Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2014. március 26.

Közhasznú szervezetek! Fontos határidő közeleg

Ha a közhasznú, illetve a kiemelkedően közhasznú szervezetek május 31-éig nem kérik a Civil törvény szerinti feltételekkel közhasznúként történő nyilvántartásba vételüket, illetve nem felelnek meg azoknak, elveszítik e jogállásukat és az ezzel járó kedvezményeket. Elveszíti a kedvezményt az a közhasznú szervezet is, amelyiknél a vállakozási tevékenység meghatározóvá válik. Összefoglaltuk az ezzel járó következményeket.

Cikkünk a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) szerint adóalanynak minősülő közhasznú jogállással rendelkező nonprofit szervezetek 2012-től és 2014-től módosított, adókötelezettségét érintő szabályok közül azokkal foglalkozik, amelyek a Civil tv. (2011. évi CLXXV. törvény) megalkotásával, illetve az új Ptk. hatályba lépésével függnek össze.

Adóévi kötelezettséget érintő szabályok 2012-től

E cikk szempontja szerinti nonprofit szervezet alatt a Civil tv. (2011. évi CLXXV. tv.) szerinti civil szervezeteket – az alapítványt, egyesületet (köztestületet) –, a közhasznú felsőoktatási intézményt, a közhasznú nonprofit gazdasági társaságot, a vízitársulatot, a szociális szövetkezetet és az európai területi csoportosulást – értjük. E szervezetek adózását érintő, a Civil tv. hatályba lépésével bekövetkező változások a következők:

1. A közhasznú szervezetté minősítés feltételeit (kivéve, ha valamely szervezet törvény erejénél fogva minősül közhasznú szervezetnek) a Civil tv. tartalmazza, amelyet csak a vízitársulat besorolásánál nem kell figyelembe venni, mivel a rá vonatkozó külön törvény nem utal a Civil tv. minősítési előírására. A minősítéshez a Civil tv. szerinti szervezetnek két feltételnek kell megfelelnie:

A társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal kell rendelkeznie, amelynek akkor felel meg, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.