Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. február 4.

KSH - A civil szervezetek bevételeinek 31 százaléka származott állami forrásokból 2014-ben

2014-ben a klasszikus civil szektorba sorolható szervezetek a teljes nonprofit szféra 87%-át képviselték. Közhasznúsági státusuk szerint arányuk nagyjából megegyezett a szektorátlaggal. 

Hatókörükről ugyanez nem mondható el: a teljes szektoron belüli megoszláshoz képest az alapítványok és egyesületek esetében a helyi hatókör valamivel gyakrabban, az országos hatókör ritkábban fordult elő.

A klasszikus civil szektor humánerőforrása mind mennyiségben, mind formájában különbözik a szektor többi részétől. 2014-ben a fizetett munkaerőnek csupán 31%-a dolgozott magánalapítványoknál, egyesületeknél, viszont az önkéntesek számszerűsíthető teljesítményének 96%-a itt realizálódott.

A bevételekből származó részesedést tekintve „alulreprezentáltak”: a 87%-os arányban jelen lévő civil szervezetek 2014-ben a befolyó összeg mindössze 38%-ával gazdálkodhattak.

A klasszikus civil szervezeteknél az állami források 31%-kal járultak hozzá a bevételeikhez (a teljes szektorban mért érték 29%), emellett a magántámogatások biztosították átlagosan költségvetésük több mint 35%-át, míg a teljes szféráénak egyötödét. Más szavakkal: az állam az összes támogatásának 41, a magántámogatók pedig 70%-át nyújtották civileknek. Mindez természetesen az alszektorba érkező bevételek, támogatások mennyiségében is megmutatkozott.

Az állami támogatáson belül az államháztartás két alrendszere más-más intenzitással vett részt a klasszikus szervezetek finanszírozásában. Összegében a központi költségvetés körülbelül 4,5-szer annyi forintot juttatott a nonprofit szektorba, mint a helyi önkormányzatok.

A civilek esetében ez az arány 2014-ben 5,3-szeres volt. Így tehát a teljes szektorba jutó támogatásokból az előbbi forrás 42, az utóbbiaknak pedig 36%-a került civil kedvezményezettekhez.

A jórészt egyesületekből álló klasszikus alszektor esetében a tagdíjak szintén az átlagosnál nagyobb súllyal szerepeltek a bevételi források között. Ezzel párhuzamosan a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyó összegek értelemszerűen kimagasló civil részesedést (97%) értek el 2014-ben is – ez utóbbi lehetőség elsősorban éppen ezeknek a szervezeteknek a támogatására jött létre.

A szervezetszámhoz képest alacsonynak tűnő támogatásnyújtási hajlandóság magasan a teljes szektor átlaga felett volt, ha ezt a 64%-os arányt a 38%-nyi bevételi hányadukhoz viszonyítjuk.


Forrás: KSH