Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. július 22.

Átadták a Fővárosi Törvényszék Nádor utcai Ügyfélcentrumát

2016. június 30-án ünnepélyes keretek között adták át a Fővárosi Törvényszék Nádor utcai Ügyfélcentrumát, amely a negyedik korszerű információs bázis és ügyfélkiszolgáló tér a Törvényszékhez tartozó bíróságokon. A Cégbíróság épületében a cégek mellett már a civil szervezetek és a cégnek nem minősülő egyéb szervezetek nyilvántartását és az ezzel kapcsolatos ügyintézést együttesen végzik.

Az épületbejárással egybekötött ünnepélyes átadáson részt vettek a Fővárosi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok vezetői, valamint meghívottként jelen volt dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Szecskó József, az Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára, dr. Ribaritsné dr. Győri Enikő, az Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály szakreferense, továbbá dr. Pázmándi Kinga, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi docense.

Dr. Handó Tünde megnyitó beszédében kiemelte, hogy egy ország versenyképességét illetően meghatározó jelentőségű, hogy a cégek legyenek könnyen bejegyezhetőek és legyen átlátható a működésük. A cégbíróságok által kezelt cégnyilvántartás jelenleg az ország legjobban működő közhiteles nyilvántartása, a cégbírósági tevékenység pedig a cégeljáráson kívül (bejegyzés, változásbejegyzés, törlés) magában foglalja törvényességi felügyeleti és a kényszertörlési eljárást is.

A civil szervezetekről és a civil szféra fontosságáról szólva az OBH elnöke elmondta, hogy az egyesülési jog alkotmányos alapjog, az állampolgárok civil szervezetek alapítása iránti kezdeményezése az államtól független, a civil szervezetek pedig a társadalmi és kulturális élet alkotó elemei, az élet minden területén jelen vannak. 2015. január 1-től működik OBH által kifejlesztett Országos Névjegyzék, a Civil Integrált Információs Rendszer (CIIR), ahol biztonságos és felhasználóbarát webes felületen bárki azonosítás nélkül,  ingyenesen megtekintheti a civil szerveztek nyilvántartott adatait.

A cégügyekben 2005-től kezdődően lehetővé tett elektronikus eljárás 2008-tól már kötelező. Miközben az ezredfordulón még számítógép is alig volt a bíróságokon, 2016-ban ott tartunk, hogy a cégbíróságokra az első félévben összesen érkezett mintegy 215.000 ügyből 193.000 - azaz az ügyek 90%-a - elektronikusan érkezett. A civil szervezeteknél ez az arány 30 százalékos. A Fővárosi Törvényszék országosan kiemelt szerepet tölt be ezeknek a nagy nyilvántartó rendszereknek a kezelésében, hiszen 2015-ben a cégügyek 41 százaléka, míg a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek 26 százaléka a fővárosba érkezett. 

2016. július 1-jén újabb mérföldkőhöz értünk, hiszen a polgári peres eljárásokban is kötelezővé válik az elektronikus kapcsolattartás a gazdálkodó szervezetek, a jogi képviselővel eljáró peres felek, valamint a közigazgatási szervek számára.

Az OBH elnöke kiemelte, hogy a Fővárosi Törvényszék az ügyfélcentrumok kialakításával és folyamatos bővítésével aktívan hozzájárul az ügyfélkiszolgálás minőségének és hatékonyságának javításához.

Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke elmondta, hogy a Törvényszék 2016 első negyedévében a sajtó nyilvánossága előtt mutatta be Ügyfélszolgálati Kartáját, amely jóval több hasznos információk gyűjteményénél: tíz alapelvet fogalmaz meg a preambulumban, amelyek mentén az ügyfélcentrum és a kezelőirodák működnek. A legnagyobb magyarországi törvényszék garanciát vállal arra, hogy naprakészen biztosítja mindazokat a tájékoztató adatokat, információkat, amelyek a bírósági eljárásokkal kapcsolatosak. Ezek az adatok részben elektronikusan a Törvényszék honlapján, részben a kerületi bíróságok adatbázisaiban folyamatosan frissülnek. 

Magyarországon a bíróságokon az elmúlt két esztendőben kezdték el kialakítani az ügyfélcentrumokat. A Fővárosi Törvényszék elsőként hozott létre önálló egységként működő ügyfélcentrumokat, ahol az állampolgárok minden olyan információhoz hozzájuthatnak, amelyek az eljárási törvények alapján kiadhatók. A Törvényszék call-centert működtet, elektronikusan is kérhetőek adatok a bírósági adatbázisokból, emellett skype-on is el lehet érni a bíróságot, időpontokat lehet foglalni, valamint fénymásolatokat lehet rendelni elektronikusan. Mindezek a gyorsaságot, az ügyintézés hatékonyságát szolgálják.

A mai napon átadott Nádor utcai Ügyfélcentrum a Fővárosi Törvényszék negyedik korszerű információs bázisa és ügyfélkiszolgáló tere. A legjelentősebb a Fővárosi Törvényszék főépületében található, amely valamennyi kollégium és az összes kerületi bíróság adatbázisát kezeli. A legmodernebb, Tölgyfa utcai épületben négy szervezeti egységet szolgál ki a komplex, klasszikus ügyintézői és elektronikus szolgáltatást is nyújtó új ügyfélcentrum: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot, valamint annak Regionális Kollégiumát, a PKKB Szabálysértési Csoportját és a Végrehajtási Csoportot. A harmadik ügyfélcentrum már területi alapon jött létre, és a kispesti bíróságon működik.

A statisztikák azt mutatják, hogy az állampolgárok gyorsan hozzászoknak és használják is a korszerű szolgáltatásokat: míg 2014-ben több mint hétezren érdeklődtek az érdemi ügyintézőknél az olyan információk iránt, mint például hol és mikor lesz a tárgyalás vagy kijelölték-e már az új határnapot, 2015-re ez a szám kétezer alá csökkent, mert az ügyfélcentrumon keresztül elektronikus úton vagy a call-centeren gyors felvilágosítást kaptak az ügyfelek. 

Fontos az állampolgárok visszajelzése is: a szolgáltatások időszerűségéről és szakszerűségéről elektronikusan kitölthető anonim kérdőíveken várja a Törvényszék a véleményeket. 2015-ben összesen 2945 kérdőívet töltöttek ki az ügyfelek, és mind a kezelőirodák szolgáltatásait, mind pedig az ügyintézési időt és a szakszerűséget magas színvonalúnak értékelték. 

Dr. Fazekas Sándor a rendezvényen bejelentette azt is, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöki posztjára 2016. július 1-jétől hat évre Kádárné dr. Báló Ágnes Juditot nevezte ki.


A cikk az OBH-Sajto9 gondozásában a http://birosag.hu oldalon található meg.