Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. július 5.

KSH - A civil szervezetek 53 százaléka nem rendelkezik elég munkaerővel, 2013. június

A nonprofit szervezetek humán erőforrását a szervezet működtetésében részt vevő fő- és mellékállású vagy szerződéses – fizetett – foglalkoztatottak, valamint a tagok, illetve a szervezet munkáját segítő önkéntesek jelentik. Vizsgálatunk során megpróbáltuk feltárni a szervezetek humánerőforrás-helyzetét, arra kerestük a választ, hogy a rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás elegendő-e a szervezetek feladatainak ellátásához, a biztonságos működéshez. A civil szektorban az egyik nagy csoportot azok a szervezetek alkották (47%), amelyeknek nincsen ilyen problémájuk, míg a másik, nagyobb csoportnak – a szervezetek egyharmadának – már munkaerőre lenne szüksége programjai megvalósításához, de forrásai nem voltak a foglalkoztatottak alkalmazásához. 

A szervezeti formák tekintetében a legrosszabb helyzetben a klasszikus civil szervezetek voltak, 57%-uknál már jelentkezett valamilyen munkaerő-probléma. Több mint egyharmaduk finanszírozási gondok miatt nem tudta pótolni a hiányzó humán erőforrást, további 3%-uknál a hiány már a mindennapi működést is veszélyeztette.

Az érdekképviseletek háromötödének nem okozott gondot a szervezet működtetése munkaerő szempontjából, és mindössze 2,5%-uknál nem volt elegendő a humán erőforrás a szervezet fennmaradásához.

A nagy részben foglalkoztatóként is megjelenő nonprofit gazdasági társaságok körülbelül fele nyilatkozott úgy, hogy a rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás elegendő volt a biztonságos működéshez. A szervezetek másik felénél eltérő mértékben, de már jelentkeztek problémák, ezen belül a legnagyobb csoportot azok alkották, akiknél a programok lebonyolításához, a mindennapi működéshez szükség lenne további munkaerőre, de a pénzügyi lehetőségek ezt nem tették lehetővé.

A nonprofit szektor társadalmi elismertségét, megbecsülését, gazdasági helyzetét és szerepét alapvetően meghatározza az, hogy hány embernek ad munkát, azaz hány ember – és közvetve hány család – megélhetését tudja biztosítani. A szervezetek körében vizsgáltuk a szektor foglalkoztatási szerepének erősítését szolgáló javaslatokat, intézkedéseket.

A válaszadók a foglalkoztatási helyzet javítását legfőképpen a foglalkoztatás költségeinek (bér és járulékok) támogatásában látnák. Hasonló támogatási konstrukciókat várnának el a nonprofit szervezetek is, mint amilyeneket a kis- és közepes vállalkozások foglalkoztatást erősítő költségvetési támogatásai vagy pályázati lehetőségei jelentenek. A nonprofit szervezetek helyzete nagymértékben megfeleltethető a mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak, csak abban különbözik, hogy a nyereséget vissza kell fordítaniuk a szervezet tevékenységére.

A szervezetek 45%-a szerint segítséget jelentene az adminisztratív terhek csökkenése is. A nonprofit szervezetek esetében azért is fontos lenne a foglalkoztatással járó adminisztratív terhek egyszerűsítése, mert nagyon kevés szervezet engedhette meg magának főállású gazdasági és jogi munkatárs alkalmazását. A legtöbb szervezet megbízási szerződéssel foglalkoztatta e szakembereket, amennyiben volt rá elegendő forrása, vagy pedig tagjai, önkéntesei segítségét vette igénybe.

A szervezetek véleménye szerint (47%) segítene a foglalkoztatási szerep megerősítésében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása is, hiszen a szektorban nagy arányban találunk női, nyugdíjas, fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalókat is, akik sok esetben a négy- vagy hatórás állásokat részesítik előnyben a teljes munkaidőssel szemben.

Kisebb a jelentősége a foglalkoztatottak szakirányú képzési támogatásának, de még így is a szervezetek több mint kétötöde szerint valamilyen mértékben ez is segítené a foglalkoztatási potenciál növelését. A hazai nonprofit szervezetek foglalkoztatásban betöltött szerepére jellemző, hogy több funkciót is ellát: egyfelől szociális és személyi szolgáltatásokat, támogatásokat nyújt, másfelől a tartós munkanélküliek, hátrányos helyzetű emberek, speciális foglalkoztatási csoportok munkaerő-piaci integrációját segíti, illetve részt vesz a részmunkaidős foglalkoztatási formák elterjesztésében is.Forrás: KSH