Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. február 19.

Tájékoztató a civil szervezetek létesítő okiratának az új Ptk. szerinti módosításáról

2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a civil szervezetekre vonatkozó szabályokat jelentősen módosította. 2014. március 15-ét követően az újonnan alapított civil szervezeteket kizárólag ezen új szabályok alapján lehet létrehozni. Az új Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba bejegyzett egyesület és alapítvány is köteles ugyanakkor a létesítő okiratát úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új Ptk. rendelkezéseinek.

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően már csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.

A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosítás végső törvényi határideje 2016. március 15., tehát legkésőbb 2016. március 14. napjáig kell ezzel összefüggésben a változás-bejegyzési kérelmet a bíróságon előterjeszteni.

A létesítő okirat módosításához segítséget nyújtanak az Országos Bírósági Hivatal által a www.birosag.hu oldalon közzétett okirat-sablonok.

Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk-val összefüggésben nem köteles ugyanakkor módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások, és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon átvezetni.

Fontos továbbá, hogy az egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét és azok lakóhelyét vagy székhelyét.

Forrás: Bíróság.hu