Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. szeptember 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – civil szervezetek és kezdeményezések részére a NÓRA-HÁLÓZAT-hoz való csatlakozáshoz

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány országos gender-tudatos munkaerőpiaci tanácsadó hálózatának kialakításához és helyi Nóra-pontok fenntartható működtetéséhez várja a gyermekvállalás miatt inaktívvá váló nők segítése, a nők esélyegyenlőségének előmozdítása iránt elkötelezett női civilek és/vagy női projektek megvalósításában tapasztalatot szerzett munkaerőpiaci szervezetek, esetleg egyéb csoportok – jelentkezését.

Pályázati határidő: 2013. október 15.

Háttér:

A kisgyermekes anyák munkaerőpiaci diszkriminációját folyamatosan újratermeli a rugalmas nemek közti szerepmegosztáson és munkaszervezésen alapuló társadalmi és munkáltatói szemlélet hiánya. A gender-tudatosság fejlesztését célozza a fővárosi hatókörű JÓL-LÉT Alapítvány most induló projektjével is. A 2005 óta forrásoktól függetlenül működő „Első hazai anyabarát munkaközvetítő és tanácsadó műhely”-t és a „Proaktív GYES-menedzsment Program”-ot megalkotó, a férfiak magánéleti szerepvállalását az Apák napja népszerűsítésével ösztönző szakértő szervezet egyedi tapasztalatait, tudását adja át a Norvég Civil Alap által támogatott projektje keretében.

A Nóra-háló című Norvég Civil Alap által támogatott program célja egy 10 régióra kiterjed munkaerőpiaci és anti-diszkriminációs tanácsadói hálózat létrehozása. A helyi Nóra-pontok tanácsadói a projekt időtartama alatt kb. 5000 nő számára nyújtanak munkaerőpiaci és anti-diszkriminációs tanácsadást, az Egyenlő Bánásmód Hatóság esélyegyenlőségi referensi hálózatával együttműködve. Támogatják a helyi munkáltatókat a munka és magánélet összhangját mindkét nem számára biztosító munkahelyek kialakításában, a nemek közti egyenlőség elősegítésében helyi szinten disszeminációs események szervezésével.

A megvalósításában élenjáró norvég társadalom szemléletének megismertetését a norvég partnerszervezetként együttműködő Északi Női Egyetem biztosítja. A bevont civilek sokszínűségére alapozva a többszörös diszkrimináció által érintett női csoportok (fogyatékkal élők, romák, alacsony képzettségűek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák stb.) helyzetére is fel kívánjuk hívni a figyelmet. A részt vevő szervezetek közreműködésével részletes és árnyalt képet nyerünk a különböző településeken, régiókban élő nők munkaerőpiaci esélyeiről, a diszkrimináció alakulásáról, így a nők foglalkoztatása előtt álló szemléleti és gyakorlati akadályok leküzdését célzó szakpolitikai javaslataink kidolgozása során figyelembe tudjuk venni a nők sokszínű igényeit és lehetőségeit.

A pályázat célja:

A pályázók a Nóra-pontokat kialakító fenntartó szervezetekként a JÓL-LÉT Alapítvány 2013. szeptember 1. és 2015. augusztus 25. között megvalósítandó projektjéhez kapcsolódnak, melynek során a JÓL-LÉT, mint a hálózat fejlesztéséért felelős partner
 • szervezeti diagnózist és igényfelmérést készít a pályázókról (2013. október- november);
 • nemzetközi konferenciát és helyi munkaerőpiaci diagnózis előkészítését támogató módszertani work-shop-ot szervez a hálózati tagok részvételével (előreláthatóan 2013.november 11-12);
 • segítséget nyújt a helyi munkaerőpiaci térkép és akcióterv előkészítéséhez (2013.december);
 • 2014.januártól májusig 4*2 napos képzést biztosít a következő tematika mentén:
  1. alkalom: akcióterv-elemzés, gender-érzékenyítés, csapatépítés,
  2. alkalom: érdekérvényesítési technikák, diszkriminációs fogalmi, jogszabályi, esetkezelési keretek,
  3. alkalom: JL módszertani tudás-átadás (nők, munkáltatók),
  4. alkalom: Train the trainer (fejlesztés,esetmegbeszélések, értékelési rendszerek, kommunikáció stb.;
 • folyamatos mentori szolgáltatásokat, havi szupervíziót nyújt a projekt időtartama alatt;
 • lehetőséget biztosít egy norvég tanulmányúton és tapasztalatcserén való részvételre (2014 május-június);
 • szerény költségtérítést, a helyi rendezvények lebonyolításához anyagi hozzájárulást nyújt, továbbá
 • közreműködik a helyi rendezvényeken;
 • online és offline láthatóságot, publicitást biztosít a hálózathoz csatlakozni kívánó, pályázatuk alapján kiválasztott szervezetek részére.
További információk itt