Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. március 8.

Nincs egyenlőség biztonság nélkül! Nincs biztonság egyenlőség nélkül!


Nőnapi sajtóközlemény, 2016. március 8. 

A nemzetközi nőnap fő üzenete a nők emberi jogainak érvényre juttatása, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének biztosítása. A nők elleni erőszak a nők elleni diszkrimináció formája, ugyanakkor egyszerre oka és következménye is ennek a diszkriminációnak. A nők elleni erőszak jelentősen hozzájárul a nők hátrányos társadalmi helyzetének és megkülönböztetésének kialakulásához és továbbéléséhez, míg a nők elleni diszkrimináció különböző módokon segíti a nők elleni erőszak elfogadottságát, fenntartását. 

A nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezmény a fentiekre tekintettel is kiemeli: a nők és férfiak közötti jogi és tényleges egyenlőség megvalósítása a nők elleni erőszak megelőzésének kulcsfontosságú eleme. A valódi politikai akarat az egyenlőség megvalósítására vagy esetleg ennek hiánya, a nők aránya a döntéshozatali pozíciókban, vagy akár egyes véleményformálók megnyilvánulása a nők helyéről és szerepéről a társadalomban mind-mind fontos üzenetet hordoz e tekintetben. 

A hatékony állami fellépés zéró toleranciát hirdet: a nők elleni erőszak, a családon belüli erőszak az elkövető és nem az áldozat felelőssége, amire nincs elfogadható ok és indok. Ezen felül a fellépésnek átfogó módon a megelőzést, az áldozatok védelmét és az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonását egyaránt tartalmaznia kell. Egyebek mellett az erőszakot bagatellizáló tankönyvi idézetek, az áldozatokat hibáztató „prevenciós” kampányok, az őket újra traumatizáló, elhúzódó eljárások, vagy épp a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók követelményének nem megfelelő ítéletek mind-mind a hatékony fellépés ellen hatnak. 

Az állami fellépés ugyanakkor csak az összes érintett szereplő bevonásával és együttműködésével lehet hatékony, ideértve és kiemelve a nők elleni erőszakkal foglalkozó civilszervezeteket. Ők azok, akik ismerik és közvetíteni tudják az áldozatok valóságát, szükségleteit és igényeit. Az érdemi fellépés iránt elkötelezett államok nem ignorálják, vagy esetleg listázzák, hanem elismerik, támogatják és jó értelemben hasznosítják a témában szakértelemmel rendelkező civilszervezetek munkáját.

Ilyen szemlélettel, valós politikai akarattal, hatékony és szakszerű fellépéssel a nők elleni erőszak általában, s a családon belüli, párkapcsolati erőszak is felismerhető, kezelhető, megelőzhető és visszaszorítható. Számításaink és becsléseink szerint a családon belüli erőszak során megölt nők száma Magyarországon a lakosság arányához viszonyítva jóval magasabb a tőlünk nyugatabbra lévő országok adataihoz képest – akár többszöröse is annak –, ide tartozik például Svédország, az Egyesült Királyság, Németország, vagy Ausztria. (Lásd részletesebben itt.) Ezek az országok nemcsak az erőszakkal szembeni fellépésben járnak jóval előttünk. Az EU Nemek Egyenlősége Intézetének a nők társadalmi helyzetét, a nemek egyenlőségét különböző területeken – munka, pénz, tudás, idő, hatalom, egészség – mérő Nemek Egyenlősége Indexe alapján (a lista alsó harmadában szereplő) Magyarországtól ők mind jobban teljesítenek. Hasonló eredményt hoz a Világgazdasági Fórum 2015-ös, a nemek közti társadalmi különbségeket vizsgáló Global Gender Gap Indexe, ahol egyébként Magyarország a 145-ből a 99. helyet foglalja el.

A nemzetközi nőnap alkalmából felhívjuk a felelős döntéshozókat, hogy az összes rendelkezésükre álló eszközzel segítsék elő minden nő és a lány számára az emberi jogaik érvényesülését, az egyenlőségben a biztonságot, a biztonságban az egyenlőséget. Az intézkedések során kapjanak különös figyelmet a többszörös hátrányokkal érintett nők és lányok csoportjai. 

Ezúton fejezzük ki elismerésünket mindazon szervezetek, intézmények, szakemberek és magánszemélyek felé, akik a szakmai munkájuk során és a mindennapokban a saját eszközeikkel és lehetőségeik szerint a nők és lányok emberi jogainak érvényesítése, biztonságuk elősegítése érdekében tevékenykednek. 

Sajtókapcsolat: Horváth Éva (06-70-291-3003)

További információ a nők elleni erőszakról döntéshozóknak, szakembereknek, a média képviselőinek, érintetteknek, segítőknek: www.nokjoga.hu

Információ az érintetteknek, segítőknek:

A NANE Egyesület segélyvonala: 06-80-505-101 – hétköznapokon, szerda kivételével este 6 és 10 között hívható

PATENT jogsegély: 06-70-252-5254 - szerda 16-18 óra között, valamint 06-70-277-6522 - csütörtök 10-12 óra között hívható Keret Koalíció segélyvonala: 06-40-630-006 kék szám (helyi tarifával hívható) - hétfőnként 10–14, illetve csütörtökönként 14–18 óra között

Forrás: NANE Egyesület facebook - oldala, mely elérhető itt.