Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. október 5.

A JÓL-LÉT Alapítvány pályázata a NÓRA-HÁLÓhoz való csatlakozásról

Pályázati felhívás civil szervezetek és kezdeményezések részére
„Csatlakozunk a NÓRA-HÁLÓ-hoz!”

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány (www.jol-let.com) országos gender-tudatos munkaerőpiaci tanácsadó hálózatának kialakításához és helyi Nóra-pontok fenntartható működtetéséhez várja a gyermekvállalás miatt inaktívvá váló nők segítése, a nők esélyegyenlőségének előmozdítása iránt elkötelezett női civilek és/vagy női projektek megvalósításában tapasztalatot szerzett munkaerőpiaci szervezetek, esetleg egyéb csoportok - jelentkezését.

Háttér:
A kisgyermekes anyák munkaerőpiaci diszkriminációját folyamatosan újratermeli a rugalmas nemek közti szerepmegosztáson és munkaszervezésen alapuló társadalmi és munkáltatói szemlélet hiánya. A gender-tudatosság fejlesztését célozza a fővárosi hatókörű JÓL-LÉT Alapítvány most induló projektjével is. A 2005 óta forrásoktól függetlenül működő „Első hazai anyabarát munkaközvetítő és tanácsadó műhely”-t és a „Proaktív GYES-menedzsment Program”-ot megalkotó, a férfiak magánéleti szerepvállalását az Apák napja népszerűsítésével ösztönző szakértő szervezet egyedi tapasztalatait, tudását adja át a Norvég Civil Alap által támogatott projektje keretében.
A Nóra-háló projekt célja egy 10 régióra kiterjed munkaerőpiaci és anti-diszkriminációs tanácsadói hálózat létrehozása. A helyi Nóra-pontok tanácsadói a projekt időtartama alatt kb. 5000 nő számára nyújtanak munkaerőpiaci és anti-diszkriminációs tanácsadást, az Egyenlő Bánásmód Hatóság esélyegyenlőségi referensi hálózatával együttműködve. Támogatják a helyi munkáltatókat a munka és magánélet összhangját mindkét nem számára biztosító munkahelyek kialakításában, a nemek közti egyenlőség elősegítésében helyi szinten disszeminációs események szervezésével. A megvalósításában élenjáró norvég társadalom szemléletének megismertetését a norvég partnerszervezetként együttműködő Északi Női Egyetem biztosítja. A bevont civilek sokszínűségére alapozva a többszörös diszkrimináció által érintett női csoportok (fogyatékkal élők, romák, alacsony képzettségűek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák stb.) helyzetére is fel kívánjuk hívni a figyelmet. A részt vevő szervezetek közreműködésével részletes és árnyalt képet nyerünk a különböző településeken, régiókban élő nők munkaerőpiaci esélyeiről, a diszkrimináció alakulásáról, így a nők foglalkoztatása előtt álló szemléleti és gyakorlati akadályok leküzdését célzó szakpolitikai javaslataink kidolgozása során figyelembe tudjuk venni a nők sokszínű igényeit és lehetőségeit.

A pályázat célja:
A pályázók a Nóra-pontokat kialakító fenntartó szervezetekként a JÓL-LÉT Alapítvány 2013. szeptember 1. és 2015. augusztus 25. között megvalósítandó projektjéhez kapcsolódnak, melynek során a JÓL-LÉT, mint a hálózat fejlesztéséért felelős partner
 • szervezeti diagnózist és igényfelmérést készít a pályázókról (2013. október- november);
 • nemzetközi konferenciát és helyi munkaerőpiaci diagnózis előkészítését támogató módszertani work-shop-ot szervez a hálózati tagok részvételével (előreláthatóan 2013.november 11-12);
 • segítséget nyújt a helyi munkaerőpiaci térkép és akcióterv előkészítéséhez (2013.december);
 • 2014.januártól májusig 4*2 napos képzést biztosít a következő tematika mentén:
  • 1. alkalom: akcióterv-elemzés, gender-érzékenyítés, csapatépítés,
  • 2. alkalom: érdekérvényesítési technikák, diszkriminációs fogalmi, jogszabályi, esetkezelési keretek,
  • 3. alkalom: JL módszertani tudás-átadás (nők, munkáltatók),
  • 4. alkalom: Train the trainer (fejlesztés,esetmegbeszélések, értékelési rendszerek, kommunikáció stb.;
 • folyamatos mentori szolgáltatásokat, havi szupervíziót nyújt a projekt időtartama alatt;
 • lehetőséget biztosít egy norvég tanulmányúton és tapasztalatcserén való részvételre (2014 május-június);
 • szerény költségtérítést, a helyi rendezvények lebonyolításához anyagi hozzájárulást nyújt,
 • közreműködik a helyi rendezvényeken;
 • online és offline láthatóságot, publicitást biztosít a hálózathoz csatlakozni kívánó, pályázatuk alapján kiválasztott szervezetek részére.
A projekt során a speciális élethelyzetben lévő célcsoport hatékony segítéséhez szükséges szemlélettel, szakértelemmel és módszertannal vértezzük fel a civil szervezetek által delegált munkatársakat. További előnyt jelent a pályázók számára, hogy aktív, egyenrangú, autonóm résztvevőivé válnak egy demokratikus alapelvek szerint működő elkötelezett és hozzáértő egyedülálló szakmai közösségnek, melynek köszönhetően megsokszorozhatják tudásukat, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerüket, bővíthetik szolgáltatási palettájukat, kiterjeszthetik hatáskörüket a célcsoport-specifikus és hálózati érdekérvényesítés terén. 

A pályázás módja:
Pályázni 2013 október 15. 24h-ig lehet a https://docs.google.com/forms/d/1k-GZeHSihHO4hagH7YXLVy10U_tK1qPh9tKqIipdtg0/viewform linken található online kérdőív kitöltésével, motivációs levéllel és a szakmai közreműködőként delegált munkatársak önéletrajzának a lenti elérhetőségekre való megküldésével.

A nyertes pályázók kiválasztása:
Az eredményhirdetésre 2013.október 31-ig kerül sor. A nyertes pályázókat a benyújtott pályázati anyag és a személyes találkozó alapján a JÓL-LÉT Alapítvány szakértői csapata választja ki. A pályázók a pályázat eredményességétől függetlenül:
 • meghívást kapnak a hálózat eseményeire,
 • feliratkozhatnak a Nóra-hírlevélre,
 • a célokhoz kapcsolódó tevékenységeiket megosztjuk a projekt kommunikációs felületein,
 • a projekt második szakaszában térítési díj ellenében biztosítjuk a képzéseken való részvétel lehetőségét. 
További információ: 
Keveházi Katalin, 06209732803, kevehazi.kata@jol-let.com,
Kánya Kinga: 06203383315, kanya.kinga@jol-let.com

A pályázat kiírását és lebonyolítását, éppúgy, mint a „Nóra-háló, avagy országos gender-tudatos munkaerőpiaci hálózat létrehozása” c. projekt megvalósítását a Norvég Civil Alap támogatása tette lehetővé.