Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november, 2020

Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány

Szervezet neve  Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány Székhely  Hódmezővásárhely Alapítás  1997 Közhasznú - nem Képviselő  Vigchert Ferencné elnök  Ősziné Kiss Katalin Dr. Rapcsák Andrásné Rapcsák Katalin Dr. Kószó Péter Illés Ilona Andrea Cél  Hódmezővásárhelyen az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzése, ennek segítésére irányuló primer preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának és az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.  A hódmezővásárhelyi védőnői munka színvonalának jelentős emelése, a korszerű tárgyi feltételek kialakítása, permanens szakmai fejlesztés, és a rendezvények anyagi hátterének támogatása révén.  Az egészségügyi szűrővizsgálatok köre kiterjesztésének elősegítése,  a rendszeres szakmai továbbképzésen való részvétel biztosítása,  a városi és iskolai szinten megrendezésre kerülő egészségnapok, WHO világnapok finanszírozása. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok 

Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány

Kép
Szervezet neve  Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány Székhely  Eger Alapítás  2003 Közhasznú Képviselő  Vásárhelyi Rita elnök  Kopkáné Plachy Judit Farkas Éva Bóta Zsuzsanna Labancz Szilvia Varsányi Rita Borbás Gabriella Farkasné Csikós Cecília Szőllősi Emese Cél  Az alapítvány célja, hogy az anyukák, a kismamák és  gyermekeik testi, lelki egészségét megőrizze, fenntartsa, fejlessze. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok   Összes bevétel  2019 6.094 ezer Ft 2018 3.101 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 3.289 ezer Ft 2018 2.883 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 2.804 ezer Ft 2018 218 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 5.626 ezer Ft 2018 3.215 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 2.221 ezer Ft 2018 2.732 ezer Ft személyi jellegű  2019 3.209 ezer Ft 2018 343 ezer Ft Eredmény  2019 468 ezer Ft 2018 -114 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 261 ezer Ft 2018 52 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 4.049 ezer Ft 2018 3.202 eze

XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete

Kép
Szervezet neve  XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete Székhely  Nyíregyháza Alapítás  2016 Közhasznú - nem Képviselő  Makula Réka elnök Cél  Segíti a roma és nem roma nők jogainak és társadalmi érdekeinek képviseletét, elősegíti közéleti szerepvállalásukat és családjuk életminőségének javítását.  A romákat a többségi társadalom részéről érő előítéletek csökkentése, a roma kisebbség hazai és európai integrációjának támogatása.  A cigányság szociális, foglalkozási, vállalkozási, egészség megőrzési, képzettségi problémáira megoldásokat keresni és azokat megvalósítani.  A roma nők közéleti és magánéleti tevékenységének segítése.  A roma nők jogainak és társadalmi érdekeinek képviselete, sikeres közéleti szerepvállalásuk elősegítése.  Halmozottan hátrányos helyzetűek általános társadalmi felemelkedésének segítése.  Családok és egyének mentorálása, mediálása.  Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.  Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok

Védőnőkért, új szülők és újszülöttekért Alapítvány

Szervezet neve  Védőnőkért, új szülők és újszülöttekért Alapítvány Székhely  Budapest Alapítás  1994 Közhasznú - nem Képviselő  Várfalvi Marianna elnök Szomor Éva Ágnes Zöldy Pál Niczky Emőke Ilona dr. Mramurácz Éva Ágnes Cél  Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 ezer Ft 2018 2.560 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 ezer Ft 2018 2.560 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 ezer Ft 2018 2.310 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 2.180 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 ezer Ft 2018 250 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 185 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 ezer Ft 2018 1.232 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 2.560 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft EU támogatás  2019 ezer Ft 2018 ez

Imami Egyesület

Kép
Szervezet neve  Imami Egyesület Székhely  Pécs Alapítás  2015 Közhasznú - nem Képviselő  Gellén Nóra elnök  Cél  Az Imami Egyesület olyan szociális jellegű, nonprofit civil szervezet, amely a Magyarországon élő anyák gyermeket nevelő családok  helyi szintű, minél szélesebb körű informálását és segítését,  részükre a mindennapi életet megkönnyítő szolgáltatások biztosítását tűzte ki célul,  szem előtt tartva a harmonikus családi élet elősegítését,  a környezet- és egészségtudatos életmód népszerűsítését és  hagyományaink ápolását.  Célja továbbá a kisgyermeket nevelő nők munkába való visszatérésének  a munka magánélet összehangolásának elősegítése. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 2.976 ezer Ft 2018 1.385 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 39 ezer Ft 2018 43 ezer Ft  támogatás  2019 2.937 ezer Ft 2018 1.312 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 2.967 ezer Ft 2018 1.369 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 2.218 e

Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány

Kép
Szervezet neve  Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány Székhely  Budakalász Alapítás  1998 Közhasznú Képviselő  Spitzer Gyöngyi Tafferner Éva Dézsi Réka Annamária Balassa Beatrix Való Gábor Cél  Közösségi rádió létrehozása, működtetése,  önművelődés,  társas együttlétet szolgáló közösségek létrejöttének, működésének,  kulturális ismeretterjesztő hálózatok,  civil kezdeményezések segítése, szervezése  az alapítványi célok megvalósítása érdekében. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 4.675 ezer Ft 2018 5.285 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 3.663 ezer Ft 2018 3.856 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 1.011 ezer Ft 2018 1.529 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 3.372 ezer Ft 2018 5.747 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 3.319 ezer Ft 2018 2.123 ezer Ft személyi jellegű  2019 53 ezer Ft 2018 593 ezer Ft Eredmény  2019 1.303 ezer Ft 2018 -462 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 201

Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja

Szervezet neve  Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja Székhely  Bakonyszűcs Alapítás  2009 Közhasznú - nem  Képviselő  Hasprai Laura elnök Cél  A község, illetve a térség közösségi életének támogatása,  elsősorban kulturális rendezvények szervezésével. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 51 ezer Ft 2018 254 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 20 ezer Ft 2018 220 ezer Ft  tagdíj  2019 31 ezer Ft 2018 34 ezer Ft  támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 87 ezer Ft 2018 243 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 -36 ezer Ft 2018 11 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 13 ezer Ft 2018 49 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft EU támogatás  2019 eze

Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete

Kép
Szervezet neve  Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete Székhely  Eger Alapítás  2002 Közhasznú Képviselő  Vasné Ignácz Katalin elnök Cél  Az egyesület az alábbi, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről  és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 19.  pontjában fogalmilag meghatározott közfeladatok közvetve történő ellátására szerveződik.   a.,  Felnőttoktatás(e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§(1) n),   b.,  Közösségi Kulturális hagyományok, értékek ápolásának,  művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotói munka feltételeinek a javítása, a művészeti értékek létrehozásának , megőrzésének segítése (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő:  a helyi önk

Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete

Kép
Szervezet neve  Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete Székhely  Csepreg Alapítás  2005 Közhasznú - nem Képviselő  Horváth Edina Cél  Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 508 ezer Ft 2018 1.108 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 472 ezer Ft 2018 1.072 ezer Ft  tagdíj  2019 36 ezer Ft 2018 36 ezer Ft  támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 525 ezer Ft 2018 796 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 -6 ezer Ft 2018 303 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 545 ezer Ft 2018 557 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft EU támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft SZJA 1%  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  Adományok  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Cél szerint

Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete

Kép
Szervezet neve  Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete Székhely  Lukácsháza Alapítás  2007 Közhasznú - nem Képviselő  Dr. Jónás Zsigmondné elnök  Cél   Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 14.390 ezer Ft 2018 9.228 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 5.736 ezer Ft 2018 5.257 ezer Ft  tagdíj  2019 144 ezer Ft 2018 144 ezer Ft  támogatás  2019 5.204 ezer Ft 2018 522 ezer Ft ---  Összes ráfordítás   2019 14.650 ezer Ft 2018 9.305 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 -260 ezer Ft 2018 -77 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 56.609 ezer Ft 2018 59.915 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 556 ezer Ft 2018 816 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 5.200 ezer Ft 2018 500 ezer Ft EU támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft SZJA 1%  2019 4

Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór

Kép
Szervezet neve  Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór Székhely  Mór Alapítás  2000 Közhasznú - nem Képviselő  Backer Zsuzsanna elnök Cél  Az egyesület tagjai tevékenységének összefogása és segítése,  a tagok érdekeinek képviselete más szervekkel és szervezetekkel szemben,  a borvidék, a móri és magyar bor megismertetése és népszerűsítése, borutak és szakmai borkostoló szervezése,  a gasztronómia és az idegenforgalom népszerűsítése,  hagyományőrzés, borkirálynő-választás tradíciójának megőrzése,  a kulturális élet támogatása. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 1.445 ezer Ft 2018 1.527 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 192 ezer Ft 2018 200 ezer Ft  tagdíj  2019 378 ezer Ft 2018 230 ezer Ft  támogatás  2019 875 ezer Ft 2018 1.067 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 1.117 ezer Ft 2018 1.280 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 1.086 ezer Ft 2018 1.227 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 328 ezer Ft 2018 247 ezer Ft Tárgyi es

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

Kép
Szervezet neve  Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete Székhely  Keszthely Alapítás  1999 Közhasznú - nem Képviselő  Dévényiné Balogh Gyöngyi Cél  Mindazon kulturális hagyományok ápolása, amelyek  a magyar szőlőtermesztéshez és  borászathoz kapcsolódnak. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 1.690 ezer Ft 2018 1.547 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 470 ezer Ft 2018 617 ezer Ft  támogatás  2019 1.190 ezer Ft 2018 930 ezer Ft ---  Összes ráfordítás   2019 1.575 ezer Ft 2018 1.482 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 115 ezer Ft 2018 65 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 819 ezer Ft 2018 704 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 200 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 980 ezer Ft

Szegedi Anyakör

Kép
Szervezet neve  Szegedi Anyakör Székhely  Szeged Alapítás  2015 Közhasznú - nem Képviselő  Dr. Perényiné dr. Varga Katalin elnök Zsemberyné Mucs Katalin alelnök Gyaponyi-Tomisa Bernadett alelnök Cél  A kötődő nevelés szellemiségének terjesztése, a családok támogatása gyermekük válaszkész gondozásában, az édesanyák, illetve a szülők támogatása szülői kompetenciák felismerésében és gyakorlásában.  Elősegíteni a biztonságos, tudományos bizonyítékokon alapuló, háborítatlanságra és beavatkozás-mentességre törekvő szülészeti ellátás kialakulását.  Védeni, támogatni és elősegíteni a szoptatást a mértékadó szakmai szervezetekkel összhangban.  Népszerűsíteni a hordozást, valamint szakszerű információkat és gyakorlati segítséget nyújtatni a hordozással, hordozási technikákkal és hordozóeszközökkel kapcsolatban.  Az egészség- és környezettudatos életmód hangsúlyozása és az ezzel kapcsolatos információk átadása, valamint gyakorlati segítségnyújtás a családok számára.  Olyan közösségek létrejötte,

Hölgyek Lábatlanért Klub

Kép
Szervezet neve  Hölgyek Lábatlanért Klub Székhely  Lábatlan Alapítás  2004 Közhasznú - nem Képviselő  Ráczné Fülöp Erzsébet elnök Cél  Az egyesület olyan közösség kialakítására alakult, melynek tagjai Lábatlan Város társadalmi-kulturális-társasági életének felpezsdítése érdekében kívánnak aktívan tevékenykedni, elsősorban különböző rendezvények szervezésével.  Ápolni és terjeszteni kivánják a modern civil értékrendet, erkölcsi felfogást, továbbá segítséget kívánnak nyújtani a helyi fiatalok civilizálásához, szellemi-értelmi képességeik fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 673 ezer Ft 2018 622 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 100 ezer Ft 2018 80 ezer Ft  támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 593 ezer Ft 2018 592 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 80 ezer F

Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete

Kép
Szervezet neve  Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete Székhely  Kőszeg Alapítás  1999 Közhasznú - nem Képviselő  Tóth Adrienn Marianna elnök Cél  Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 726 ezer Ft 2018 947 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 126 ezer Ft 2018 111 ezer Ft  támogatás  2019 566 ezer Ft 2018 534 ezer Ft ---  Összes ráfordítás   2019 764 ezer Ft 2018 1.036 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 -38 ezer Ft 2018 -89 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 658 ezer Ft 2018 667 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 120 ezer Ft 2018 ezer Ft EU támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft SZJA 1%  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  Adományok  2019 566 ezer Ft 20

Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület

Szervezet neve  Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület Székhely  Budapest Alapítás  2000 Közhasznú  Képviselő  Glover Maria Anna elnök Jerinkic Snezana elnökségi tag Mikulyte Ausra elnökségi tag Cél  Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 2.585.ezer Ft 2018 920.ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 2.167 ezer Ft 2018 866 ezer Ft  támogatás  2019 418 ezer Ft 201833 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 1.305 ezer Ft 2018 1.739 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 837 ezer Ft 2018 1.398 ezer Ft személyi jellegű  2019 0 ezer Ft 2018 18 ezer Ft Eredmény  2019 1.280 ezer Ft 2018 -819 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 11.388 ezer Ft 2018 9.754 ezer Ft Kötelezettségek  2019 99 ezer Ft 2018 0 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft EU támogatás  201

Orosz Hölgyek Klubja

Szervezet neve  Orosz Hölgyek Klubja Székhely  Budapest Alapítás  2014 Közhasznú - nem Képviselő  dr. Majoros Tatjana elnök Cél  Érdekvédelmi tevékenység biztosítása a Magyarországon élő, volt Szovjetunió tagállamaiból származó üzleti és tudományos élet területén tevékenykedő nők részére.  Az egyesület tagjai által hasznos és előmozdítandónak vélt társadalmi célok szolgálata, karitatív tevékenységek szervezése, jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása, az ilyen típusú rendezvényekből származó bevételeknek a rászorultak részére történő eljuttatása.  Az egyesület feladatának tartja a volt Szovjetunió területéről áttelepült oroszul beszélő hölgyek között a kulturális és a nemzeti identitás megőrzését, továbbá az egymás közötti kapcsolatok építését és ápolását.  Az egyesület célja továbbá a FÁK népei közötti kulturális, sport, valamint gazdasági kapcsolatok építése, ápolása, gondozása és fejlesztése, valamint a FÁK tagállamok nyelveinek, kultúrájának a megismertetése, terjesztés

Rózsahölgyek Rendje

Kép
Szervezet neve  Rózsahölgyek Rendje  Székhely  Szeged-Szőreg Alapítás  2005 Közhasznú - nem Képviselő  Hegedűs Adika elnök Egri Csilla Hajnalka titkár Bányai Istvánné elnökhelyettes Cél  A rózsa kultúra szellemi értékeinek felkutatása, hagyományainak terjesztése,  Rózsamúzeum létrehozása és működtetése. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook   Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 49 ezer Ft 2018 51 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 49 ezer Ft 2018 51 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 81 ezer Ft 2018 3 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 4 ezer Ft 2018 3 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 -32 ezer Ft 2018 48 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 329 ezer Ft 2018 361 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési

Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete

Kép
Szervezet neve  Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete Székhely  Siklós Alapítás  2019 Közhasznú - nem Képviselő  Boros Attiláné elnök  Magyar Lilla Diána titkár  Méhesné Tihanyi Mária gazdasági vezető  Cél  A magyar borkultúra múltját és jelenét, valamint a Villányi borvidék értékeit méltón képviselni.  A magyar borkultúra megismerése és terjesztése.  A történelmi Magyarország borvidékeinek ismerete.  A szőlőművelés és borkészítés ismereteinek bővítése.  Vidékünk borászainak és borainak széleskörű megismertetése.  Jó viszony ápolása a magyar borrendekkel.  Vendégeink minőségi kiszolgálása. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 88 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft tagdíj  2019 88 ezer Ft támogatás  2019 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 63 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft Eredmény  2019 35 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft Pénzeszközök  2019 37 ezer Ft Kötelezettségek

DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület

Kép
Szervezet neve  DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület Székhely  Délegyháza Alapítás  2015 Közhasznú Képviselő  Bogdán Ildikó elnök Cél  Rászoruló gyermekek és családjaik önkéntes támogatása  szabadidő tevékenységek szervezése. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 589 ezer Ft 2018 206 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 30 ezer Ft 2018 30 ezer Ft  támogatás  2019 359 ezer Ft 2018 176 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 506 ezer Ft 2018 400 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 469 ezer Ft 2018 400 ezer Ft személyi jellegű  2019 0 ezer Ft 2018 0 ezer Ft Eredmény  2019 83 ezer Ft 2018 -194 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 135 ezer Ft 2018 52 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 200 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 131 ezer Ft 2018 131 ezer Ft EU tám

NET-Nagyik Egyesület

Kép
Szervezet neve  NET-Nagyik Egyesület Székhely  Pécs Alapítás  2004 Közhasznú - nem Képviselő  Dr. Nemes Krisztina Mária elnök Cél  Esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése a nyugdíjas korosztály számára az információs társadalom nyújtotta lehetőségekhez való hozzájutásban.  A helyi információs társadalom kialakításának hiányt pótló átfogó fejlesztésében való közreműködés.  Az információs társadalom által kínált tudás megismerése, elmélyítése.  Az információs társadalom, ekommunikációs rendszerek kínálta lehetőségek hasznosítása az életminőség fejlesztésének érdekében - kiemelve a fogyatékkal élőket.  A személyi számítógép kezelésének elsajátítása.  Az Internet szolgáltatásainak megismerése, igénybevétele.  Megszerzett informatikai tudásuk továbbadása szűkebb és tágabb környezetünkben.  Az informatika világában szerzett ismeretek, tapasztalatok kicserélése.  Előadások keretében a nyugdíjasokat érdeklő témakörök megvitatása.  Az egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítése,

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés