Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2014. május 24.

EWL Kiáltvány a 2014-es Európai parlamenti választások alkalmából

A 2014 májusi választások tükrében az Európai Női Lobbi (European Women’s Lobby, EWL), amely az EU női civilszervezeteinek legnagyobb ernyőszervezete, felhívást intéz minden EU parlamenti képviselőhöz, hogy a következő általános irányadó politikai követelések megvalósulásán munkálkodjanak.
Tegyünk most minden kislány jövője érdekében, a nemek egyenlőségéért!

Európa népességének felét nők és lányok teszik ki, akiket ugyanazok a jogok illetnek meg, mint a férfiakat és fiúkat. A nők és férfiak érdemi egyenlősége, a női jogok érvényesítése és a női önérvényesítés fejlesztése kapjon hangsúlyos szerepet az EU és Tagállamai törvénykezésében. Nemek egyenlősége nélkül nincs demokrácia, társadalmi igazságosság, nem érvényesülnek az emberi jogok és csorbul az emberi méltóság. Az Európai Parlament (EP) hatásköre és felelőssége érdemi változást teremteni az egyenlőség irányába, a jelenben és a jövőben egyaránt.

Mit kívánunk?

Átfogó keretet a nemi egyenlőség eléréséhez! 
Az EU nemi egyenlőségre vonatkozó jogi keretének megerősítése és érvényesítése.
Átvenni és életbe léptetni A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó EU stratégiát (2015-2020)
Az EP Nőjogi és esélyegyenlőség bizottságának megerősítése.
A nemek társadalmi egyenlőségének biztosítása (gender mainstreaming) az EP munkájában.
Jelöljenek ki egy EU nőjogi koordinátort, aki közvetlenül az Európai Bizottság elnökének jelent.

A nemek egyenlőségének fenntartható finanszírozását!
Egy gender érzékeny, ökológiailag fenntartható és társadalmi kohéziót elősegítő EU költségvetés bevezetése.
Megfelelő EU finanszírozás garantálása a nők jogaihoz ésa nemek egyenlőséghez kapcsolódó programokra és eljárásokra.
Ajánljuk, a Tagállamok hozzanak létre kijelölt költségvetést a nők jogai és a nemek egyenlőségének minden szintű érvényesítésére (gender budgeting).

Hiteles EU nemek egyenlősége közpolitikát nemzetközi szinten!
Legyenek a nőjogi képviselők is teljes jogú EU küldöttségi tagok az ENSZ-ben és más globális találkozókon.
Biztosíttassék az EU külső és belső politikájának összhangja, az ENSZ szintjén és a 2015 utáni fejlesztési keretben.

A nők gazdasági függetlenségének támogatását!
Egyenlőségi szabályzással segítsék elő a nők munkába állását EU szinten.
Garantálják a nők gazdasági függetlenségét az egyéni szociális védelem jogának védelmével és azt elősegítő adózással.
Minden dolgozó nő védelme alkalmazotti státusztól függetlenül, beleértve a várandós dolgozókat is.
A női szegénység és munkahelyi szegénység leküzdése, a nemek szerinti egyenlőtlen bérezés megszüntetése.
Az EU szemeszter eljárás demokratizálása az EP és nőszervezetek részvételével.

Paritásos demokráciát (50-50)!
Felhívjuk a politikai csoportosulásokat és pártokat, hogy nyíljanak meg a nők előtt és minden szintű választások esetében törekedjenek a paritásra (a fele-fele arányra).
Felhívjuk az EP politikai csoportjait, hogy az EP elnöki választásra egy férfi és egy női jelöltet indítsanak.
Gender paritás és gender semleges portfoliók biztosítása a döntéshozó EP tagok jelölése és megbízása során.
Kötelező érvényű EU szabályzás elfogadása a cégvezetések paritására.

Gondoskodó társadalmat!
A megfizethető és minőségi ellátás szabványainak kifejlesztése a gyermekek, önellátásra képtelen és idős személyek részére.
Olyan többrétegű megközelítés kifejlesztése, amely a fizetett és nem fizetett munka nemi egyenlőségére fókuszál, hogy mindkét nembeliek élethosszig egyenlő karrier lehetőségekkel bírjanak.

Egy nők elleni erőszaktól mentes Európát!
2016 európai tematikus éve legyen a Vessünk véget a nők elleni erőszaknak!, számottevő forrásokkal az érzékenyítésre és minden szintű akcióra.
EU stratégia bevezetése a nők elleni erőszak minden formájának beszüntetésére Európa-szerte, beleértve a prostitúciót is.
Felszámolni az elkövetők büntethetetlenségét, védelmet és igazságszolgáltatást biztosítani minden nőnek.
Az EP hozzon létre pártok közötti tematikus munkacsoportot a szexuális erőszakról.
Biztosítsanak általános hozzáférést a szexuális és reproduktív egészséghez.

Sokféleséget az egyenlőségben!
Minden nő és lány szempontjából mérjék, milyen hatással van az új és már meglevő EU szabályzás a nemek egyenlőségére, és milyen eredményeket ér el.
Az EU diszkriminációellenes szabályzásának javítása, az EU a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód direktívájának kiterjesztése minden EU hatáskörre, valamint a vallás illetve meggyőződés, életkor, fogyatékosság illetve szexuális orientációra kiterjedő átfogóbb direktíva bevezetésének elősegítése.
Vegyék figyelembe a nők szükségleteinek sokféleségét, vezessenek be megfelelő lépéseket a nőket sújtó többszörös és halmozott diszkrimináció ellen.

Az Európai Női Lobbi az EU nőegyesületeinek legnagyobb ernyőszervezeteként a női jogok és a nemek közötti egyenlőség elősegítésén dolgozik, több mint 2000 szervezet képviseletében. Magyar koordinációja a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség.

További információ:

Forrás: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség