Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. október 1.

Egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek módosítási tervezete

Összefoglaló az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés által 2011. december 5-én elfogadott ún. Civil törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) hatályba lépése óta eltelt egy év után az előkészítésért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezte a jogszabályoknak megfelelő utólagos hatásvizsgálatot, amelynek keretében bárki véleményt nyilváníthatott egy kérdőív kitöltésével. Több mint hatszázan éltek ezzel a lehetőséggel, amelynek tapasztalatait az előterjesztés előkészítése során felhasználtuk.

Az új Ptk. szükségessé tette, hogy a civil szervezetekhez kapcsolódó szabályozásban is átvezetésre kerüljenek a módosult fogalmak, anyagi jogi szabályok. Emellett több ponton módosításra kerül a civil szervezetek működésének jogszabályi környezete a jogszabályok közötti összhang és azok átláthatósága céljából. A tervezet számos jogszabályban harmonizálja az új Ptk. által használt fogalomrendszert (pl. legfőbb szerv helyett döntéshozó szerv, kuratórium helyett ügyvezető szerv, stb.).

A civil társaság és a különleges jogállású egyesületi tag szabályozása beépítésre kerül a Civil törvénybe a kapcsolódó társadalmi igény miatt.

Kibővítésre kerülnek a civil szervezetekre vonatkozó működési szabályok, amelyek továbbra is biztosítják a jelenleg hatályos Ptk-ban létrehozott jogintézményeket (pl. elektronikus ülésezés, a működés és gazdálkodás legfontosabb eredményeire [beszámoló, megszűnés, fizetésképtelenségi eljárások] vonatkozó legfontosabb közzétételi kötelezettség országos névjegyzékben, döntéshozó és ügyvezető szervek működése, alapítók gyűlése).

Jelentősen egyszerűsödnek és jobban igazodnak a civil szervezetek működési sajátosságaihoz a civil szervezetek megszűntetésével (egyszerűsített törlés, végelszámolás, kényszer-végelszámolás, felszámolás), átalakulásával (szétválás, különválás, összeolvadás, beolvadás) kapcsolatos szabályok. A korábbi szabályozáshoz képest egyszerűbb eljárásokban folyik le a civil szervezet megszűnése, ugyanakkor a hitelezőket védő garanciális szabályok megjelennek a szabályozásban. A civil szervezetek egyesülése és szétválása a gazdasági társaságokhoz képest egyszerűsített eljárásrendben történik.

A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének beszámoló-készítési kötelezettsége az eddigieknél részletesebb szabályozása megvalósul. A közhasznú jogállással nem rendelkező szervezetek számára adminisztratív könnyítés, hogy közhasznúsági mellékletet a jövőben nem kell készíteniük, a közhasznú jogállású szervezetek felügyelőbizottság kötelező létrehozására vonatkozó bevételi értékhatár ötmillióról ötvenmillió forintra nő. A tervezet lehetővé teszi, hogy a gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytató civil szervezetek a számviteli beszámolójuk letétbe helyezésével tegyenek eleget a társaságiadó-bevallási kötelezettségüknek, melyet a bíróság hivatalból továbbít az adóhatóság részére.

A Nemzeti Együttműködési Alap működésével kapcsolatos szabályozás módosításának célja, hogy a jogalkalmazók számára átláthatóbb szabályozás segítse a támogatási rendszer igénybe vételét.

Az SZJA 1%-os rendelkezések több adóévre történő kiterjesztése (az adózó eltérő rendelkezéséig, vagy rendelkezése visszavonásig), hogy az 1%-os támogatásból részesülő szervezetek akár több évre tudják tervezni a tevékenységüket, bevételeiket, és az 1%-os rendelkezések feldolgozása pedig költséghatékonyabbá válik az adóhatóság oldaláról. Az 1%-os rendelkezésre igényt tartó szervezetek is technikai azonosítót fognak kapni, melynek bevezetésével lehetővé válik a felajánlást megelőző jogosultság igazolás (jelenleg utólag igazolják a szervezetek, így a felajánló nem tudja, hogy célba ér-e majd a felajánlása), elkerülhetők lesznek a hasonló nevekből adódó visszaélések és korábban juthatnak a forráshoz a kedvezményezettek (a jelenlegi december helyett már az év közepén).

Az új szabályt a civil szervezetek várhatóan üdvözölni fogják.

Forrás: Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság