Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december, 2020

Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület

Szervezet neve  Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület Székhely  Veresegyház Alapítás  2015 Közhasznú - nem Képviselő  Bodrogi Lilla elnök Cél  A gyermeket váró és kisgyermekes anyák fizikai közérzetének javítása és szellemi frissességének megőrzése érdekében olyan tevékenységek szervezése, amely testi és szellemi tudatosságuk erősítésével a társadalomban betöltött szerepük erősítését és támogatását, valamint a gyermekes családi élettel kapcsolatos ismeretek terjesztését célozza.  Az egyesület a céljai által meghatározott területeken folyamatos, közérdekű felvilágosító tevékenységet végez.  A felvilágosító tevékenység végzése során az Egyesület együttműködik a helyi, regionális, országos írott és elektronikus médiával, valamint közösségi oldalt hoz létre.  Az egyesület tevékenységét - a céljaival összefüggő területeken dolgozó - szakemberek és szakmai csoportok együttműködésével végzi.  Az Egyesület tevékenységének központja Veresegyház, de kifejezett célja környező települések, a

Zákányszéki Nőegylet

Szervezet neve  Zákányszéki Nőegylet Székhely  Zákányszék Alapítás  2003 Közhasznú - nem Képviselő  Ördögh Dezsőné elnök Pappné Joó Márta alelnök Puskás Istvánné alelnök Cél  A nők érdekeinek védelme és  a tagok érdekeinek képviselete. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 190 ezer Ft 2018 38 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 42 ezer Ft 2018 38 ezer Ft  támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 190 ezer Ft 2018 38 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 427 ezer Ft 2018 477 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft EU támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft S

Balatonvilágosi Nők Egyesülete

Szervezet neve  Balatonvilágosi Nők Egyesülete Székhely  Balatonvilágos Alapítás  1998 Közhasznú - nem Képviselő  Király Jánosné elnök Cél  A kulturális rendezvények szervezése,  baráti kör kiépítése a településen élők között,  részt vegyen a község életében,  rendezvényeinek szervezésében,  jó hírnevének megőrzésében,  szociális tevékenység,  családsegítés,  időskorúak,  hátrányos helyzetűek,  fogyatékossággal élők,  nagycsaládosok,  munkanélküliek segítése. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 309 ezer Ft 2018 116 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 309 ezer Ft 2018 116 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 173 ezer Ft 2018 76 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 136 ezer Ft 2018 40 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 267 ezer

Egri Barátnők a Jövőért Egyesület

Szervezet neve  Egri Barátnők a Jövőért Egyesület Székhely  Eger Alapítás  2001 Közhasznú - nem Képviselő  Bányász Róbertné elnök  Tietze Nándorné elnökhelyettes  Chászárné Simon Alice elnökhelyettes  Králné Juhász Margit titkár Cél  Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 330 ezer Ft 2018 117 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 48 ezer Ft 2018 40 ezer Ft  támogatás  2019 282 ezer Ft 2018 77 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 169 ezer Ft 2018 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 161 ezer Ft 2018 13 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 371 ezer Ft 2018 210 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 50 ezer Ft 2018 60 ezer Ft EU támogatás  2019 ezer F

Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány

Szervezet neve  Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány Székhely  Székesfehérvár Alapítás  2003 Közhasznú - nem Képviselő  Dr. Takácsné Bozsák Éva elnök Kállai Ernő Dr.Schandl Károly Kiss Norbert Szabó Erika Cél  A megyében folyó szülészet-nőgyógyászat betegellátás színvonalának emelése,  új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése,  a gyógyítás céljait szolgáló kutatások támogatása,  bábák, műtősnők és orvosok továbbképzésének támogatása,  kongresszusok, tanfolyamok, ösztöndíjak szervezése egészségügyi dolgozóknak és orvosoknak,  a betegek kórházi komfortjának javítása. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 ezer Ft 2018 4.019 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 4.018 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 ezer Ft 2018 2.279 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 1.601 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 282 ezer Ft Eredmény  2019 ezer

Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete

Kép
Szervezet neve  Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete Székhely  Baj Alapítás  2005 Közhasznú Képviselő  Takácsné Stamler Gabriella elnök Cél  Az anya, mint a családot összetartó legfontosabb tényező mentális és fizikális megerősítése, a hagyományos családi struktúra megőrzése, illetve helyreállítása, ezáltal a gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése.  A nők és az édesanyák munkába való visszaállásával kapcsolatos nehézségek kezelése, ezáltal társadalmi helyzetük és esélyegyenlőségük javítása.  Az édesanyák közösségének építése, formálása, valamint a gyermekelhelyezési problémáinak megoldása, egy, az óvodai illetőleg bölcsődei alapellátást kiegészítő új típusú gyermekfelügyeleti rendszer létrehozása, melynek keretében egy, az egyesület által üzemeltetett játszóházat kívánnak kialakítani.  Fogyatékos gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében segítség nyújtása, életminőségük javítása.  Az egyesület a céljai elérése érdekében létre kívánja hozni a Háztűz-őrző Központ

Nők a Nyíregyháziakért Egyesület

Szervezet neve  Nők a Nyíregyháziakért Egyesület Székhely  Nyíregyháza Alapítás  2007 Közhasznú - nem Képviselő  Bicsérdy Rita Gabriella Cél  Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, ifjúsági és kulturális rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása.  Sport és turisztikai programok szervezése.  Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.  Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 100 ezer Ft 2018 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 90 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 10 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Összes ráfordítás   2019 100 ezer Ft 2018 ezer Ft ebből  anyagjellegű  20

Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány

Kép
Szervezet neve  Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány Székhely  Szeged Alapítás  2014 Közhasznú  Képviselő  Sándorné Rabi Margit Piroska  Cél  Az intézményekben élők életkörülményeit javítsa, illetve a szociális szféra e területére irányítsa a figyelmet.  Az Alapítvány speciális ellátást és védelmet nyújt pszichésen, fizikálisan és szociálisan kiszolgáltatott nőknek és gyermekeiknek.  Ezen személyek részére kíván hathatós segítséget és védelmet biztosítani.  Szolgáltatásainak célja, hogy a segítséget kérő anyák megnyugodva, erőt gyűjtve, újjászervezzék életüket, és gyermekeik védelmet kapjanak a további veszélyeztetettséggel szemben.   Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 2.677 ezer Ft 2018 803 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 2.677 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 2.276 ezer Ft 2018 988 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 600 ezer Ft 2018 254 ezer Ft személyi

Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány

Szervezet neve  Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány Székhely  Berettyóújfalu Alapítás  1992 Közhasznú  Képviselő  Dr. Bedő Tibor elnök  Dr. Zákány Zsolt titkár  Dr. Zákány József Cél  A Bihari Térségben élő nőlakosság egészségügyi állapotának javítása érdekében  a nővédelem, a családtervezés, a terhes-gondozás, a szülészeti-nőgyógyászati gyógyító és megelőző tevékenység,  valamint az ehhez kapcsolódó tudományos és továbbképzési tevékenység anyagi támogatása. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 427 ezer Ft 2018 3.389 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 427 ezer Ft 2018 3.389 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 750 ezer Ft 2018 1.060 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 598 ezer Ft 2018 866 ezer Ft személyi jellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Eredmény  2019 -323 ezer Ft 2018 2.329 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 615 ezer Ft 2018 767 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ez

Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány

Szervezet neve  Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány Székhely  Kazincbarcika Alapítás  1993 Közhasznú - nem Képviselő  Dr. Pásztor Gábor ügyvivő  Dr. Szatmári Zoltán Csízi Eszter Cél  A Kazincbarcikai Városi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán folyó egészségügyi munka és  a rászoruló betegek anyagi támogatása. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 2.053 ezer Ft 2018 2.429 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 198 ezer Ft 2018 206 ezer Ft ---  Összes ráfordítás   2019 1.566 ezer Ft 2018 1.418 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft személyi jellegű  2019 198 ezer Ft 2018 206 ezer Ft Eredmény  2019 487 ezer Ft 2018 1.011 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 874 ezer Ft 2018 1.063 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 4.724 ezer Ft 2018 4.049 ezer Ft Kötelezettségek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás

ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY

Szervezet neve  ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY Székhely  Nágocs Alapítás  1995 Közhasznú - nem Képviselő  Nagy Csaba Cél  Szervezi, segíti és támogatja a Dunántúli Református Egyházkerület nágocsi otthonát, ahol:  az egzisztenciálisan válsághelyzetű áldott állapotban lévő leányok, asszonyok átmeneti elhelyezését és lelki gondozását szolgálja,  családi környezetet biztosítva a nevelési hátrányok feldolgozására, a lelki sérülések gyógyítására,  segíti a gyermekáldás kivárását védett környezetben,  vállalja az édesanyát gyermekével,  a gyermek megszületését követő időben az Otthon szabályzataiban meghatározottak szerint. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok   Összes bevétel  2019 73.910 ezer Ft 2018 57.361 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  tagdíj  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft  támogatás  2019 73.399 ezer Ft 2018 48.939 ezer Ft ---  Összes ráfordítás  2019 58.508 ezer Ft 2018 88.053 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft sz

Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete

Kép
Szervezet neve  Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete Székhely  Szolnok Alapítás  2002 Közhasznú Képviselő  Dr.Bagdiné Bangócs Éva Cél  Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 1.553 ezer Ft 2018 1.444 ezer Ft ebből  értékesítés  2019 8 ezer Ft 2018 10 ezer Ft  tagdíj  2019 43 ezer Ft 2018 43 ezer Ft  támogatás  2019 1.502 ezer Ft 2018 1.275 ezer Ft ---  Összes ráfordítás   2019 1.429 ezer Ft 2018 1.708 ezer Ft ebből  anyagjellegű  2019 1.093 ezer Ft 2018 1.330 ezer Ft személyi jellegű  2019 336 ezer Ft 2018 326 ezer Ft Eredmény  2019 124 ezer Ft 2018 -264 ezer Ft Tárgyi eszközök  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Készletek  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Pénzeszközök  2019 474 ezer Ft 2018 352 ezer Ft Kötelezettségek  2019 6 ezer Ft 2018 8 ezer Ft ---  Központi költségvetési támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  2019 660 ezer Ft 2018 690 ezer Ft EU támogatás  2019 ezer Ft 2018 ezer Ft SZJA 1%  2019 112 ezer Ft 2018 114 e

WE Nők a Gazdaságban Egyesület

Szervezet neve  "WE" Nők a Gazdaságban Egyesület Székhely  Budapest Alapítás  2013 Közhasznú - nem Képviselő  Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária Cél  a vállalkozói szemlélet, az értékteremtő felelős vállalkozói kultúra terjesztése, fejlesztése a nők körében;  élő kapcsolatrendszer létrehozásának elősegítése a női vállalkozások témájában érintettek között, ennek érdekében lehetőség biztosítása tudásmegosztási eszközök segítségével a közösséggé szerveződésre; szakmai közösség véleményének artikulálása, kutatásokra alapozott programok, a szakpolitikákban és stratégiák kialakításában történő aktív részvétel mind itthon, mind az unióban;  a nők vállalkozási kedvének serkentése; a jogkövető és törvénytisztelő vállalkozási kultúra kialakításának segítése; a tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő általános a gazdálkodás, vállalkozás feltételeit befolyásoló kérdésekben a tagok véleményének összefoglalása, valamint képviselete;  olyan jogi és gazdasági környezet kialakításának

KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete

Szervezet neve  KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete Székhely  Budapest Alapítás  2001 Közhasznú - nem Képviselő  Kufákisz Antula elnök Annaházi Veronika elnökhelyettes Molnárné Vagyóczky Katalin titkár Cél   A görög kultúra, irodalom zene, tánc, gasztronómia, sport és más társadalmi hagyományok megismertetése és ápolása, különösen a Magyarországon született görög származásúak számára.  Kulturális és oktatási programok szervezése, az e kérdésköröket tárgyaló kiadványok megjelenítése és terjesztése.  Nemzetközi kapcsolatok építése, az itthoni és külföldi görög nemzetiségűek kapcsolattartásának elősegítése, szervezése, az Európai Unió nemzetiségi politikájának népszerűsítése.  Az Egyesület célja továbbá a görög nemzetiség képviselete a nemzetiségi önkormányzati tevékenységben, aminek érdekében jelölőszervezetként részt vesz a nemzetiségi önkormányzati választásokon. Szlogen Tevékenységek  Honlap  Facebook  Pénzügyi adatok  Összes bevétel  2019 ezer Ft 2018 2.152 ezer Ft ebbő

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés