Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. február 5.

A Fővárosi Törvényszék közleménye egyesületek, alapítványok létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosításáról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatályba lépése után az egyesületek és alapítványok létesítő okiratát (alapszabályát, alapító okiratát) összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel.

Mely szervezet létesítő okiratát kell módosítani?

Módosítani kell annak az egyesületnek és alapítványnak a létesítő okiratát, amely
  • 2014. március 15. napján (új Ptk. hatálybalépésekor) nyilvántartásba bejegyzett, illetve 
  • 2014. március 15. napján nyilvántartásba vétel alatt állt. 
Mikor kell módosítani a létesítő okiratot? 

Ha a létesítő okirat rendelkezéseit a tagok, alapító(k) bármilyen okból (pl. székhelyváltozás stb.) meg kívánják változtatni, e módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratot úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új Ptk. rendelkezéseinek.

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) 11. § (3) bekezdése szerint az egyesület és az alapítvány2016. március 15. napját követően már csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.

Mely esetben nem kell módosítani a létesítő okiratot (kivételek)? 

Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét. 

Ugyancsak nem kell a létesítő okiratot módosítani, ha az nem ütközik az új Ptk. kötelező rendelkezéseibe. 

Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát az új Ptk.-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek az új Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon átvezetni.

Milyen módon kell előterjeszteni a létesítő okirat módosítása iránti kérelmet?

A létesítő okirat – új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő – módosítását változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani a nyilvántartó törvényszékhez.

A 2015. január 1. napjától hatályos kérelem formanyomtatványok letölthetők a WWW.BIROSAG.HU weboldalról. (HTTP://BIROSAG.HU/ALLAMPOLGAROKNAK/CIVIL-SZERVEZETEK/CIVIL-NYOMTATVANYOK)

A változásbejegyzés iránti kérelmeket papír alapon (postai úton, személyesen, gyűjtőláda útján) vagy elektronikus úton lehet/kell előterjeszteni.

A beadványokat kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapjai, a köztestületek, a kölcsönös biztosító egyesületek, a hegyközségek, a pártok, az országos sportági szakszövetségek és a szövetségek. Továbbá kizárólag elektronikusan lehet előterjeszteni a kérelmeket és beadványokat, ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri, valamint ha a szervezet közhasznú jogállású.

Hol található új Ptk. szerinti létesítő okirat sablon? 

Az Országos Bírósági Hivatal által üzemeltetett központi bírósági internetes oldalon (HTTP://BIROSAG.HU/ALLAMPOLGAROKNAK/CIVIL-SZERVEZETEK/OKIRAT-SABLONOK) találhatók egyesületek és alapítványok számára segítségként kidolgozott iratminták.

Ezen sablonok használata nem eredményezi a változások azonnali nyilvántartásba vételét. Az okirat sablonok nem azonosak az egyszerűsített változásbejegyzési(nyilvántartásba vételi) eljárásokban jogszabály alapján meghatározott mintaokiratokkal.

Mennyibe kerül a változásbejegyzés iránti eljárás? 

Az egyesületek és alapítványok nyilvántartási eljárásai továbbra is illetékmentesek.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának Civil és Egyéb Szervezeteket Nyilvántartó Csoportja 2015. október 5. (hétfő) napjától új helyszínen – az ügyfelek számára is kényelmesebb körülmények között – az 1051 Budapest, Nádor u. 28. szám alatt, a megszokott nyitvatartási rend szerint áll az ügyfelek rendelkezésére.

Forrás: Civil Információs Portál