Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2016

Középszinten is elindul az ingyenes angol önképzőkör a Nőtárs Alapítványnál

Kép
MEGHÍVÓ Mert angolul érteni, beszélni, írni és olvasni tudni kell. Te is így gondolod? Ha igen, szeretettel várunk a Nőtárs Angol Önképzőkörbe.  Az alapszint után középszinten is elindul az angol önképzőkör.  Mit szeretnénk elérni? A Nőtárs Angol Önképzőkör célja, hogy támogassa és megerősítse a nőket az angol nyelv tanulásában. Az önképzőkörben az angol megértésének, a szókincs bővítésének és a beszédkészségnek a fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak. Mit csinálunk az angol önképzőkörben? A Nőtárs Angol Önképzőkörben olvasunk, videókat vagy hangfelvételeket hallgatunk, játszunk a szavakkal és egyre többet angolul beszélgetünk. Kiemelten foglalkozunk a nyelvtannal és a szótanulással. A tananyagot mi biztosítjuk. Milyen szintű angoltudás szükséges? A középszintre azok jelentkezzenek, akik már egy-két évig folyamatosan tanultak angolt. Ki vezeti a középszintű angol önképzőkört? A Nőtárs Angol Önképzőkört az alapítvány önkéntesei vezetik. Krisztina  először három éves

„A civil szervezetek új Ptk.-val kapcsolatos kötelezettségei” címmel tájékoztatást tart a Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma Civil és Egyéb Cégnek nem minősülő Szervezeteket Nyilvántartó Csoportja az általa nyilvántartott szervezetek részére „A civil szervezetek új Ptk.-val kapcsolatos kötelezettségei” címmel  2016. március 8-án 10:00 órakor   előzetes regisztrációhoz kötött tájékoztatást tart.  Helye: Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest Markó u. 27. II. emelet 55. A tájékoztatáson való részvétel a terem korlátozott befogadóképessége – maximum 70 fő – miatt regisztrációhoz kötött! Kérjük a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma Civil és Egyéb Cégnek nem minősülő Szervezeteket Nyilvántartó Csoportja által nyilvántartott szervezetek érdeklődő képviselőit, ha részt kívánnak venni az előadáson, akkor jelentkezésüket elektronikus úton szíveskedjenek eljuttatni a Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztályához a sajto@fovarosit.birosag.hu e-mail címre 2016. március 2. napján 12.00 óráig. Kérjük, a jelentkezésben tüntessék fel a résztvevő, illetve

Egyéves határidő-halasztást a civil szervezeteknek az új Ptk. alkalmazásához?

A Fidesz törvénymódosító javaslatban kezdeményez egyéves határidő-halasztást a civil szervezeteknek arra, hogy megfeleljenek az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseinek.  Gulyás Gergely, a kormánypárt frakcióvezető-helyettese, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a civil szervezeteknek a jelenleg hatályos jogszabály alapján idén március 15-ig kellene átvenniük az új Ptk. szabályiat, azonban az Országos Bírósági Hivatal (OBH) február 19-i tájékoztatása szerint a 81 ezer szervezetből 53 ezer, vagyis az érintettek 65 százaléka nem hajtotta még végre az előírt változtatásokat. A Fidesz ezért a határidő 2017. március 15-re történő módosítását javasolja, továbbá kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a házszabálytól eltérve, már a jövő héten fogadja el az erről szóló módosítást - fejtette ki Gulyás Gergely, aki szerint az ehhez szükséges négyötödös parlamenti támogatás megszerzése azért is fontos, mert különben 53

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma civil szervezetek számára infrastruktúra támogatást biztosít, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt igénybejelentési felhívás keretében . A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén. A felhívás kódja: IST-16 A felhívás az alábbi linken érhető el: Felhívás (IST-16) Forrás: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapja, ami elérhető itt .

Alternatal Alapítvány - Háborítatlanul projekt

Kép
Az Alternatal Alapítvány önkéntesei, doulái, bábái a velük kapcsolatba került anyák visszajelzéseiből arra következtettek, hogy az információhiány sok kárt tud okozni a szülő nők szülésélményeiben, mely kihat a születendő baba első, életet meghatározó tapasztalataira.  Ennek kiváltó okán az alapítvány pályázatot nyújtott be a Norvég Civil Alap támogatási alaphoz, hogy az információterjesztésre helyezve a hangsúlyt minél több nőhöz eljussanak az alapítványban munkálkodó szakemberek többnapos szülésfelkészítés keretében és beszélgessenek a szülés és születés fontosságáról. A több mint egyéves projekt során vidéki és budapesti szülésfelkészítéseket tartottak az Alternatal Alapítvány kirendelt szakemberei, filmvetítéseket (Freedom for Birth, Microbirth) tartottak az önkéntesek megcélozva az orvostanhallgatókat, hogy közvetlen párbeszéd alakulhasson ki a bábák és az orvostanhallgatók között. Ennek elérése céljából orvos-bába plakátok születtek, melyeket orvosi egyetemeken helyeztek

26. MEDIAWAVE - RAKJUK ÖSSZE, AMINK VAN...- közösségi programok pályázata

PÁLYÁZAT SZÖVÖGESSÜNK EGYÜTT KÖZÖSSÉGI HÁLÓT! Rakjuk össze, amink van és élvezzük! Közösségek, közösségi programok jelentkezését várjuk a  26. TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE  Nemzetközi Film, Zenei és Közösségi Együttlétre Monostori Erőd és Duna-part Komárom, 2016. április 27-május 1. EGY KIS IDEOLÓGIA & HÁTTÉRTÖRTÉNET Keressük azon projekteket, csoportokat, egyéneket, akik KÖZÖSSÉG ALAPÚ ötletüket megvalósíthatónak látják a komáromi Monostori Erőd Duna-bástyájának különböző zugaiban, kazamatáiban, vagy a Duna-parti ártéri erdőben, réten, vízparton... Aki nem ismeri – ide kattintva -, rengeteg fotográfiát tekinthet meg e közösségi együttlét hangulatáról, helyszíneiről. Kizárólag közösségépítő, kapcsolatteremtő, ’aktív’ programokat létrehozó csoportokkal, közösségekkel keressük a partnerséget, az együttlétre eljövők szeme előtt létrejövő, akár több napig alakuló programok megvalósításának területén. Az ötletek épülhetnek a pályázó saját közösségére, műhely/wor

Tempus Közalapítvány - Civil szervezetek projektjei

Az Európa a polgárokért program projektjei a helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat. Milyen projekteket támogat? a transznacionális partnerségek által előmozdított projektek a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek az európai szakpolitikákhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek keretében különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozására alkalmat adó projektek Tehát elsősorban a nagy, átfogó, európai témájú, több európai partnert összefogó projektek kapnak támogatást. Ez a projekt valamennyi szakaszában és minden intézményes partnerrel megvalósítható, és az alábbiakra terjed ki: menetrend-kialakítási tevékenységek érdekképviselet az előkészítési szakaszban és a szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatos tárgyalások során a végrehajtás alatt álló kezdeményezésekkel kapcsolatos visszajelzés A program célja: A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos k

Nem-akadály - szakmai konferencia felsővezetőknek, HR és CSR szakembereknek a társadalmi felelősségvállalásról

A JÓL-LÉT Alapítvány Szakértői Csoportja tisztelettel meghívja Önt NEM-AKADÁLY A vállalatok társadalmi felelősségvállalása a nők és férfiak egyenlőségéért A vezetői elköteleződés szintjei és megteremtésének lehetőségei  című konferenciájára   2016. február 25., 8.30-15.15. BP, B-épület, 7. emelet (Hallers Garden, 1095 Bpest, Soroksári út 32-34.) A társadalmi felelősségvállalásban élenjáró vállalatok profitjuk maximalizálása mellett sikerüket a világra gyakorolt hatásukkal is mérik. A nők esélyegyenlőségét munkáltatóként, piacaikon keresztül, a közösségekben és a környezeti fenntarthatóság szem előtt tartásával is támogathatják.  Konferenciánk célja annak elősegítése, hogy a nemek közti egyenlőség előmozdítása a vállalatok stratégiai törekvésévé, a szervezeti kultúra és identitás részévé váljon. PROGRAM: 08.30 Reggeli kávézó - regisztráció 09.00 Ami fent, az lent.  A vállalatvezető szerepe a kultúraváltásban – Dr. Molnár Imre, vezérigazgató, MVM BSzK Zrt. 09.15

Ingyenes jogi fórum alapszabály módosításhoz

Esemény időpontja : 2016. február 22. Helyszín: Budapest V. kerület, Honvéd utca 22. (bejárat a Markó utca 11. felöl). - Motiváció  Alapítvány székhelye Annak érdekében, hogy minden civil szervezet könnyebben tudja a módosításokat elvégezni, a Budapesti Civil Információs Centrum 2016. február 22-én 17 órától jogi fórumot tart, ahol az alapszabály módosítása és annak tapasztalatai lesz a központi téma. Kedves civil szervezetek, kedves képviselők! Mint ismeretes, minden civil szervezetnek – függetlenül attól, hogy valaki közhasznú vagy sem – létesítő okiratát, alapszabályát meg kell feleltetni a Ptk. 2014. március 15-tel hatályba lépett módosításainak legkésőbb 2016. március 15-ig. Azon civil szervezetnek, amelynek a legutóbbi bírósági eljárása során a végzése az új PTK hatályosulása után (2014. március 15.) született, nem kell ez év március 15-ig az új PTK előírásainak megfeleltetni a létesítő okiratot - hiszen ez a megfeleltetés már megtörtént. Annak érdekében,

Tájékoztató a civil szervezetek létesítő okiratának az új Ptk. szerinti módosításáról

2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a civil szervezetekre vonatkozó szabályokat jelentősen módosította. 2014. március 15-ét követően az újonnan alapított civil szervezeteket kizárólag ezen új szabályok alapján lehet létrehozni. Az új Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba bejegyzett egyesület és alapítvány is köteles ugyanakkor a létesítő okiratát úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új Ptk. rendelkezéseinek. A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően már csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosítás végső törvényi határideje 2016. március 15., tehát legkésőbb 2016. március 14. napjáig kell ezzel összefüggésben a változás-bejegyzési kérelmet a bíróságon előte

Pályázat: Non-profit szervezetek vezetőképzés-fejlesztésére

Kép
PÁLYÁZAT Az EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft. Non-profit Vezetői Akadémia 2016. pályázatot hirdet non-profit szervezetek számára, vezetőképzés-fejlesztés tárgyában I. A pályázat célja Az EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft. arra törekszik, hogy vállalati alapértékeinek és küldetésének megfelelően olyan szervezeteknek is szakmai támogatást adhasson, melyek számára a készségfejlesztés és vezetőképzés (jellemzően anyagi okok miatt) nem volna elérhető. Kiemelt fontosságú szempontunk az is, hogy tanácsadói munkánkat olyan intézmények számára ajánlhassuk fel, melyek munkájukkal és működésükkel társadalmi célt szolgálnak, s maguk is arra hivatottak, hogy megoldást vagy támogatást nyújtsanak az arra rászorulóknak. A Non-profit Vezetői Akadémia 2016. célja, hogy olyan, szemléletében, felépítésében és módszertanában egyaránt a legmodernebb vezetőfejlesztési gyakorlatnak megfelelő 5 napos vezetői kompetenciafejlesztő programot valósítsunk meg,

Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételre

Kép
Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: Alap) civil jelöltállítási rendszerében való részvételre Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek az Alap civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviselőjükön keresztül elektori gyűléseken választhatják meg az Alap Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait. Ezt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 71-72. §-ai, továbbá a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (NEAr.) 20-24. §-ai szabályozzák. A civil jelöltállítási rendszerbe azok az országos (legalább hét megyére kiterjedő tartós tevékenység) vagy területi (helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit) hatókörű civil szervezetek jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat e felhívásban meghatározott módon jelentik be. Az elektori nyilvántar

Európai Bizottság: Az Erasmus+ program sikere

Európai Bizottság - Sajtóközlemény Erasmus+: több és jobb lehetőség biztosítása az európaiak következő nemzedékei számára A kibővített és a céljának jobban megfelelő Erasmus+ uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram már az első évben teljesítette a hozzá fűzött várakozásokat. A 2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező program már a működésének első évében több mint egymillió embernek nyújtott lehetőséget mintegy 18 000 finanszírozott projektben való részvételre. Az európai oktatási-, képzési-, ifjúsági- és sportágazatok közötti rugalmasabb együttműködési lehetőségek elősegítik az innovatív gyakorlatok kipróbálását, valamint előmozdítják a reformokat és a modernizációt is. Navracsics Tibor, az Európai Unió oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyekért felelős biztosa így nyilatkozott: „Az Erasmus+ első éve valódi sikernek bizonyult. A részvevők kiemelkedő száma nyilvánvalóvá teszi, hogy a program eredményesen javítja a fiatalok foglalkoztatási k

GINOP-5.1.2- Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

GINOP-5.1.2- Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése Megjelent a GINOP-5.1.2- Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése felhívás kitöltő programja ( 2015-12-11 ), a Monitoring Tájékoztató és ESZA résztvevői kérdőív a GINOP-5. prioritás keretében támogatott felhívásokhoz ( 2016-01-19 ). Elérhető a honlap on a Széchenyi 2020 keretében megjelent Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése című (GINOP-5.1.2-kódszámú) felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltő. Közlemények 2016-01-19 , 2016-01-18 , 2015-12-11 Általános útmutató a felhívásokhoz-Szerződés minták-ÁSZF-kifogás sablon Kitöltő program: Kitöltőprogram Kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen . Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/node/56993

Meghívó - Egymilliárd nő ébredése (One Billion Rising) 2016, Budapest

Kép
„Egymilliárd nő bántalmazása gyalázat, egymilliárd nő tánca forradalom” (Eve Ensler) Meghívó Egymilliárd nő ébredése (One Billion Rising) 2016, Budapest – új forradalom a nők és lányok elleni erőszak ellen Szeretettel meghívjuk a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a NANE Egyesület és a Nőkért Egyesület közös rendezésében tartandó eseményre! Időpont: 2016. február 14. vasárnap, délután 3. Helyszín: Bálint Ház. Budapest, VI. Révay u. 16. Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre az Egymilliárd nő ébredése (One Billion Rising) világméretű kampány. Az esemény a nők és lányok elleni erőszakkal szembeni fellépésért mozgósít a tánc és a művészet erejével, jótékony kollektív energiák felszabadításával. Minden évben, így idén is, eltáncoljuk a Törd szét a láncot! (Break the Chain!) dalra koreografált figyelemfelhívó táncot. A tánc után bemutatásra kerül a NANE Egyesület „Kérsz teát?!” című darabja. A rendhagyó, egyetemista fiataloknak készült színházi előadás

PR - Civil Rapid Randi

Kép
    Az MPRSZ és a MagNet Bank idén februárban első ízben rendezi meg a PR – Civil Rapid Randit, amelyre ügynökségek, szakemberek jelentkezését várjuk. Meghívó a PR – Civil Rapid Randi rendezvényre Kedves Kolléga! A MagNet Bank négy éve kezdte el Rapid Randi programját, amely során civil szervezeteket és kommunikációs szakembereket köt össze, hogy munkájukkal segítsék egymást. A civil szervezeti jelentkezés már lezárult. A jelentkező pr-ügynökségek és szakemberek előzetesen kiválaszthatják, mely szervezetekkel szeretnének találkozni. A rendezvényen személyesen is bemutatkozhatnak és választhatják ki azon szervezeteket, amelyeket pro-bono munkával támogatni kívánnak. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a 80 munkaórát fél év alatt. A sikeres együttműködésekkel pályázni lehet majd az MPRSZ és a MagNet Bank „Legjobb Együttműködés” díjára, amelynek eredményhirdetése 2016 őszén lesz. A PR-Civil Rapid Randi helyszíne és időpontja:  2016. február 25. (csütörtök) 13.00-1

Az ingyenes angol önképzőkör folytatódik a Nőtárs Alapítványnál

Kép
MEGHÍVÓ Mert angolul érteni, beszélni, írni és olvasni tudni kell. Te is így gondolod? Ha igen, szeretettel várunk a Nőtárs Angol Önképzőkörbe.  A sikeres első év után folytatódik a Nőtárs Alapítvány szervezésében és az önkénteseink vezetésével az angol önképzőkör az interneten. Mit szeretnénk elérni? A Nőtárs Angol Önképzőkör célja, hogy támogassa és megerősítse a nőket az angol nyelv tanulásában. Az önképzőkörben az angol megértésének, a szókincs bővítésének és a beszédkészségnek a fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak. Mit csinálunk az angol önképzőkörben? A Nőtárs Angol Önképzőkörben olvasunk, videókat vagy hangfelvételeket hallgatunk, játszunk a szavakkal és egyre többet angolul beszélgetünk. Kiemelten foglalkozunk a nyelvtannal és a szótanulással. A tananyagot mi biztosítjuk. Milyen szintű angoltudás szükséges? Az angol önképzőkörbe azokat várjuk, akik a nyelvet már legalább egy félévet tanulták. Az újrakezdők is bátran jelentkezzenek. Mikor vannak az első órák?

Nincs változás az 1+1% felajánlásában

A bevallási nyilatkozatot választók is rendelkezhetnek adójuk 1+1%-áról. Évek óta nagyjából csak a fele ajánlja fel adójának egy százalékát abból a mintegy négy és félmillió állampolgárból, aki személyi jövedelemadót fizet. Az szja 1+1%-áról idén is csakúgy, mint az elmúlt években május 20-áig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától függetlenül. Aki személyijövedelemadó-bevallást nyújt be az adóhivatalnak, egyúttal rendelkezhet arról, hogy adójának 1+1 százalékával támogat civil szervezetet, egyházat, illetve a Nemzeti Tehetség Programot. Akik már benyújtották a bevallásukat vagy munkáltatójuknál X jelet tettek és a NAV-ot bízták meg a bevallás elkészítésével, de még egyetlen szervezetet sem jelöltek meg kedvezményezettként, nem maradtak le semmiről. Ugyanis az 1+1%-ról rendelkezni a bevallástól függetlenül lehet és lehetett eddig is egészen május 20-ig. Az új lehetőség a bevallási nyilatkozat az szja-bevallás egyik módja. Ha valaki a munkáltató igazolásán X-et ír a megfelelő

Szja 1%: érintettség és lojalitás áll a döntés mögött

Az adó bizonyos %-ának felajánlása a civilek javára magyar találmány, de az elmúlt évtizedben a régió számos más országában átvették a módszert. A személyes érintettség és a lojalitás meghatározó tényezők az szja 1% felajánlásakor - derült ki egy tavaly év végi nagymintás, reprezentatív 1% motivációs kutatásból, melynek részletes eredményeit január 20-án hozta nyilvánosságra szakmai szemináriumán a felmérést végző Human Dialog. Az idősebbek lojálisak  A megkérdezés során kiderült, hogy a 20-39 éves korosztály képviselői inkább hajlamosak a bevallásuk készítése idején dönteni arról, melyik civilszervezetnek adják az 1%-ot, míg az idősebbek kevésbé változtatnak kialakult gyakorlatukon és kitartóan, akár éveken át ugyanazt az alapítványt vagy egyesületet részesítik támogatásban. A civil szervezet célcsoportja, pozitív céljai - amivel lehet azonosulni -, a megbízhatóság és az irántuk érzett szimpátia azok a szempontok, amiket a leginkább fontosnak tartanak a felajánlók. Meghatározó szerep

A Fővárosi Törvényszék közleménye egyesületek, alapítványok létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosításáról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatályba lépése után az egyesületek és alapítványok létesítő okiratát (alapszabályát, alapító okiratát) összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel. Mely szervezet létesítő okiratát kell módosítani? Módosítani kell annak az egyesületnek és alapítványnak a létesítő okiratát, amely 2014. március 15. napján (új Ptk. hatálybalépésekor) nyilvántartásba bejegyzett, illetve  2014. március 15. napján nyilvántartásba vétel alatt állt.  Mikor kell módosítani a létesítő okiratot?  Ha a létesítő okirat rendelkezéseit a tagok, alapító(k) bármilyen okból (pl. székhelyváltozás stb.) meg kívánják változtatni, e módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratot úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új Ptk. rendelkezéseinek. A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) 11. § (3) bekezdése szerint az egyesület és az alapítvány2016. március 15. napját követően már

KSH - A civil szervezetek bevételeinek 31 százaléka származott állami forrásokból 2014-ben

Kép
2014-ben a klasszikus civil szektorba sorolható szervezetek a teljes nonprofit szféra 87%-át képviselték. Közhasznúsági státusuk szerint arányuk nagyjából megegyezett a szektorátlaggal.  Hatókörükről ugyanez nem mondható el: a teljes szektoron belüli megoszláshoz képest az alapítványok és egyesületek esetében a helyi hatókör valamivel gyakrabban, az országos hatókör ritkábban fordult elő. A klasszikus civil szektor humánerőforrása mind mennyiségben, mind formájában különbözik a szektor többi részétől. 2014-ben a fizetett munkaerőnek csupán 31%-a dolgozott magánalapítványoknál, egyesületeknél, viszont az önkéntesek számszerűsíthető teljesítményének 96%-a itt realizálódott. A bevételekből származó részesedést tekintve „alulreprezentáltak”: a 87%-os arányban jelen lévő civil szervezetek 2014-ben a befolyó összeg mindössze 38%-ával gazdálkodhattak. A klasszikus civil szervezeteknél az állami források 31%-kal járultak hozzá a bevételeikhez (a teljes szektorban mért érték 29%), emell

Meghívó - A férfiak mamutra lőnek, a nők a tüzet őrzik? - 2016. február 4.

Meghívó az „Egységes női hang- egyenlően hallható”  című projekt keretében létrejött Gender Médiaháló következő work-shopjára: A férfiak mamutra lőnek, a nők a tüzet őrzik?  Független Médiaközpont, 2016 február 4., 9.30-12.00 (1052 Budapest, Régiposta utca 4. 1. emelet 10.) PROGRAM: A nap témája a „princípium-vita”. Szexista tudomány-e a pszichológia? Mennyiben változott, változik a pszichológia-tudomány a gender-tudományok hatására? Ki mindenkinek érdeke a hagyományos nemi szerepmegosztás fenntartása? Miért hangoztat számos neves pszichológus sztereotip nézeteket a női(es)ségről és férfi(as)ságról? Mitől nő a mai nő? Milyen nőnek lenni korunk patriarchátusában? Hogyan változnak, változtak a férfiszerepek, és hogyan élik ezt meg a férfiak? Milyen belső és külső elvárások akadályoznak vagy mutatnak irányt a női életpálya alakulása során? Milyen nehézségekkel küzdenek, illetve hogyan teljesedhetnek ki a mai nők? Milyen segítséget tud nyújtani ebben a mai pszichológia-tudo

KSH - A nonprofit szektor nemzetgazdasági aránya 4 százalék 2014-ben

Kép
A nonprofit szervezetek összes bevételének a teljes GDP-hez viszonyított aránya 1993 és 2011 között harmadával emelkedett, de így sem tudta elérni az 5%-ot.  Sokkal dinamikusabb fejlődés rajzolódott ki a foglalkoztatásban: háromszorosára nőtt a szektor munkaerő-piaci részesedése. Ha a két mutató (bevétel, foglalkoztatottak) átlagát vesszük, és ezt tekintjük a szektor nemzetgazdaságon belüli súlyának, megállapítható, hogy ez a súlyarány folyamatosan nőtt, csaknem megduplázódott, 2010–2012 között már meghaladta a 4%-ot. A 2013-as, átmeneti visszaesést követően 2014-re újra megemelkedett, értéke 4,2% volt. Mindez nagyrészt a közszolgáltatásban, a közfeladat-ellátásban lezajlott változásoknak a szektoron belül a nonprofit gazdasági társaságok hatásának tudható be. Forrás: KSH

KSH - A civil szervezeteknél 36 százalékos az önkéntes munka aránya 2014-ben

Kép
2014-re a nonprofit szektorban munkaviszonnyal rendelkezők összlétszáma  2013-hoz képest 17%-kal nőtt.  Ez a létszám a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak több mint 3%-a, közel 153 ezer fő volt, ebből 102 ezer főállású, teljes munkaidős és 51 ezer nem főállású, részmunkaidős munkavállaló. A szektor együttes teljesítménye így 123 ezer számított főállású munkájának felelt meg, 64%-uk nonprofit gazdasági társaságokban, egyharmaduk egyesületekben vagy alapítványokban tevékenykedett. A fizetett alkalmazottak 69%-ának a főváros és a megyeszékhelyek nonprofit szervezetei biztosítottak munkalehetőséget, egynegyedük kisvárosi, 7%-uk községi szervezeteknél dolgozott. A szektorban mért átlagos, közel 2,3 millió forintos bruttó éves bér 21%-kal elmaradt a nemzetgazdaságban mért átlagos bruttó keresettől. 2014-ben a szektorban tevékenykedő önkéntes segítők becsült száma 490 ezer fő volt. Az általuk teljesített 55 millió munkaóra több mint 26,6 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejének f

KSH - Az 500 ezer forint alatti éves bevételű nonprofit szervezetek aránya 41 százalék 2014-ben

Kép
A szektoron belül a szervezetek csupán 4%-a nem folytatott semmilyen  pénzügyi tevékenységet 2014-ben. Teljes pénzforgalmat 91%-uk bonyolított  le, 2%-uk csak bevételt, 3%-uk csak kiadást könyvelt el.  A 2014-re vonatkozó összbevétel közel 1.472 milliárd forint volt, az előző évihez viszonyítva folyó áron és reálértéken egyaránt 18%-kal nőtt. Az 500 ezer forint alatti éves bevételű szervezetek aránya 42%-ról 41%-ra csökkent. Az alacsony bevétel továbbra is a klasszikus civil szervezetek esetében a leggyakoribb. A bevételek aránya településtípusonként továbbra is eltér. Az előző évek adataihoz képest a különbségek mérséklődése 2014-re megtorpant, 2013-hoz hasonlóan az összbevétel 56%-a a fővárosba, 7%-a a községekhez került. A nagy számban jelen lévő sport- és szabadidős szervezetek súlyuknál sokkal kisebb arányban részesedtek a forrásokból. A gazdaság-, valamint településfejlesztésben tevékenykedő szervezetek pénzügyi helyzete viszont az átlagnál sokkal kedvezőbben alakult, kös

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés