar tagozata jószolgálati kezdeményezése keretében. Az ICF (International Coach Federation) magyar tagozata tavalyi nagy sikerű jószolgálati kezdeményezése részeként a szervezet ötven tagja mintegy száz, volt Malév-dolgozót támogatott három hónapos, ingyenes coaching-tevékenységgel abban, hogy feldolgozza munkahelye elvesztése miatti traumát, segítette őket karrierjük tervezésében, a munkakeresésben, az életük újratervezésében. A dolgozók egy része új munkahelyet talált, vagy vállalkozást indított, más részük felkészülten jár interjúkra. Az ICF-tagok összesen 700 órányi coachingot ajánlottak fel, amelynek értéke mintegy 20 millió forint volt. A nemzetközi 'I Care For'

CIC: Civil törvény a gyakorlatban (előadás) - 2013. május 21., kedd

MEGHÍVÓ A Nőicivil Műhely a civil szervezetek működését segítő előadásokat szervez a témákat legjobban ismerő szakemberek felkérésével. A 2013. tavaszi előadások célja a május végi beszámolók és közhasznúsági jelentések elkészítéséhez szakmai konzultáció biztosítása. Az előadásokra civil szervezetek vezetőit, munkatársait és önkénteseit várjuk.  CIC: Civil törvény a gyakorlatban Előadás és konzultáció Budapesti Civil Információs Centrum bemutatása  Civil törvény változásai (közhasznúság, beszámolók) Civil Információs Portál bemutatása Kérdések és válaszok Előadók: a budapesti Civil Információs Centrum szakemberei Időpont:   2013. május 21., kedd 13-15,30 óra Helyszín:  Hotel Ibis Aero, 1091 Budapest, Ferde u. 1-3.   térkép (Parkolás a hotel zárt parkolójában vagy az Europark díjmentes parkolójában vagy utazás tömegközlekedéssel az M3 kék metró Határ úti megállójáig). A helyszín akadálymentes.  Regisztrációs díj: 2.500 Ft / fő / alkalom előre utalással (alanyi adóment

Idén is segíthet adója 1+1 százalékával

Május 21-ig még felajánlhatja a személyi jövedelemadója 1+1 százalékát. 2013. május 21-én jár le a 2012. adóévi személyi jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlására nyitva álló törvényi határidő. Amennyiben még nem tett 1+1 százalékos felajánlást és a személyijövedelemadó-bevallását sem juttatta el a NAV-hoz, akkor a felajánlását megteheti a bevallása részeként benyújtott EGYSZA lapon. A rendelkező nyilatkozatokat tartalmazó EGYSZA lap megtalálható a bevallási nyomtatványcsomagban, illetve letölthető a NAV honlapjáról az internetes bevalláskitöltő program részeként is. Abban az esetben, ha a bevallását elektronikusan küldi be, annak részeként a rendelkező nyilatkozatait is eljuttathatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül. Amennyiben az adóbevallási nyomtatványon vagy az egyszerűsített bevallási lehetőség választásával egyidejűleg nem rendelkezett a személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról, illetve a rendelkező nyilatkozatait elmulasztotta

Ismét Főállású Angyalokat keres a Vodafone Magyarország Alapítvány

Hatodik alkalommal ad szárnyakat a Vodafone Magyarország Alapítvány három elhivatott pályázónak! A nyertes pályázók a Főállású Angyal Program keretében szeptembertől egy éven át dolgozhatnak egy fontos társadalmi ügy érdekében az általuk választott civil szervezetnél versenyképes fizetésért cserébe. „A Vodafone Magyarország Alapítvány május 13-tól június 10-én 12 óráig várja azok jelentkezését, akik egy évet arra szánnának az életükből, hogy főállásban mások segítése érdekében dolgozzanak egy civil szervezettel együttműködve” – mondta el Nyilas Orsolya, a Vodafone Magyarország belső kommunikációs és vállalati felelősségvállalási igazgatója. – Az idei év újdonsága, hogy olyan programterveket is szívesen látunk a pályázatok között, amelyek a mobiltechnológiát használják a társadalmi problémák enyhítésére.” A Vodafone Főállású Angyal Programra a korábbi évekhez hasonlóan a Vodafone Felelősségvállalás Facebook-oldalán található „Főállású Angyal” alkalmazás segítségével lehet jelentkezn

„Ti ezt tényleg komolyan gondoltátok?” Nők és a műszaki pálya

A konferencia bemutatja a Magyarországon első ízben végzett kutatást a középiskolás lányoknak és egyetemista hallgatónőknek a műszaki és informatikai felsőoktatásról alkotott véleményükről. Az eredményeket összegző kötet elérhető lesz a konferencián. A munkaerő-potenciál kihasználása és a vállalatok eredményessége növelhető, ha a műszaki és informatikai tudományterületeken megemelkedik a nők jelenleg rendkívül alacsony aránya. A konferencia ezért bemutat olyan vállalati kezdeményezéseket, amelyek kulcsfontosságúak a középiskolás lányok érdeklődésének felkeltésére és a női mérnökök szakértelmének megnyerésére. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Különösen számítunk a középfokú és felsőoktatásban érintett oktatók és diákok részvételére, akik elkötelezettek a műszaki hallgatók utánpótlásának szélesítése iránt. 2013. május. 29. 8:30-14:00 Óbudai Egyetem 1084 Tavaszmező u. 17. A épület, I. emelet 122. A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció sz

Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére átutalt szja 1 %-os összeg felhasználásáról szóló 11KOZ számú közlemény benyújtási határidejéről

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján a közleményt a kedvezményezettnek legkésőbb 2013. május 31-ig, kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. A 11KOZ számú közleményben szerepelnie kell mindazon szja 1 %-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság a 2007- 2010. adóévre benyújtott, érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig kiutalt a kedvezményezett részére, illetve amelyet, a kedvezményezett a hibátlan 10KOZ számú közleményében tartalékolt összegként tüntetett fel. A közleményt abban az esetben is be kell nyújtania a kedvezményezettnek, ha a 2011. évben nem utalt ki részére szja 1 %-os összeget az állami adóhatóság, azonban a 10KOZ számú közleményében tartalékolt összeget tüntetett fel, amely

NAV: Civil szervezetek adózása a gyakorlatban (előadás) - 2013. május 14., kedd

MEGHÍVÓ A Nőicivil Műhely a civil szervezetek működését segítő előadásokat szervez a témákat legjobban ismerő szakemberek felkérésével. A 2013. tavaszi előadások célja a május végi beszámolók és közhasznúsági jelentések elkészítéséhez szakmai konzultáció biztosítása. Az előadásokra civil szervezetek vezetőit, munkatársait és önkénteseit várjuk.  1. NAV: Civil szervezetek adózása a gyakorlatban 2013 Előadás és konzultáció Közhasznúság és adókedvezmények Önkéntesek foglalkoztatásának adózási kérdései Adományok gyűjtése, felhasználása és elszámolása 1% gyűjtése, felhasználása és elszámolása Elektronikus adatszolgáltatások és bevallások Kérdések és válaszok Előadók: a  NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei Időpont:   2013. május 14., kedd 10-12 óra Helyszín:  Hotel Ibis Aero, 1091 Budapest, Ferde u. 1-3.   térkép (Parkolás a hotel zárt parkolójában vagy az Europark díjmentes parkolójában vagy utazás tömegközlekedéssel az M3 kék metró Határ úti megállójáig). A helyszí

Magyar nők kérése az ambuláns szülés biztosításáért és petíció aláírása

Az ambuláns szülés a legtöbb Nyugat Európai országban nem számít ritkaságnak, sőt, törvényben rögzített lehetőség: komplikáció mentes szülés és egészséges gyermek születése esetén az anya és a baba néhány órán belül elhagyhatják a kórházat. Vannak, akiknek a kórházi környezet jelenti a biztonságos környezetet szülésük során, azonban komplikáció mentes szülést követően szívesebben térnének vissza otthonukba. A kórházból való távozásnak ilyen esetben semmilyen egészségügyi kockázata nincs. Bár az ambuláns szülést Magyarországon sem tiltja semmilyen jogszabály, a magyar nők csak nagyon kivételes esetben tudnak ezzel a jogukkal fenyegetés és zaklatás nélkül élni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási rendszere jelenleg csak abban az esetben nyújt a kórházaknak teljes támogatást a szülés levezetéséért, ha az anya legalább három napot fekvőbetegként a kórházban tölt, így a kórházak anyagilag is ellenérdekeltek az anya és az újszülött korai távozásában. A korai h

SZIN fesztiválon a civilek - pályázat

A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a SZIN fesztiválon történő civil megjelenésre. Pályázatot nyújthatnak be azok a működő társadalmi szervezetek, alapítványok stb., amelyeket a bíróság jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. A pályázatok benyújtása a csatolt adatlapon lehetséges, aminek visszaküldése történhet faxon (+36-62/423-640), illetve postai úton (Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. , 6706 Szeged, Pf. 5.). A borítékra kérjük, írja rá „SZIN 2013 – civil részvétel”. A fesztiválon való megjelenés díjtalan, a projekt lebonyolításához szervezetenként maximálisan 8 fő számára biztosítunk bérletet. Pályázat beküldési határideje: 2013. június 15. Pályázat elbírálási határideje: 2013. június 30. Civil pályázat adatlap letöltése

1+1 százalék: május 21-éig lehet dönteni

Évről-évre tapasztalható, hogy az adófizetők egy része – ki tudja miért – nem használja ki a befizetett adója kétszer 1 százalékának felhasználásáról saját belátása szerint dönthet. Most még nem késő, ha valaki ezt elfelejtette volna, a rendelkező nyilatkozatot akár a bevallástól függetlenül is eljuttathatja az adóhatósághoz. A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk 1+1 százalékáról az általuk megjelölt civil és/vagy egyházi kedvezményezettek, költségvetési előirányzatok javára rendelkezhessenek. Ez nem kötelező, ha valaki nem rendelkezik az 1 + 1 százalékról, adójának ez a része is a költségvetésben marad, amit az állam a költségvetési törvényben leírtak szerint költi el, miközben sok közhasznú szervezet anyagi gondokkal küszködik. Aki viszont élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkező nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia. A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány része, így az a magánszemély, aki

Elismerést adott át az amerikai nagykövet a Színes Gyöngyök Egyesületnek

Eleni Tsakopoulos Kounalakis budapesti amerikai nagykövet aktív állampolgárságért oklevéllel tüntette ki a Színes Gyöngyök Egyesületet hétfőn a fővárosban, ezzel ismerve el a Baranya megyei romák, különösen a roma nők körében végzett tanácsadó, támogató és segítő tevékenységét - tájékoztatta a nagykövetség az MTI-t. A pécsi Színes Gyöngyök Egyesület 2004-ben azért jött létre, hogy segítse a roma nőket családi és társadalmi szerepük betöltésében: szociális, jogi és mentálhigiénés tanácsadással támogatják őket, segítenek nekik az érdekérvényesítésben és az érdekképviseletben. Azért dolgoznak, hogy a hátrányos helyzetű nők és családjaik életminőségén és foglalkoztatási helyzetén javítsanak. 2011-ben indították el Gyöngyház Anyaklubjukat, amelynek célja a Pécs keleti részében élő hátrányos helyzetű nők, anyák, családok képzése. A klub olyan ismeretek, képességek megszerzésében segít, amelyeket hatékonyan használhatnak fel közösségeikben. Gyermek- és ifjúsági programjaik, a hátrányos h

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés