Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2015. november 25.

Több mint tízezer civil szervezet létesítő okiratait kell módosítani az új Ptk. nyomán

Csak a fővárosban több mint tízezer civil szervezet létesítő okiratait kell módosítani 2016. március 15-ig az új polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódhatnak a korábban regisztrált érintettek a Fővárosi Törvényszék Markó utcai épületében rendezett Civil Napon csütörtökön - tudatta a bíróság sajtóosztálya az MTI-vel.

Jövő év március 15-ét követően minden jogi személy - ezen belül a civil szervezetnek minősülő egyesületek és alapítványok is - csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirattal működhet törvényesen.

A Fővárosi Törvényszéken nyilvántartott több mint 20 ezer civil és egyéb szervezetből mintegy 12 ezer még nem hozta összhangba alapító okiratát, illetve alapszabályát az új Ptk.-val.

A törvényszék arra hívta fel a figyelmet: az érintett szervezetek akkor is kötelesek létesítő okiratukat felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, ha egyébként nem kívánták volna megváltoztatni.

Felül kell vizsgálni minden olyan egyesületnek és alapítványnak a létesítő okiratát, amely az új Ptk. hatálybalépésekor - tavaly március 15-én - már nyilvántartásba bejegyzett, vagy már a nyilvántartásba vételi eljárás alatt álló volt. (A kötelezettség tehát azokra a civilszervezetekre nem vonatkozik automatikusan, melyek tavaly március 15-e után kezdeményezték bejegyzésüket.)
Az egyesületek és alapítványok nyilvántartási eljárásai illetékmentesek.

A civil szervezet létesítő okiratának módosítása iránti kérelmet változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani az illetékes, nyilvántartást vezető törvényszékhez. A szükséges formanyomtatványok letölthetők a központi bírósági internetes oldalról (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek).

A változásbejegyzés iránti kérelmeket elektronikus úton, vagy papír alapon - postán, személyesen, vagy a bíróságokon rendszeresített gyűjtőládába helyezve - lehet előterjeszteni.

A beadványok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be abban az esetben, ha a kérelmező közhasznú jogállású, vagy jogi képviselővel jár el, illetve, ha az érintett szervezet egyszerűsített változásbejegyzési eljárás lefolytatást kéri. Egyszerűsített eljárásban bírálja el a bíróság a változásbejegyzési kérelmet, ha a létesítő okiratot a jogszabályban meghatározott mintaokirat felhasználásával módosítják.

A központi bírósági honlapon az elektronikus benyújtás részletes szabályai is megismerhetők.

A jogszabályok szerint nem kell ugyanakkor módosítani a létesítő okiratot akkor, ha a módosításra csak azért lenne szükség, mert olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek a létesítő okiratban, amelyek az új Ptk.-nak már nem felelnek meg. Nincs szükség az egyesületek alapszabályainak módosítására csak azért, hogy benne legyen az alapító tagok neve, lakóhelye, és általában nem kell módosítani a létesítő okiratot, ha annak felülvizsgálata során az érintett szervezet azt állapítja meg, hogy az nem ütközik az új Ptk. valamely kötelező rendelkezésébe.

Ha egy szervezet létesítő okirata 2016. március 15-ét követően nem felel meg az új Ptk. rendelkezéseinek, az törvénysértően fog működni.

Az érintetteknek felvilágosítást nyújt a Fővárosi Törvényszék ügyfélszolgálata, továbbá felhasználhatók a bíróságok központi internetes oldalán közzétett és segítségként kidolgozott okiratsablonok, melyek egyébként nem azonosak az egyszerűsített eljárásban alkalmazandó mintaokiratokkal, használatuk nem kötelező és nem is eredményezi a változás azonnali bejegyzését.

A bíróságoknak a törvény 60 napot ad a változásbejegyzési kérelmek érdemi elintézésére. A Fővárosi Törvényszék folyamatosan várja a változás bejegyzési kérelmeket, hogy elkerülhető legyen a határidő lejárta előtti dömpingszerű ügyintézés.

November 26-án, csütörtökön a Fővárosi Törvényszék Civil Napot szervez Markó utcai épületében, ahol a bíróság civil csoportjának munkatársai adnak tájékoztatást - a Törvényszék honlapján korábban regisztrált civil szervezeteknek - a tudnivalókról, a létesítő okiratok új Ptk. előírásainak megfelelő tartalmi kellékeiről, továbbá felhívják a figyelmet a leggyakoribb hibákra, és válaszolnak a felmerült kérdésekre.

Forrás: MTI