Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. november 19.

Konferencia november 22-23-án: Nőképek kisebbségben

Nőképek kisebbségben
Nemzetközi tudományos konferencia a szlovákiai magyar nők és gyermekek helyzetéről

Fő szervező: Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság
Társszervezők: Phoenix Polgári Társulás (Pozsony), Genderkutató központ (BTK Comenius Egyetem), Anima Társaság (Pozsony)
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Park u. 4.,
Időpont: 2013. november 22–23.

Program

november 22., péntek
9:00 – 11:00
Tokár Géza: Megnyitó ( Szlovákiai Magyarok Kerekasztala)
Bolemant Lilla: Az Kerekasztal esélyegyenlőségi munkacsoportjának bemutatása
Petőcz Kálmán: Hol tartunk ma az emberi jogok érvényesítésében Szlovákiában, (Helsinki Bizottság az Emberi Jogokért Szlovákiában)
Szapu Marianna: A nők emberi jogai filozófiai-történelmi megközelítésben (Nemtudományi Központ, Pozsonyi Comenius Egyetem)
Hodossy Katalin: A szlovákiai magyar fiatalok és gyermekek helyzetképe (Tandem Egyesület, Dunaszerdahely)

Szünet

11:30 – 13:30
Öllős László: A nők egyenjogúsága és az emberi egyenlőség. (Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja)
Acsády Judit: Interetnikai párbeszéd – női kezdeményezések (MTA TK Szociológiai Kutatóintézet)
Hadas Miklós: A modern férfi születése? Gondolatok a férfi/asság változó konstrukcióiról (Corvinus Egyetem, Budapest)
Csánó Szabina: A népesedéspolitikák rejtett üzenete Szlovákiában és Magyarországon (T-Tudok Rt., Budapest)

Ebéd

15:00 – 17:00
Jana Cviková: A feminista törekvések két évtizede Szlovákiában (Aspekt Egyesület, Pozsony)
Antoni Rita: Feminista megmozdulások Magyarországon (Nőkért Egyesület, Budapest)
Jarmila Filadelfiová: A családi erőszak problémaköre Szlovákiában (IVO társadalomtudományi Kutatóintézet, Pozsony)
Cserháti Éva: A családi erőszak problémaköre Magyarországon (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület)

kávészünet

18:00 – 19:00
Filmvetítés - panelbeszélgetés
Németh Ilona (Képzőművészeti Főiskola, Pozsony) Meller Zsófia című filmjének vetítése
A 2012-ben készült filmben Németh Ilona Heller Ágnes filozófussal beszélget a női emancipáció fejlődésének történetéről és jelenéről személyes tapasztalatok alapján.
Németh Ilona, Antoni Rita, Jana Cviková, Petra Nagyová-Džerengová, Szapu Marianna.
A beszélgetést vezeti: Haraszti Mária

kávészünet

19:30
Kiállítás-megnyitó
A magyar feminizmus története című kiállítást megnyitja Antoni Rita, a kiállítás összeállítója.
Állófogadás
A fogadást megnyitja Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója

november 23., szombat
9:00 – 11:30
A.Szekció
Habán Dana: A nők képviselete a döntéshozatalban (Művelődési Akadémia, Dunaszerdahely)
Rácz Judit: A vidéki nő részvétele a döntéshozatali folyamatokban (munkaszervezet-vezető, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület)
Bolemant Lilla–Mrva Marianna: Lányok és fiúk az iskolában - A tudásszint országos tesztelésének eredményei a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolákban (Núcem, Tudásszintfelmérő Oktatási Kutatóintézet)
Kegyes Erika: A feminizálás formái és elterjedtsége a Kárpát-medencében, a szlovákiai magyar nyelvhasználat jellegzetességeivel egybevetve (Genderkutatási központ, Miskolci Egyetem)

B. szekció
Bárczi Zsófia: Kisebbségi nőírók (Cseh)szlovákiában), ( Nyitrai Konstantinus Filozófus Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Intézet)
Jablonczay Tímea: Hibriditás, fragmentáltság, marginalizáltság. A kulturális identitás alakváltozatai Szenes Erzsinél (Zsigmond Király Főiskola, Budapest)
Menyhért Anna: Lesznai Anna és életműve (Gender és Trauma Munkacsoport, ELTE BTK) 
Lengyel Tünde: A nők – asszonyok élete a késő középkorban és kora újkorban – elméleti elvárások és a mindennapi valóság, (Szlovák Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet)

11:30 – 12:30 - ebéd

12:30 – 14:00
Barát Erzsébet: Szegeden élő lengyel és horvát migráns nők otthon/haza fogalma:- Az identitás nyelvi és kulturális dimenziói (Szegedi Tudományegyetem, TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport)
Bolemant Lilla–Szapu Marianna: A szlovákiai magyar sajtó nőképe (Phoenix PT, Nemtudományi Központ)
Bolemant Éva: A magyarlakta régiók „családi ügyei”. Az életvezetési tréningek tapasztalatai (Bolemant Éva, életvezetési tanácsadó)
Domonkos Lívia: A szlovákiai magyar nők a munkapiacon (Menedzsment Kar, Comenius Egyetem, Pozsony)

14:00 Zárszó