Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. szeptember 11.

Észrevételeket, javaslatokat várunk az NCTA második pályázati kiírásához

Az előzetes terveknek megfelelően, 2014. elején várható az NCTA második pályázati kiírásának meghirdetése, kétfordulós eljárásban, kis- és közepes projektek számára, az alap 7 témakörében. Ezért az általános kereteken túl időszerűvé vált a pályázati felhívások prioritásainak és feltételrendszerének részletes meghatározása. A lebonyolító alapítványok megkezdték ezt a munkát, amihez minden volt és leendő pályázó hozzájárulhat.

Mint ismeretes, az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap *átfogó célja*, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap *kiemelt figyelmet* fordít az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot.

A támogatók az alábbi *eredmények *elérését várják:

* erősödő állampolgári aktivitás;

* a civil szervezetek és közösségek bekapcsolódása illetve hatékonyabb részvétele a helyi, regionális és országos közéletben és döntéshozatali folyamatokban;

* szektorok közti partnerségek alakulása, fejlődése, különösen helyi, regionális és országos szintű állami szervezetekkel;

* demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az emberi jogokat;

* érdekképviseleti tevékenységek erősödése;

* hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése;

* a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet kialakulása;

* jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez;

* a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti szolgáltatások fejlődése;

* társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése.

Ez a felsorolás az az általános keret, amit a pályázati felhívásoknak szolgálniuk kell – ezen belül lehet meghatározni az egyes témaköröket, azok prioritásait és feltételeit. Ennek szellemében készültek el a 2013-as pályázati felhívások, és ez az alapja a 2014-re tervezett kiírásnak is.

Az új felhívás megszövegezésének kiindulópontja a kisprojekt felhívás és útmutató, amely leölthető

innen: http://norvegcivilalap.hu/hu/palyazati-dokumentumok. Ennek továbbfejlesztése, jobbítása érdekben tett javaslataikat és észrevételeiket várjuk, elsősorban az alábbi kérdésekkel kapcsolatban:
  • A 7 témakör meghatározása, azok célja illetve részletes kifejtése (prioritások és támogatható tevékenységek) – mit kellene átdolgozni, pontosítani vagy érthetőbbé tenni? Hiányzik-e valami?
  • A kis- és közepes projektekkel szembeni elvárások – mi a különbség lényege (a megpályázható összeg nagyságán túl)? Miben más, több egy közepes projekt, milyen pluszt kellene nyújtania?
  • Az értékelés szempontjai és pontozási skálája. 
*A véleményeket, javaslatokat és észrevételeket a honlap fórumába várjuk (a kommenteléshez regisztrálni
szükséges): http://norvegcivilalap.hu/hu/forum/10, 2013. október 9-ig. * Ezt követően ugyanitt visszajelzést is adunk!

Üdvözlettel,
Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap munkatársai