Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. április 11.

Az Ökotárs Alapítvány KÖZösség - SZERvezés - VEZetés című pályázati felhívása

Az Ökotárs Alapítvány, mint alapvetően adományozással, támogatáskezeléssel foglalkozó szervezet az elmúlt 25 évben számos pályázati programot indított és kezelt. Ezek során mindig figyeltünk arra, hogy munkánk során ne csak pénzügyi támogatást adjunk, hanem annak tudatos és fenntartható felhasználásában is segítsük a civil szervezeteket és közösségeket, bővítsük képességeiket és készségeiket.

A magyarországi civil szervezetek élete az elmúlt évtizedben az Európai Uniós csatlakozás hozta pályázati programoknak is köszönhetően jelentősen megváltozott. Mindezzel párhuzamosan a társadalmi támogatottságuk jelentősen átalakult, összességében nem javult a szervezetek társadalmi ismertsége és elismertsége, csak egy-egy nagyobb közfigyelmet kapott ügy tudta ideig-óráig visszairányítani a közösségek figyelmét és támogatását a civil szervezetek irányába. Ugyanakkor maguknak a helyi közösségeknek az összetartása, megtartó ereje is megfogyatkozott, a szervezetek többsége mögül lassan kikoptak az emberek, s mind a szervezetek, mind az egyének, az állampolgárok egyre kevesebb szerepet vállaltak közösségeik irányításában.

Ahhoz, hogy a civil szektor szervezetei hatékonyan tudjanak működni, és betöltsék társadalmi küldetésüket, szükség van arra, hogy erősen be legyenek ágyazva abba a kisebb-nagyobb közösségbe, ahol működnek; legyenek mögöttük, körülöttük olyan aktív, mozgósítható emberek, akik készek részt venni a közös ügyekért végzett munkában, akár idejükkel, akár fellépésükkel, („hangjukkal”), akár pénzükkel. Ezzel szemben ma Magyarországon sokszor tapasztaljuk, hogy a civil szervezeteket emberek hozzáértő és mélyen elkötelezett, de viszonylag szűk csoportja mozgatja. Szükségesnek tartjuk a „társadalmi bázis” újjáépítését, megerősítését és kiszélesítését – ehhez kívánunk a magunk eszközeivel hozzájárulni.

Új programunkat ezért magyarországi közösségi kezdeményezések támogatása érdekében indítottuk el. A pályázati felhívással célunk a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító képességének növelése és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők hatékony állampolgári ellenőrzésének serkentése. A programtól azt várjuk, hogy a támogatásban részesülő civil szervezetek és helyi csoportok képzéseken való részvétel, mentorálás és konzultáció révén képessé váljanak a közösségszervezés eszköztárának elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, és ezzel életük minőségének, lakóhelyük állapotának javítására, helyi problémák azonosítására és megoldására.

Miért a közösségszervezés?

A közösségszervezés lényege, hogy állampolgárok helyi közösségei érdemben befolyásolni tudják a helyi, illetve regionális döntéshozatalt és döntéshozókat, és ezzel elérjék, saját kezükbe vegyék a helyi ügyek megoldását. A közösségszervezés során a helyi közösség növeli a hatalmát: egy adott csoport aktívan bevonódik saját problémái megoldásába, megosztja, feltérképezi ezeket a problémákat és a megoldási lehetőségeket, illetve azonosítja a hatalmi intézményeket és azokat a szereplőket, akik ezeket a megoldásokat lehetővé tudják tenni; célszemélyeket választ, akikkel tárgyalásos úton, vagy nyomásgyakorlással, ha szükséges, akár a konfliktus felvállalásával eljuthat a kijelölt célig.

A közösségszervezés módszertanának átadásával a közösségeknek segítünk olyan eszközöket elsajátítani, melyekkel sikeresen:
  • felderíthetik közös igényeiket;
  • feltérképezhetik lehetőségeiket;
  • felépíthetik érdekképviseletüket;
  • megtervezhetik közös cselekvéseiket;
  • megnyerhetik közös ügyeiket.

Pályázatunkon olyan, tízezer főnél kisebb lélekszámú településen (vagy településrészen) aktívan működő civil szervezetek vagy önszerveződő informális csoportok és leendő közösségszervezőik jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a változtatás irányába, és vállalják a kb. másfél éves fejlesztési folyamatban való részvételt.

A pályázati felhívás, az adatlap és az egyéb dokumentumok megtekinthetőek és letölthetőek az alábbi linkekre kattintva.
Beadási határidő: 2016. április 20., 18 óra.

Bővebb információ: kozossegszervezes@okotars.hu, 06 1/411-3505.

A programban szakmai partnerünk a Civil Kollégium Alapítvány.

A közösségszervezésről többet:

Forrás az Ökotárs Alapítvány honlapja, mely elérhető erről a linkről: http://www.okotars.hu/kozossegszervezes