Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. november 20.

Zöld út az Erasmus+ programnak: az Unió több mint 4 millió ösztöndíjjal támogatja a képzést és a foglalkoztathatóságot

Az Európai Parlament jóváhagyta a jövő év januárjában induló új uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramot, az Erasmus+-t.

A képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program a jelenleginél 40%-kal magasabb, 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat. A program révén több mint 4 millió pályázó juthat támogatáshoz külföldi tanulmányokhoz, képzéshez, munkavállaláshoz vagy önkéntes munkához. Ebből 2 millió ösztöndíj jut felsőoktatási tanulmányokra, 650 000 szakképzési programokra és szakmai gyakorlatra, és több mint 500 000 külföldi csereprogramokra és önkéntes munkára. Azok a diákok, akik teljes mesterciklust szeretnének külföldön elvégezni – amihez csak korlátozott nemzeti ösztöndíj- vagy hitellehetőség áll rendelkezésre –, az Európai Beruházási Alap új hitelgarancia-rendszerét vehetik igénybe.

Az Erasmus+ támogatja továbbá a tanárokat és a szakoktatókat, a fiatal munkavállalókat, valamint az egyetemek, középiskolák, iskolák, vállalatok és nonprofit szervezetek partnerségi programjait is.

„Örömteli hír, hogy az Európai Parlament elfogadta az Erasmus+ programot, és büszke vagyok rá, hogy 40%-kal sikerült növelni a költségvetést a jelenleg futó programokhoz képest. Az EU ezzel bizonyította, hogy elkötelezetten támogatja az oktatás és képzés ügyét. Az Erasmus+ segíthet leküzdeni a fiatalok munkanélküliségének problémáját azzal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy külföldi tapasztalatokkal bővítsék tudásukat és fejlesszék képességeiket. Az egyéni ösztöndíjak mellett az Erasmus+ az oktatás és a munka világa közötti átmenetet elősegítő partnerségeket, illetve a tagállami oktatási rendszerek korszerűsítését és színvonalának emelését célzó reformokat is támogat. Ez alapvető ahhoz, hogy meg tudjuk adni az ifjú nemzedéknek mindazokat a képesítéseket és kompetenciákat, amelyek révén sikeres lehet az életben", jelentette ki az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos, Andrula Vasziliu.

Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál: költségvetésének kétharmadából az egyének külföldi tanulási lehetőségeit támogatja az EU-n belül és kívül; a fennmaradó összegből az oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok és NGO-k közötti partnerségekhez, valamint az oktatás és szakképzés korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást.

Az új Erasmus+ program magába olvasztja az összes jelenlegi uniós oktatás-, szakképzés-, ifjúság- és sporttámogatási rendszert, köztük az Egész életen át tartó tanulás programját (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), a „Fiatalok lendületben" programot és öt nemzetközi együttműködési programot (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal folytatott együttműködési program). Így egyrészről a pályázók jobban átláthatják a rendelkezésre álló lehetőségeket, másrészről az egyszerűsödő rendszerben könnyebb lesz az ösztöndíjakhoz hozzájutni is.

Kik élvezhetik az Erasmus+ előnyeit?
  • 2 millió felsőoktatási hallgató tanulhat vagy vehet részt továbbképzésen külföldön, ebből 450 000 gyakornokként;
  • 650 000 szakipari tanuló és gyakornok részesülhet oktatási, képzési vagy munkalehetőséget kínáló ösztöndíjban;
  • 800 000 tanár, felsőoktatási oktató, szakoktató, oktatási szakember és fiatal munkavállaló taníthat, illetve oktathat külföldön;
  • 200 000 mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet hitelgaranciában, hogy a teljes ciklust egy másik országban végezze el;
  • Több mint 500 000 fiatal vállalhat önkéntes munkát külföldön, vagy vehet részt ifjúsági csereprogramban;
  • Több mint 25 000 felsőoktatási hallgató kaphat ösztöndíjat közös mesterképzésben való résztvételhez, melynek keretében tanulmányaikat legalább két külföldi felsőoktatási intézményben végzik;
  • 125 000 iskola, szakiskola és szakmai továbbképző, illetve felső- és felnőttoktatási intézmény, ifjúsági szervezet és vállalkozás nyerhet támogatást összesen 25 000 „stratégiai partnerség" megalapításához, melyek a tapasztalatcserét és az oktatás és a munka világa közötti szorosabb kapcsolatot szolgálják;
  • 3 500 oktatási intézmény és vállalkozás juthat forrásokhoz több mint 300 „tudásfejlesztési szövetség" és „ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetség" kialakításához, a foglalkoztathatóság, az innováció és a vállalkozó szellem előmozdítására;
  • 600 sporttal kapcsolatos partnerség – például európai nonprofit esemény – részesülhet támogatásban.
Háttér

Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió fiatal van munka nélkül az EU-ban, arányuk Spanyolországban és Görögországban meghaladja az 50%-ot. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van betöltetlenül, és a munkáltatók egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál megfelelő képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős készséghiányt jelez Európában. Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a hiányt, hogy külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek.

Ezzel párhuzamosan javítja az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási rendszer minőségét és relevanciáját is, elősegítve az oktatási szakemberek és ifjú munkavállalók szakmai fejlődését, valamint az oktatás és a munka világa közötti szorosabb együttműködést.

A diákok és gyakornokok mobilitása ösztönzi a munkavállalók tagállamok közötti mobilitását is: akik külföldi tanulmányokban vagy továbbképzésben vettek részt, a későbbiekben nyitottabbak lesznek a külföldi munkavállalásra is.

A 14,7 milliárd eurós költségvetés számol a jövőben várható infláció mértékével. A program várhatóan további forrásokat fordíthat majd a nem uniós országokra kiterjedő felsőoktatási mobilitásra és kapacitásépítésre; a költségvetés kiegészítésére vonatkozó határozat azonban legkorábban 2014-ben várható.

Az Erasmus+ most első alkalommal különít el forrásokat a sport támogatására. A hétéves időszak során megközelítőleg 265 millió euróval járul hozzá a sport európai dimenziójának megerősítéséhez, segítve az olyan határokon átnyúló veszélyek leküzdését, mint az eredmények manipulálása vagy a dopping. Támogatni kíván továbbá olyan, országokon átnyúló projekteket is, amelyek a tömegsport-szervezetek részvételével például a jó kormányzást, a társadalmi beilleszkedést, a kettős karriereket és a fizikai tevékenységek széles körű népszerűsítését szolgálják.

A következő lépések

A javaslatot az Európai Parlament a mai napon elfogadta. A Tanács (a tagállamok) várhatóan egy hónapon belül adja jóváhagyását a javaslathoz. Az Erasmus+ program 2014 januárjában indul.

Forrás: Tempus Közalapítvány