Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2014. április 4.

Jelentősen változik a civil szervezetek szabályozása

A civil szervezetek működését érintő jogszabályok módosulnak a közeljövőben, amelyek jelentősen érintik  e szervezetek működését, törvényi kötelezettségeit. A könnyebb eligazodás  és a határidők pontos betartása érdekében az alábbiakra szükséges a figyelmet felhívni.

1. Közhasznú szervezetek 

A Civil törvény rendelkezéseire tekintettel közeledik az a véghatáridő, amíg a 2012. január 1-je előtt közhasznúvá, vagy kiemelkedően közhasznúvá minősített szervezetek kezdeményezhetik a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételüket. Erre 2014. május 31-ig van mód. Az érintett civil szervezetek 2014. május 31-ig kezdeményezhetnek változásbejegyzési eljárást a nyilvántartó törvényszék előtt, ugyanezen határidőig a közhasznúság feltételeként – az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe kell helyezniük 2012. és 2013. évi beszámolójukat is.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen határidőt követően csak a Civil törvény szerint közhasznúként elismert szervezet  jogosult a közhasznú megjelölés használatára, és az ezen jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

2. A civil szervezet jogi személyiségű szervezeti egységei

Amennyiben a civil szervezet rendelkezik jogi személyiségű szervezeti egységgel, a Civil törvény módosuló szabályai szerint 2014. január 1-től e szervezeti egység is köteles beszámolót készíteni és azt az „anyaszervezettel” azonos módon letétbe helyezni.

3. Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv szabályai jelentősen módosítják a civil szervezetek, különös tekintettel az alapítvány létesítésére és működésére vonatkozó rendelkezéseket. A 2014. március 15-ét követően  újonnan létrejövő civil szervezeteket már ezen új szabályok alapján lehet csak létrehozni. Az új Ptk.  hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány is köteles a létesítő okiratát úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új kódex rendelkezéseinek, ezen kötelezettséget elegendő azonban teljesíteni az ezt követő első létesítő okirat módosítás alkalmával, de legkésőbb 2016. március 15-ig.

Forrás: OBH